Het akkoord omvat 'een geïntegreerde aanpak, net zoals we hebben gevraagd' met 'een meer solidair en verantwoordelijk Europa. Het waren lange onderhandelingen' maar 'we zijn tevreden', verklaarde Italiaans premier Giuseppe Conte aan de pers.

Hij was vooral opgetogen over het principe dat wie in Italië toekomt, in Europa toekomt. Ook de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, Europese controlecentra in te richten was een vraag van Italië. Bovendien bevat het compromis het beginsel 'dat alle schepen de wet moeten respecteren, ook die van ngo's, en uit het vaarwater moeten blijven van de operaties van de Libische kustwacht'. Met die formulering wordt tegemoetgekomen aan de kritiek van Rome op verschillende ngo's die in de buurt van de Libische kust vluchtelingen oppikken en daarmee volgens Italië het spel van de mensensmokkelaars meespelen.

Italië had donderdag in Brussel de druk op de andere Europese leiders opgevoerd door de goedkeuring van een eerste salvo conclusies over defensie en handel te blokkeren, nog voor het debat over migratie begon. Rome wilde zo laten zien dat het met geen enkele gemeenschappelijke tekst akkoord zou gaan indien Italië niet kreeg wat het wilde.

Het akkoord omvat 'een geïntegreerde aanpak, net zoals we hebben gevraagd' met 'een meer solidair en verantwoordelijk Europa. Het waren lange onderhandelingen' maar 'we zijn tevreden', verklaarde Italiaans premier Giuseppe Conte aan de pers. Hij was vooral opgetogen over het principe dat wie in Italië toekomt, in Europa toekomt. Ook de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, Europese controlecentra in te richten was een vraag van Italië. Bovendien bevat het compromis het beginsel 'dat alle schepen de wet moeten respecteren, ook die van ngo's, en uit het vaarwater moeten blijven van de operaties van de Libische kustwacht'. Met die formulering wordt tegemoetgekomen aan de kritiek van Rome op verschillende ngo's die in de buurt van de Libische kust vluchtelingen oppikken en daarmee volgens Italië het spel van de mensensmokkelaars meespelen.Italië had donderdag in Brussel de druk op de andere Europese leiders opgevoerd door de goedkeuring van een eerste salvo conclusies over defensie en handel te blokkeren, nog voor het debat over migratie begon. Rome wilde zo laten zien dat het met geen enkele gemeenschappelijke tekst akkoord zou gaan indien Italië niet kreeg wat het wilde.