Kort voor middernacht was op de Europese top in Brussel het debat over migratie nog steeds in volle gang. De 28 leiders hebben zich in kleine groepjes verdeeld, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en de Franse president Emmanuel Macron hebben een onderling akkoord bereikt dat ze bij hun collega's aan het aftoetsen zijn. Het ziet ernaar uit dat de top de nacht ingaat.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hielden tijdens het eerste gedeelte van hun top een discussie over de internationale handelsrelaties. Hun gezamenlijke conclusies moesten normaal gezien aansluitend goedgekeurd worden, maar 'omdat één lid zijn standpunt over het geheel van de conclusies niet kon uitdrukken', werd er geen tekst aangenomen, meldt de woordvoerder van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk.

Het is de Italiaanse delegatie die dwarsligt. De Italiaanse premier Giuseppe Conte, die aan zijn eerste top deelneemt, zou de conclusies pas willen goedkeuren als ook het luik migratie afgehandeld is. De regering in Rome verwijt de andere lidstaten dat ze zich te weinig solidair opstellen met frontlijnstaten als Italië en Griekenland en zou op de top een doorbraak willen forceren.

Door het Italiaanse verzet is een geplande persconferentie van Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker afgelast. Ook dat is erg ongebruikelijk.

Kort voor middernacht was op de Europese top in Brussel het debat over migratie nog steeds in volle gang. De 28 leiders hebben zich in kleine groepjes verdeeld, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en de Franse president Emmanuel Macron hebben een onderling akkoord bereikt dat ze bij hun collega's aan het aftoetsen zijn. Het ziet ernaar uit dat de top de nacht ingaat.De Europese staatshoofden en regeringsleiders hielden tijdens het eerste gedeelte van hun top een discussie over de internationale handelsrelaties. Hun gezamenlijke conclusies moesten normaal gezien aansluitend goedgekeurd worden, maar 'omdat één lid zijn standpunt over het geheel van de conclusies niet kon uitdrukken', werd er geen tekst aangenomen, meldt de woordvoerder van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk.Het is de Italiaanse delegatie die dwarsligt. De Italiaanse premier Giuseppe Conte, die aan zijn eerste top deelneemt, zou de conclusies pas willen goedkeuren als ook het luik migratie afgehandeld is. De regering in Rome verwijt de andere lidstaten dat ze zich te weinig solidair opstellen met frontlijnstaten als Italië en Griekenland en zou op de top een doorbraak willen forceren.Door het Italiaanse verzet is een geplande persconferentie van Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker afgelast. Ook dat is erg ongebruikelijk.