De centrumalliantie Blauw-Wit van minister van Defensie Benny Gantz had een wetsontwerp voorgelegd dat moest toelaten om de uiterste termijn voor het indienen van de begroting uit te stellen. Volgens het voorstel zou de deadline voor de goedkeuring van de begroting van 2020 worden opgeschoven van 23 december naar 31 december. Voor de begroting van volgend jaar kon nog gewacht worden tot 5 januari 2021.

Blauw-Wit en premier Netanyahu's Likoedpartij zijn het al geruime tijd oneens over het uitwerken van de begroting. Het conflict leidde er zelfs toe dat de Knesset begin deze maand een wetsvoorstel voor de ontbinding van het Israëlische parlement in eerste lezing goedkeurde. Vertegenwoordigers van Blauw-Wit hadden daarbij meegestemd met de oppositie. Voor een definitieve ontbinding van het parlement zijn meerdere lezingen van de wet nodig.

De centrumalliantie Blauw-Wit van minister van Defensie Benny Gantz had een wetsontwerp voorgelegd dat moest toelaten om de uiterste termijn voor het indienen van de begroting uit te stellen. Volgens het voorstel zou de deadline voor de goedkeuring van de begroting van 2020 worden opgeschoven van 23 december naar 31 december. Voor de begroting van volgend jaar kon nog gewacht worden tot 5 januari 2021. Blauw-Wit en premier Netanyahu's Likoedpartij zijn het al geruime tijd oneens over het uitwerken van de begroting. Het conflict leidde er zelfs toe dat de Knesset begin deze maand een wetsvoorstel voor de ontbinding van het Israëlische parlement in eerste lezing goedkeurde. Vertegenwoordigers van Blauw-Wit hadden daarbij meegestemd met de oppositie. Voor een definitieve ontbinding van het parlement zijn meerdere lezingen van de wet nodig.