De kinderen werken er tegen lage lonen en in gevaarlijke omstandigheden, luidt het in een uitgebreid rapport van HRW. Ze moeten er zware dingen dragen, in de brandende zon werken en ze worden blootgesteld aan gevaarlijke pesticiden.

Ze hebben geen arbeidscontract en zijn niet verzekerd tegen ziekte of ongeval - daar moeten ze zelf financieel voor opdraaien. De landbouwproducten zijn meestal bedoeld voor export, meldt HRW nog.

11 jaar

Sommige kinderen zijn volgens de mensenrechtenorganisatie nauwelijks 11 jaar oud, terwijl het voltijds tewerkstellen van kinderen onder de 15 jaar verboden is.

'De Israëlische nederzettingen profiteren door de rechten van Palestijnse kinderen te schenden', zegt Sarah Leah Whitson, directeur Midden-Oosten van HRW. 'De kinderen verlaten school en beginnen aan het gevaarlijke werk omdat ze geen alternatief hebben, terwijl Israël de andere kant op kijkt.'

Nederzetters

De Jordaanvallei, die bijna een derde uitmaakt van de Westelijke Jordaanoever, is van oudsher een landbouwgebied. Israël heeft 86 procent van de vallei aan Joodse nederzetters gegeven. Zij hebben ook makkelijker toegang tot water. De toegang tot de overige landbouwgrond in de vallei is vaak beperkt. De Wereldbank schat de kost voor de Palestijnse economie op zowat 700 miljoen dollar per jaar.

Voor het rapport, dat 74 pagina's telt, zegt HRW gesproken te hebben met 38 kinderen en 12 volwassenen die in 7 verschillende boerderijen in de Jordaanvallei werken. (Belga/KVDA)

Klacht

Een Belg van Palestijnse origine heeft de Belgische staat gedagvaard om een verbod af te dwingen op de verkoop in België van producten afkomstig uit illegale Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. De zaak is maandag gepleit en de rechtbank doet op 12 mei een uitspraak. Ramadan Abu Jazar meent dat ons land, door de verkoop van producten uit de nederzettingen toe te staan, medeplichtig is aan de uitbuiting van de natuurlijke rijkdommen van die bezette gebieden. (Belga)

De kinderen werken er tegen lage lonen en in gevaarlijke omstandigheden, luidt het in een uitgebreid rapport van HRW. Ze moeten er zware dingen dragen, in de brandende zon werken en ze worden blootgesteld aan gevaarlijke pesticiden. Ze hebben geen arbeidscontract en zijn niet verzekerd tegen ziekte of ongeval - daar moeten ze zelf financieel voor opdraaien. De landbouwproducten zijn meestal bedoeld voor export, meldt HRW nog.Sommige kinderen zijn volgens de mensenrechtenorganisatie nauwelijks 11 jaar oud, terwijl het voltijds tewerkstellen van kinderen onder de 15 jaar verboden is.'De Israëlische nederzettingen profiteren door de rechten van Palestijnse kinderen te schenden', zegt Sarah Leah Whitson, directeur Midden-Oosten van HRW. 'De kinderen verlaten school en beginnen aan het gevaarlijke werk omdat ze geen alternatief hebben, terwijl Israël de andere kant op kijkt.'De Jordaanvallei, die bijna een derde uitmaakt van de Westelijke Jordaanoever, is van oudsher een landbouwgebied. Israël heeft 86 procent van de vallei aan Joodse nederzetters gegeven. Zij hebben ook makkelijker toegang tot water. De toegang tot de overige landbouwgrond in de vallei is vaak beperkt. De Wereldbank schat de kost voor de Palestijnse economie op zowat 700 miljoen dollar per jaar. Voor het rapport, dat 74 pagina's telt, zegt HRW gesproken te hebben met 38 kinderen en 12 volwassenen die in 7 verschillende boerderijen in de Jordaanvallei werken. (Belga/KVDA)