Iran keurt verdrag over gevangenenruil met België goed

Iraniërs protesteren tegen de veroordeling van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die nu uitgeleverd zou kunnen worden aan Iran. © GETTY

Het Iraanse parlement heeft woensdag het verdrag goedgekeurd dat voorziet in de gevangenenruil tussen Iran en België. De ratificatie van het verdrag had vorige maand al tot een verhitte controverse geleid in ons land.

De Belgische parlementsleden hadden op 20 juli met grote meerderheid het Belgisch-Iraanse verdrag geratificeerd dat een juridisch kader biedt voor de uitwisseling van veroordeelden tussen de twee landen. België verdedigt de beslissing en noemt het de enige manier om de vrijlating te verkrijgen van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, die op 24 februari in Teheran werd gearresteerd. 

‘De volksvertegenwoordigers hebben het ontwerpverdrag inzake de wederzijdse overdracht van veroordeelden tussen de Islamitische Republiek Iran en het Koninkrijk België goedgekeurd’, kondigde Icana, de website van het Iraanse parlement, aan. De Iraanse parlementsleden keurden het verdrag goed met 195 stemmen voor, twee tegen en zeven onthoudingen. 

Het verdrag werd in België aan de kaak gesteld als een open deur naar de uitlevering van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Het Brusselse hof van beroep had de Belgische staat eind juli in kort geding met een beschikking voorlopig verboden om Assadi uit te leveren aan Iran. De 50-jarige diplomaat werd in ons land veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor het beramen van een bomaanslag in de buurt van Parijs.

Partner Content