Het was al aangekondigd dat Reynders en Vande Lanotte op 12 juli een tussentijds verslag zouden uitbrengen bij de koning. Mogelijk krijgt de MR-vicepremier dan een glaasje aangeboden, want het is exact 20 jaar geleden dat hij de eed als federaal minister aflegde. Sindsdien bleef hij onafgebroken deel uitmaken van de opeenvolgende regeringen.

Reynders en Vande Lanotte werden al op 30 mei als informateursduo het veld ingestuurd. Na hun derde verslag bij de koning werd de manier van werken wel bijgeschaafd. Terwijl het duo de eerste weken veeleer in abstracto werkte rond de grote uitdagingen en de budgettaire situatie, was het moment aangebroken om intensievere inhoudelijke gesprekken te voeren.

Die gesprekken moeten uitmonden in een preformatienota, 'die als start zou kunnen dienen voor toekomstige preformatiegesprekken'. De nota zal de prioriteiten van de acht partijen bevatten die in aanmerking komen voor federale regeringsdeelname: N-VA, PS, CD&V, MR, Open VLD, Ecolo, SP.A en Groen.

Volgende week zal het duo zich concentreren op het uitschrijven van die nota, om de week nadien een nieuwe gespreksronde met de betrokken partijen te organiseren. Op 29 juli worden Reynders en Vande Lanotte opnieuw op het Paleis verwacht voor een nieuw verslag.

Het was al aangekondigd dat Reynders en Vande Lanotte op 12 juli een tussentijds verslag zouden uitbrengen bij de koning. Mogelijk krijgt de MR-vicepremier dan een glaasje aangeboden, want het is exact 20 jaar geleden dat hij de eed als federaal minister aflegde. Sindsdien bleef hij onafgebroken deel uitmaken van de opeenvolgende regeringen. Reynders en Vande Lanotte werden al op 30 mei als informateursduo het veld ingestuurd. Na hun derde verslag bij de koning werd de manier van werken wel bijgeschaafd. Terwijl het duo de eerste weken veeleer in abstracto werkte rond de grote uitdagingen en de budgettaire situatie, was het moment aangebroken om intensievere inhoudelijke gesprekken te voeren. Die gesprekken moeten uitmonden in een preformatienota, 'die als start zou kunnen dienen voor toekomstige preformatiegesprekken'. De nota zal de prioriteiten van de acht partijen bevatten die in aanmerking komen voor federale regeringsdeelname: N-VA, PS, CD&V, MR, Open VLD, Ecolo, SP.A en Groen. Volgende week zal het duo zich concentreren op het uitschrijven van die nota, om de week nadien een nieuwe gespreksronde met de betrokken partijen te organiseren. Op 29 juli worden Reynders en Vande Lanotte opnieuw op het Paleis verwacht voor een nieuw verslag.