Inflatie en hoge energieprijzen spelen in voordeel van Republikeinen

Benzineprijzen in tankstation in California in juni. Opmerking: dit is per gallon, dus per 3,785 liter. 'Regular' is dus $1.79 per liter. © Reuters

De hoge inflatie en de daarmee samenhangende hoge energieprijzen lijken in het voordeel te spelen van de Republikeinen deze Midterms. “Ze hebben een vrij sterke case om te argumenteren dat de Biden-administratie er economisch gezien een puinhoop van aan het maken is”, zegt professor internationale politiek en Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven). De vraag is echter of de strijd van de Democraten rond abortusrechten nog voor een verrassing kan zorgen.

Verwacht wordt dat na 8 november al zeker het Huis van Afgevaardigden in handen komt van de Republikeinen. Naast het feit dat een zittende president bij de Midterms meestal zetels verliest in het Huis, speelt ook de hoge inflatie deze verkiezingen een grote rol.   “De Republikeinen hebben meerdere elementen in hun campagne naar voren geschoven: de stijgende criminaliteit, het groeiende aantal migranten, de kwestie rond transgenders en sport, wat er in de scholen moet onderwezen worden… Maar het belangrijkste element dat ze voortdurend aanhalen is de inflatie, die natuurlijk tastbaar is voor een groot deel van de bevoking”, zegt Kerremans.

Daarnaast stijgen de lonen wel, maar niet hard genoeg om de inflatie van ruim 8 procent te ondermijnen. En dat terwijl de Republikeinen de Biden-administratie hebben gewaarschuwd dat de omvangrijke pakketten die de Democraten hebben goedgekeurd mee aan de basis liggen van de inflatie.  “Of ze nu gelijk hebben of niet, het feit is dat we merken dat voor een grote groep van Amerikaanse kiezers inflatie echt wel het belangrijkste thema is en dat hun vertrouwen in de Democraten daarover kleiner is dan in de Republikeinen. Dus dat is echt een factor die serieus in het nadeel van de Democraten speelt”, aldus Kerremans. “En de stijging van de energieprijzen en de prijs aan de pomp, in de VS toch een heel belangrijk thema is, is daar een onderdeel van.”

Hoewel Biden zeker campagnebeloftes is nagekomen, bijvoorbeeld met zijn infrastructuurplan ter waarde van 1.000 miljard dollar, kan de president ook afgerekend worden op andere beleidspunten. Zo loste hij zijn beloftes niet in over de politiehervorming, de federale wetgeving inzake stemrecht en het federale minimumloon, is zijn migratiebeleid minder links dan gehoopt en leidde hij de zeer chaotische Amerikaanse terugtrekking uit Kaboel. Biden zelf heeft dan ook verschillende keren verklaard dat de verkiezingen geen referendum zijn, maar wel een keuze tussen twee richtingen waarin het land kan uitgaan. 

De Democraten zetten tijdens de campagne bovendien sterk in op abortusrechten, nadat het Hooggerechtshof Roe v. Wade ongedaan maakte. “Na de uitspraak van het Hooggerechtshof hoopten ze dat die een sterk mobiliserend effect ging hebben op de kiezers. We zagen dat aanvankelijk wel in het aantal kiesregistraties, maar dat effect lijkt nu veel zwakker en zal wellicht niet echt een beslissende rol spelen bij die verkiezingen”, zegt Kerremans. Toch kan de abortuskwestie ook verrassingen opleveren: de verschillen in de peilingen van sommige beslissende Senaatsraces zijn zo klein dat zelfs een klein verschil in opkomst ten gevolge van de abortuskwestie een voordeel kan opleveren voor de Democraten.

Partner Content