De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) constateert dat structurele hervormingen en een verbeterd macro-economisch beleid een belangrijke bijdrage leveren aan de groei in India.

Ook worden aandachtspunten genoemd, inclusief het handhaven van macro-economische stabiliteit, verminderen van armoede, extra belastinghervormingen, het verhogen van de productiviteit en het verkleinen van de verschillen tussen regio's.

Groeivriendelijk

India wijkt af het beeld van een onderpresterende wereldeconomie, zei Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO bij de presentatie van het rapport. "Historische hervormingen werpen vruchten af, de groei is sterk en andere macro-economische indicatoren verbeteren. Vasthouden aan de hervormingen is van essentieel belang voor meer investeringen en het creëren van geschikte banen, die moeten leiden tot sterke en inclusieve groei voor toekomstige generaties, waar alle delen van de samenleving van kunnen profiteren."

India wil in april de Goods and Services Tax (GST) invoeren, een indirecte belasting op goederen en diensten die een gezamenlijke markt voor het hele land moet stimuleren. De OESO adviseert ook om inkomens- en eigendomsbelastingen 'groeivriendelijker' te maken.

Landbouw

Recente aanpassingen in het federalistische model in India hebben deelstaten meer vrijheid en stimulansen gegeven om beleid af te stemmen op de lokale omstandigheden. "Deelstaten beoordelen op het gemak waarmee ondernemers zaken kunnen doen, zal leiden tot nieuwe hervormingen en helpt bij het benutten van het groeipotentieel."

Het verbeteren van de levensstandaard in armere deelstaten, vraagt om een hogere productiviteit in de landbouwsector, constateert de OESO. "Werkgelegenheid zal naar verwachting steeds verder verschuiven naar de stad, weg van de landbouwsector. Er is daarom een betere stedelijke infrastructuur nodig om het potentieel dat steden bieden op het gebied van werk, productiviteit en levenskwaliteit volledig te benutten."

(IPS)

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) constateert dat structurele hervormingen en een verbeterd macro-economisch beleid een belangrijke bijdrage leveren aan de groei in India.Ook worden aandachtspunten genoemd, inclusief het handhaven van macro-economische stabiliteit, verminderen van armoede, extra belastinghervormingen, het verhogen van de productiviteit en het verkleinen van de verschillen tussen regio's.India wijkt af het beeld van een onderpresterende wereldeconomie, zei Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO bij de presentatie van het rapport. "Historische hervormingen werpen vruchten af, de groei is sterk en andere macro-economische indicatoren verbeteren. Vasthouden aan de hervormingen is van essentieel belang voor meer investeringen en het creëren van geschikte banen, die moeten leiden tot sterke en inclusieve groei voor toekomstige generaties, waar alle delen van de samenleving van kunnen profiteren."India wil in april de Goods and Services Tax (GST) invoeren, een indirecte belasting op goederen en diensten die een gezamenlijke markt voor het hele land moet stimuleren. De OESO adviseert ook om inkomens- en eigendomsbelastingen 'groeivriendelijker' te maken.Recente aanpassingen in het federalistische model in India hebben deelstaten meer vrijheid en stimulansen gegeven om beleid af te stemmen op de lokale omstandigheden. "Deelstaten beoordelen op het gemak waarmee ondernemers zaken kunnen doen, zal leiden tot nieuwe hervormingen en helpt bij het benutten van het groeipotentieel."Het verbeteren van de levensstandaard in armere deelstaten, vraagt om een hogere productiviteit in de landbouwsector, constateert de OESO. "Werkgelegenheid zal naar verwachting steeds verder verschuiven naar de stad, weg van de landbouwsector. Er is daarom een betere stedelijke infrastructuur nodig om het potentieel dat steden bieden op het gebied van werk, productiviteit en levenskwaliteit volledig te benutten."(IPS)