In beeld: Hevige bombardementen op Ghouta in Syrië

Een man rent na een luchtaanval op oost-Ghouta © REUTERS

Volgens de vanuit Groot-Brittannië opererende anti-Assadsite Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn dinsdag bij bombardementen op het rebellenbolwerk Oost-Ghouta nabij Damascus opnieuw meer dan honderd doden gevallen. Ook maandag had de site melding gemaakt van ruim honderd doden, allen burgers, in het sinds 2012 in rebellenhanden verkerende Oost-Ghouta. Het dodencijfer is niet uit andere bron bevestigd.

Het SOHR meldde voorts dat de voorbije 48 uur zes ziekenhuizen in de rebellenenclave zijn gebombardeerd -vijf maandag en één dinsdag- maar dat drie van die hospitalen nog operatief zijn.

Zowel Frankrijk als de Verenigde Staten zeggen te vrezen voor een ‘humanitaire ramp’. Washington zei ‘erg bezorgd’ te zijn over de toestand in Oost-Ghouta. De apocalyptische teneur van de berichtgeving over en reacties op de huidige gebeurtenissen in Oost-Ghouta herinneren aan de waarschuwingen voor de ‘hel op aarde’ bij het Russisch-Syrische beleg van de jihadistenenclave Oost-Aleppo ruim een jaar geleden, waar eveneens dagelijks werd bericht over het (al dan niet opzettelijk) bombarderen van ziekenhuizen.

Het Syrische conflict, dat zijn einde leek te naderen, is sinds kort weer zwaar opgeflakkerd door, onder andere, een Turkse anti-Koerdische militaire invasie in het noorden, Israëlische bombardementen op veronderstelde Iraanse en Hezbollah-stellingen en Amerikaanse bombardementen op Syrische regeringsmilities (en Russische militairen of burgers). Enkel op het vlak van IS-activiteiten leek de toestand op te klaren.

Partner Content