In beeld: Front National houdt Jeanne d'Arc-hommage

In beeld: Front National houdt Jeanne d'Arc-hommage
Front National-voorzitster Marine Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-voorzitster Marine Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-voorzitster Marine Le Pen

Front National-voorzitster Marine Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-voorzitster Marine Le Pen

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National-coryfee Marion Maréchal-Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-coryfee Marion Maréchal-Le Pen

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National-coryfee Marion Maréchal-Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-coryfee Marion Maréchal-Le Pen

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National-voorzitster Marine Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-voorzitster Marine Le Pen

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National-voorzitster Marine Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-voorzitster Marine Le Pen

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei

Front National-voorzitster Marine Le Pen © Jurgen Augusteyns

Front National-voorzitster Marine Le Pen

Front National viert 1 mei © Jurgen Augusteyns

Front National viert 1 mei