Het fenomeen gerrymandering draagt in grote mate bij aan de polarisatie van de Amerikaanse politiek. In de meeste staten is het de regel dat de heersende partij de kiesdistricten indeelt. Zij is daarbij amper gebonden aan regels, en kan de districten dus zo indelen dat kiezers van de ene partij in alle districten kiezers van de andere partij overheersen. Voormalig gouverneur van Californie Arnold Schwarzenegger voert daar campagne tegen, en zegt dat in de VS 'de politicus de kiezer kiest, in plaats van andersom.' Voormalig president Barack Obama heeft van gerrymanderingeen van zijn post-presidentschap beleidsterreinen gemaakt.

De zaak die het Hooggerechtshof nu gaat behandelen gaat over Wisconsin. Een driekoppige rechtbank in die staat oordeelde vorig jaar dat de herindeling van 2011, gemaakt door de Republikeinse machthebbers, ingaat tegen de grondwet. Het zou specifiek de vrijheid van vereniging en het recht op gelijke behandeling schaden.

Het Hooggerechtshof heeft in het verleden vaker gerrymandering-zaken behandeld, maar die gingen doorgaans over discriminatie van minderheden. Met name in het zuiden werd de districtindeling vaak gebruikt om minderheden, vooral Afrikaans-Amerikanen, te onderdrukken. Het Hof is zeer terughoudend om zich uit te spreken op het gebied van gerrymandering langs partijscheidslijnen, want waar ligt de grens tussen natuurlijke en kunstmatige grenzen? Het is zeer gebruikelijk dat progressieve kiezers zich in bepaalde geografische gebieden concentreren en conservatieve kiezers in andere. In eerdere zaken die voor het Hof kwamen gaven de rechters aan dat een objectieve test voor het verschil tussen die twee ontbrak.

Desondanks gaat het Hof nu dus de zaak uit Wisconsin behandelen. De Washington Post spreekt van een 'potentieel historische zaak'. Als de aanklagers in Wisconsin gelijk krijgen, zouden veel meer staten kunnen volgen. De zaak start in oktober van dit jaar.

Het fenomeen gerrymandering draagt in grote mate bij aan de polarisatie van de Amerikaanse politiek. In de meeste staten is het de regel dat de heersende partij de kiesdistricten indeelt. Zij is daarbij amper gebonden aan regels, en kan de districten dus zo indelen dat kiezers van de ene partij in alle districten kiezers van de andere partij overheersen. Voormalig gouverneur van Californie Arnold Schwarzenegger voert daar campagne tegen, en zegt dat in de VS 'de politicus de kiezer kiest, in plaats van andersom.' Voormalig president Barack Obama heeft van gerrymanderingeen van zijn post-presidentschap beleidsterreinen gemaakt. De zaak die het Hooggerechtshof nu gaat behandelen gaat over Wisconsin. Een driekoppige rechtbank in die staat oordeelde vorig jaar dat de herindeling van 2011, gemaakt door de Republikeinse machthebbers, ingaat tegen de grondwet. Het zou specifiek de vrijheid van vereniging en het recht op gelijke behandeling schaden. Het Hooggerechtshof heeft in het verleden vaker gerrymandering-zaken behandeld, maar die gingen doorgaans over discriminatie van minderheden. Met name in het zuiden werd de districtindeling vaak gebruikt om minderheden, vooral Afrikaans-Amerikanen, te onderdrukken. Het Hof is zeer terughoudend om zich uit te spreken op het gebied van gerrymandering langs partijscheidslijnen, want waar ligt de grens tussen natuurlijke en kunstmatige grenzen? Het is zeer gebruikelijk dat progressieve kiezers zich in bepaalde geografische gebieden concentreren en conservatieve kiezers in andere. In eerdere zaken die voor het Hof kwamen gaven de rechters aan dat een objectieve test voor het verschil tussen die twee ontbrak.Desondanks gaat het Hof nu dus de zaak uit Wisconsin behandelen. De Washington Post spreekt van een 'potentieel historische zaak'. Als de aanklagers in Wisconsin gelijk krijgen, zouden veel meer staten kunnen volgen. De zaak start in oktober van dit jaar.