Honderden migrantenkinderen die zonder ouders in Frankrijk aangekomen zijn, worden in de hoofdstad Parijs 'aan hun lot' overgelaten. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport van 82 pagina's. De autoriteiten bestempelen hen ten onrechte als meerderjarig, waardoor ze zich ook niet over hen hoeven te ontfermen, klinkt het.

De mensenrechtenorganisatie spreekt over 'gebrekkige' procedures om de leeftijd te bepalen en meent dat het recht op onderdak een 'loterij' is. HRW ondervroeg 49 niet-begeleide migrantenkinderen en onderzocht de evaluaties van 35 andere kinderen. Volgens de ngo is het enige criterium waarop de kinderen beoordeeld worden, vaak hun fysieke verschijning.

Het is het Rode Kruis die de leeftijd bepaalt van de migrantenkinderen die in Parijs neerstrijken. Als ze niet akkoord zijn met de beslissing, kunnen ze naar de rechter stappen, maar dat is een lang proces. 'Het feit gewerkt te hebben' in hun land of op hun migratietraject is ook een motief dat regelmatig gebruikt wordt om de kinderen opvang te ontzeggen, aldus HRW. De organisatie hekelt de 'willekeur', de veel te snelle beoordelingen en de vooringenomenheid van sommige ambtenaren.

Het Rode Kruis ontkent de aantijgingen in een brief die bij het rapport gevoegd is.

Honderden migrantenkinderen die zonder ouders in Frankrijk aangekomen zijn, worden in de hoofdstad Parijs 'aan hun lot' overgelaten. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport van 82 pagina's. De autoriteiten bestempelen hen ten onrechte als meerderjarig, waardoor ze zich ook niet over hen hoeven te ontfermen, klinkt het.De mensenrechtenorganisatie spreekt over 'gebrekkige' procedures om de leeftijd te bepalen en meent dat het recht op onderdak een 'loterij' is. HRW ondervroeg 49 niet-begeleide migrantenkinderen en onderzocht de evaluaties van 35 andere kinderen. Volgens de ngo is het enige criterium waarop de kinderen beoordeeld worden, vaak hun fysieke verschijning.Het is het Rode Kruis die de leeftijd bepaalt van de migrantenkinderen die in Parijs neerstrijken. Als ze niet akkoord zijn met de beslissing, kunnen ze naar de rechter stappen, maar dat is een lang proces. 'Het feit gewerkt te hebben' in hun land of op hun migratietraject is ook een motief dat regelmatig gebruikt wordt om de kinderen opvang te ontzeggen, aldus HRW. De organisatie hekelt de 'willekeur', de veel te snelle beoordelingen en de vooringenomenheid van sommige ambtenaren.Het Rode Kruis ontkent de aantijgingen in een brief die bij het rapport gevoegd is.