Het Hof voor de Rechten van de Mens stelde in de zaak Vejdeland and others/Sweden de vrije meningsuiting in het ongelijk. De zaak draaide rond Vejdeland, een Zweedse jongen, die samen met enkele vrienden in december 2004 een 100-tal homofobe pamfletten op school had verdeeld.

In die pamfletten stond dat homoseksualiteit een "deviante, seksuele neiging' is die "een moreel destructief effect heeft op de kern van de maatschappij". In de folders, die in de kastjes van de leerlingen waren gelegd, werd daarenboven gesteld dat homoseksualiteit "verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen van HIV en aids", en dat "de homoseksuele lobby" pedofilie probeert te minimaliseren.

Vejdeland en zijn vrienden beweerden tijdens hun verhoor dat ze geen afkeer wilden uitdrukken tegenover homo's, maar dat ze een debat op gang hadden willen brengen over het gebrek aan objectiviteit in de Zweedse scholen.

Vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt

De jongeren werden voor deze uitspraken door de Zweedse justitie vervolgd en veroordeeld. Uiteindelijk hebben zij zich tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens gewend daar zij van oordeel waren dat de uitspraken vielen onder de vrijheid van meningsuiting. Het Hof in Straatsburg heeft nu hun verzoek afgewezen. Volgens het Hof is de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt en wordt ook haat ten aanzien van holebi's gelijkgeschakeld met die ten overstaan van ras, huidskleur of afkomst.

Het Hof meent dat onder het begrip "aanzetten tot haat" niet noodzakelijk een oproep tot een daad van geweld of andere criminele daden moet verstaan worden maar dat aanvallen op personen door beledigingen, het ridiculiseren of belasteren van bepaalde groepen voldoende kan zijn voor de overheden om de strijd aan te gaan tegen racistische uitspraken. Het Hof benadrukt nogmaals dat discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid even ernstig is als discriminatie gebaseerd op ras, afkomst of huidskleur.

Zaak Léonard

Advocaat Jean Marie de Meester: "Dit baanbrekend arrest geeft voor het eerst duidelijk aan dat homofobe uitspraken niet langer getolereerd worden en dat overheden hiertegen kunnen optreden zonder dat kan geschermd worden met de vrijheid van meningsuiting." Volgens de Meester ondergraaft dit arrest ook het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen in de zaak Léonard. De Kamer stelde hier dat de uitspraken van aartsbisschop Léonard onder de vrijheid van meningsuiting vallen."

Tegen het Arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen werd cassatieberoep ingesteld. Er werd al een memorie ingediend, maar gelet op dit nieuw gegeven zal een aanvullende memorie worden neergelegd. (INM)

Het Hof voor de Rechten van de Mens stelde in de zaak Vejdeland and others/Sweden de vrije meningsuiting in het ongelijk. De zaak draaide rond Vejdeland, een Zweedse jongen, die samen met enkele vrienden in december 2004 een 100-tal homofobe pamfletten op school had verdeeld. In die pamfletten stond dat homoseksualiteit een "deviante, seksuele neiging' is die "een moreel destructief effect heeft op de kern van de maatschappij". In de folders, die in de kastjes van de leerlingen waren gelegd, werd daarenboven gesteld dat homoseksualiteit "verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen van HIV en aids", en dat "de homoseksuele lobby" pedofilie probeert te minimaliseren. Vejdeland en zijn vrienden beweerden tijdens hun verhoor dat ze geen afkeer wilden uitdrukken tegenover homo's, maar dat ze een debat op gang hadden willen brengen over het gebrek aan objectiviteit in de Zweedse scholen.Vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt De jongeren werden voor deze uitspraken door de Zweedse justitie vervolgd en veroordeeld. Uiteindelijk hebben zij zich tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens gewend daar zij van oordeel waren dat de uitspraken vielen onder de vrijheid van meningsuiting. Het Hof in Straatsburg heeft nu hun verzoek afgewezen. Volgens het Hof is de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt en wordt ook haat ten aanzien van holebi's gelijkgeschakeld met die ten overstaan van ras, huidskleur of afkomst. Het Hof meent dat onder het begrip "aanzetten tot haat" niet noodzakelijk een oproep tot een daad van geweld of andere criminele daden moet verstaan worden maar dat aanvallen op personen door beledigingen, het ridiculiseren of belasteren van bepaalde groepen voldoende kan zijn voor de overheden om de strijd aan te gaan tegen racistische uitspraken. Het Hof benadrukt nogmaals dat discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid even ernstig is als discriminatie gebaseerd op ras, afkomst of huidskleur. Zaak Léonard Advocaat Jean Marie de Meester: "Dit baanbrekend arrest geeft voor het eerst duidelijk aan dat homofobe uitspraken niet langer getolereerd worden en dat overheden hiertegen kunnen optreden zonder dat kan geschermd worden met de vrijheid van meningsuiting." Volgens de Meester ondergraaft dit arrest ook het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen in de zaak Léonard. De Kamer stelde hier dat de uitspraken van aartsbisschop Léonard onder de vrijheid van meningsuiting vallen." Tegen het Arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen werd cassatieberoep ingesteld. Er werd al een memorie ingediend, maar gelet op dit nieuw gegeven zal een aanvullende memorie worden neergelegd. (INM)