In 2045 is Europa één republiek. Binnen die republiek spreken we niet langer over naties, maar over regio's en stadstaten. Die mogen allemaal hun culturele eigenheid behouden, maar zijn gelijk voor de wet. Dat betekent: één belastingformulier, één pensioenleeftijd en één sociale zekerheid voor iedereen van Stockholm tot Barcelona. Alle buitengrenzen gaan open, en immigranten hoeven niet te integreren.
...