Blanke, laagopgeleide mannen die buiten de grote steden wonen en redder des vaderlands Donald Trump onvoorwaardelijk trouw blijven, wat er ook gebeurt. Aan hén heeft de Amerikaanse president zijn onverwachte overwinning te danken. Toch?
...

Blanke, laagopgeleide mannen die buiten de grote steden wonen en redder des vaderlands Donald Trump onvoorwaardelijk trouw blijven, wat er ook gebeurt. Aan hén heeft de Amerikaanse president zijn onverwachte overwinning te danken. Toch? Eigenlijk zijn slechts 33 procent van Trump-stemmers blanke, laagopgeleide mannen. Twee derde beantwoordt dus niet aan het stereotiepe beeld van de Trump-fan: het zijn ofwel vrouwen, of universitairen, of zelfs zwarten en latino's. En de grote meerderheid van Trumps kiezers blijft tevreden over de president, hoewel een kleine, maar niet insignificante groep vrouwen inmiddels heeft afgehaakt. Een en ander blijkt uit een unieke peiling die het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew uitvoerde op lange termijn onder dezelfde groep van drieduizend kiezers. Wat we weten over Trump-kiezers tot dusver is al met al anekdotisch: de getuigenis van een arbeider die zijn baan verloor in een staalfabriek in Pennsylvania, bijvoorbeeld, en hoopt dat Trump Amerika opnieuw great kan maken. Een doorsnee politieke peiling bevraagt bovendien steeds andere respondenten. Het Pew-onderzoek volgt daarentegen dezelfde groep kiezers: ze werden gevraagd naar hun mening in april, september en november 2016 en opnieuw in maart 2018. Het onderzoek van Pew becijfert precies wie de president trouw blijft, en wie niet. De grote meerderheid van Trump-kiezers blijft hoe dan ook tevreden over hun keuze: in maart van dit jaar zegt 82 procent van ze gelukkig te zijn met hun president. Ze worden onderverdeeld in vier groepen. Voor de 'enthousiastelingen', de grootste groep (59 procent), was het liefde op het eerste gezicht met Trump. Nog voor de tv-ster met de Republikeinse nominatie aan de haal gang, wilden ze dat hij president werd. Het zijn de trouwste aanhangers. De 'bekeerlingen' vormen de tweede grootste groep Trump-stemmers (23 procent): deze Amerikanen voelden zich onverschillig over Trump voor de Republikeinse Partij hem tot presidentskandidaat nomineerde. Een Ted Cruz genoot hun voorkeur. Toch gingen ze overstag. Tegen maart 2018 voelt 71 procent van hen zich 'erg goed' over Trump. Interessanter zijn de twee volgende groepen. De 'sceptici' (12 procent van de kiezers) waren niet overtuigd in 2016 en blijven ook vandaag negatief. Waarom stemden ze dan voor Trump? Omdat ze mogelijk van twee kwaden het minste kozen, schrijft de Washington Post: liever buitenstaander Trump dan de 'liegende' en 'corrupte' establishmentkandidaat Hillary Clinton - een tegenstem zeg maar. De 'gedesillusioneerde' kiezers (6 procent) zijn gaandeweg teleurgesteld geraakt in de president. Dat is niet min: 18 procent van de Trump-kiezers komt tot inkeer. De mannen die voor Trump stemden - 53 procent van zijn kiespubliek - blijven grotendeels tevreden over hun keuze, zo blijkt uit de data. Het is vooral een kleine, maar niet insignificante groep vrouwen wiens appreciatie voor de president verzuurd is. Maar liefst 14 procent van de hoger opgeleide vrouwen die voor Trump stemden, voelen zich vandaag 'koel' over de president, terwijl dat in november maar voor 1 procent van hen het geval was. Overigens: het minst populair van al is Trump bij zwarte vrouwen. Ook opvallend: in tegenstelling tot de resultaten van heel wat exitpolls, won Hillary Clinton eigenlijk de stem van de hoger opgeleide blanken (30 procent van het algemene kiespubliek) overtuigend, met maar liefst 17 procentpunt voorsprong op Trump. Toch zijn lager opgeleide blanken veel talrijker (44 procent van het kiespubliek): dubbel zoveel van hen stemden voor Trump (64 procent) dan voor Clinton (28 procent). Wat betekent dat voor de tussentijdse verkiezingen in november dit jaar? Presidentsverkiezingen hangen af van swing states, die even makkelijk rood als blauw kleuren. In 2016 waren de beslissende staten, zoals Ohio of Pennsylvania, overwegend blank en working class: de belangrijkste troef van Trump. Twee jaar later gaat de uitslag vooral afhangen van swing districts, analyseert de New York Times, in de voorsteden, ofwel suburbs, waar inwoners doorgaans iets hoger opgeleid zijn. Een niet onaanzienlijk deel van de Trump-stemmers was al niet tuk op de president in 2016, en blijft tot vandaag niet overtuigd: 18 procent van hen is niet tevreden met de president. Die kiezers die bij de twee vorige presidentsverkiezingen op Barack Obama stemden, en dan onverwacht op Trump, zouden afhankelijk van de kandidaat in hun district opnieuw Democratisch kunnen stemmen. Volgens de New York Times is de opkomst bij zogenaamde speciale verkiezingen sinds 2016 ongewoon hoog onder hoger opgeleide blanken - de groep die in 2016 overwegend voor Clinton koos. Bovendien zou de opkomst van lager opgeleide kiezers net kleiner zijn bij tussentijdse verkiezingen. Die combinatie kan de Republikeinen nog zuur opbreken.