Weinig zaken weerspiegelen de disfunctie in de Amerikaanse politiek zo goed als het aanzicht van komiek Jon Stewart die weer eens in het Congres komt lobbyen voor een wetsvoorstel waar niemand een uitgesproken tegenstander van is.
...