Hoe de Trumpadministratie transgenders isoleert

Transgenderactivisten protesteren tegen het voorstel van de regering Trump in Los Angeles, Californië. © REUTERS
Lotte Debrauwer
Lotte Debrauwer Medewerker Knack

De Amerikaanse regering probeert zowel in eigen land als op VN-niveau te morrelen aan de betekenis van de term ‘gender’. De grootste slachtoffers? De transgendergemeenschap. ‘We keren vijftig jaar terug in de tijd’.

Vallen transgenders binnenkort tussen de mazen van de Amerikaanse wetgeving? De Britse krant The Guardian meldde vorige week dat Amerikaanse diplomaten ernaar streven verklaringen van de Verenigde Naties (VN) te herschrijven door het verwijderen van passages en woorden die verwijzen naar transgenders. De meest voorgestelde wijziging zou zijn om het woord ‘gender’ in verschillende contexten te vervangen door ‘vrouwen’. In een voorlopige versie van een rapport rond vrouwenhandel is het voorstel bijvoorbeeld om ‘gender-gerelateerd geweld’ te vervangen door ‘geweld tegen vrouwen’.

Eerder ontstond er al ophef omdat The New York Times berichtte over een memo van de administratie waarin er wordt geopperd om gender binair op te vatten. Dat betekent dat het enkel gedefinieerd kan worden op basis van de biologische kenmerken bij de geboorte: iemand is dan ofwel ‘mannelijk’ ofwel ‘vrouwelijk’. Het gender van een persoon zou vanaf dat moment onveranderlijk vaststaan. In de memo staat ook te lezen dat gender moet worden bepaald ‘via een biologische basis die duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd, en objectief is’, aldus the Times.

De Europese Unie is niet langer een voortrekker op vlak van gender

Petra De Sutter

Tussen de mazen van het net

Het doel van dergelijke maatregelen zou zijn om transgenders tussen alle officiële categorieën in te laten vallen. Op die manier zouden ze als minderheid verdwijnen uit de federale wetgeving en ook niet langer beschermd worden. Het feit dat discriminatie op basis van gender op federaal niveau verboden is, is dan niet meer van tel. Transgenders zouden simpelweg niet meer onder de antidiscriminatiewetgeving vallen, net omdat er geen rekening met hen wordt gehouden in de definitie van de term ‘gender’.

Op Washington Square in New York brak meteen protest uit. Op maandag werd er ook betoogd voor het Witte Huis en op verschillende andere plaatsen. Eén van de meest gehoorde statements was dat de Trumpadministratie het bestaan van transgenders probeert uit te wissen.

https://twitter.com/TransLawCenter/status/1054095174111055873TransgenderLawCenterhttps://twitter.com/TransLawCenter

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0

De hashtag #WontBeErased was alomtegenwoordig op Twitter. Verschillende transgenders postten foto’s van zichzelf onder deze hashtag, om aan te geven dat ze deel zouden blijven uitmaken van de samenleving, los van hoe de regering gender definieert. Er wordt geschat dat zo’n 1,4 miljoen Amerikanen zich als transgender identificeren.

https://twitter.com/evan_greer/status/1054211551572451328Evan Greerhttps://twitter.com/evan_greer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0https://twitter.com/MyMoreOriginal/status/1054436448823402496Lucie Martinhttps://twitter.com/MyMoreOriginal

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

550rich3153600000Twitterhttps://twitter.com1.0

Titanenstrijd

Wat de afgelopen week gebeurde, lijkt te kaderen binnen een bredere strategie van de Trumpadministratie. Het is van meet af aan duidelijk geweest dat deze regering niet erg begaan is met de rechten van transgenders. Ze schroefde eerder al een aantal maatregelen terug die onder Barack Obama werden goedgekeurd. Zo werd een leidraad rond de begeleiding van transgenderleerlingen op school ingetrokken, en poogde de regering transgenders uit het leger te weren.

Als de maatregel, die nu nog in kinderschoenen staat, realiteit wordt, zal er wellicht een juridische titanenstrijd ontstaan. Er is al decennia van rechtspraak voorhanden waarin heel vaak vonnissen zijn geveld tegen de discriminatie van transgenders. Het wordt wellicht moeilijk voor de regering om deze besluiten zomaar naast zich neer te leggen. De debatten vinden bovendien plaats op een belangrijk moment: binnen twee weken vinden in de Verenigde Staten tussentijdse verkiezingen plaats voor de Kamer en de Senaat. De vraag van tien miljoen is of Trump zijn Republikeinse meerderheid in één van beiden zal verliezen. Verschillende transgenderactivisten riepen al op om die meerderheid te breken en massaal voor het Democratische kamp te stemmen.

Dan is de vraag nog maar of de hele zaak een alleenstaand geval is. Volgens Petra De Sutter, fertiliteitsexpert aan de UGent en voortrekker van de transgenderbeweging, gaat het om een meer globaal fenomeen.

We gaan hiermee in tegen alle wetenschappelijke inzichten die we hebben verworven

Petra De Sutter, fertiliteitsexpert en transgenderactivist

Bent u verrast door wat er nu aan het licht komt?

PETRA DE SUTTER: Nee. Het gaat om een wereldwijde, conservatieve beweging, die ook hier ingang vindt. Dat werd in maart nog duidelijk geïllustreerd in mijn debat met Dries van Langenhove (leider van de studentenbeweging Schild en Vrienden, nvdr.) in Terzake. Ik denk aan Schild en Vrienden, maar ook aan oligarchen in Rusland en conservatieve kringen in de Verenigde Staten. Viktor Orbán wil korte metten maken met de genderstudies en in Roemenië wordt erover nagedacht het homohuwelijk terug te draaien. Het zijn allemaal uitingen van dezelfde beweging, waarvan één idee aan de basis ligt: mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen.

Hoe moeten we de heropleving van dit binair denken begrijpen?

DE SUTTER: We zijn in de afgelopen decennia, onder invloed van de wetenschap, meer en meer geëvolueerd van binair denken naar het idee van een fluïde genderidentiteit. De gelijkheid van man en vrouw, het homohuwelijk, het meeouderschap: het zijn allemaal cruciale stappen geweest. Het hokjesdenken is sterk verminderd. Vandaag zien we echter een tegenbeweging, die vaak ook religieus geïnspireerd is.

Het centrale begrip in die fluïde genderidentiteit is zelfdeterminatie. Hierbij staat het individu eigenlijk centraal. Dit wordt vandaag geplaatst tegenover een soort van goddelijke of natuurlijke orde met een focus op het collectivisme: het traditioneel gezin als hoeksteen van de samenleving. Dat laatste idee wordt opnieuw populairder. En als er dan een figuur als Trump aan de macht komt, ontstaat de mogelijkheid om die ideeën ook effectief in beleid om te zetten. Op die manier keren we eigenlijk vijftig jaar terug in de tijd en gaan we in tegen alle wetenschappelijke inzichten die we rond gender hebben verworven.

Welke landen kunnen nog een voortrekkersrol spelen?

Het is vandaag niet meer de Europese Unie die een voortrekker zal zijn op vlak van gender. De Unie heeft beslist een meer neutrale positie in te nemen, omdat landen als Polen en Hongarije voortdurend op de rem staan. Zo is er het ‘Mum, Dad, Kids Initiative’ dat als burgerinitiatief bij de Commissie werd ingediend. Het is een voorstel ondertekend door 1 miljoen burgers dat ijvert voor een definiëring van het huwelijk als een permanente verhouding tussen een man en een vrouw met als doel kinderen op de wereld te zetten. Zoiets toont toch perfect aan in welke richting we evolueren? Vandaag kijk ik veel meer in de richting van landen als Zwitserland, Canada en Australië om een leidende rol op zich te nemen.

Partner Content