Winston Churchill was een amateurschilder en zijn politieke opponent in Duitsland was dat ook. Het was het enige dat deze beide staatslieden gemeen hadden, behoudens misschien de autoritaire trekken die de ene de Tweede Wereldoorlog zou laten winnen ten koste van de andere. Churchill schilderde om zich te ontspannen, Adolf Hitler om den brode nadat zijn moeder overleden was en hij berooid achterbleef.
...