Parijs, november 2015: de 21ste klimaattop van de Verenigde Naties komt samen: de Conference of Parties, afgekort COP21. Wanneer de partijen - 195 landen en de Europese Unie - weer uiteen gaan beloven ze allen een nationaal klimaatplan aan te leveren. Pas wanneer 55 landen samen verantwoordelijk voor minstens 55% van de CO2-uitstoot zo'n plan indienen, is het Akkoord van Parijs van kracht.
...