Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst

Open Vld legt resolutie in Senaat neer om verdrag alsnog door België te laten tekenen

In de Senaat hebben Open Vld'ers Rik Daems en Lode Vereeck een voorstel van resolutie ingediend ter goedkeuring van de vrijhandelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada (CETA) en respectievelijk de Verenigde Staten (TTIP), nu de onderhandelingen over CETA afgesprongen zijn. Volgens de liberale senatoren zou een goedkeuring van deze resolutie in de Senaat België toelaten om alvast het CETA te tekenen. "Alle deelstaten van België hebben immers een permanente vertegenwoordiging in de Senaat, waar ze met elkaar in overleg treden. Dit is dan ook het perfecte orgaan om al of niet het definitieve groene licht te geven voor de ondertekening van de handelsverdragen wat de deelstaatparlementen betreft", klinkt het.

Aangezien internationale handel een gedeelde bevoegdheid van de federale en regionale overheden is, moet het democratische debat "op een efficiënte manier gevoerd worden in de federale assemblée van de deelstaten, zijnde de Senaat, waar de deelstaten rechtstreeks met elkaar en met de federale overheid in overleg treden", zeggen Daems en Vereeck.

Mocht zich een meerderheid uitspreken voor het vrijhandelsakkoord CETA, lijkt het voor de Open Vld-senatoren "niet meer dan logisch dat België het handelsakkoord ondertekent".

Magnette gelooft in de goede afloop

Paul Magnette betreurt "de onderbreking" van de onderhandelingen. Volgens hem moet een akkoord nog mogelijk zijn.

"We hadden niet genoeg tijd", zegt Magnette. Hij betreurt dat de Europese Commissie pas op 4 oktober de onderhandelingen met Wallonië heeft opgestart, terwijl de Waalse bezwaren al een jaar gekend waren. "Twee weken is vanzelfsprekend een beetje kort", zegt Magnette.

De Canadese handelsminister Chrystia Freeland stapte vrijdag op in Namen en sprak van het einde van de onderhandelingen. Magnette spreekt echter van een "onderbreking".

"We zijn er hard mee bezig geweest. Er is een goede dialoog opgestart met Canada en we staan dicht bij elkaar over waarden inzake milieu of sociale bescherming", zegt de Waalse minister-president. Hij gelooft niet dat een akkoord over CETA nu definitief van de baan is. "We hebben al veel moeilijke onderhandelingen gezien die uiteindelijk goed afliepen." Volgens Magnette is het nu aan de Europese Commissie om een nieuw initiatief te nemen.

Belga
© Belga

Elio Di Rupo betreurt dat onderhandelingen niet tot een akkoord hebben geleid

"Terwijl de Waalse regering er alles aan gedaan heeft om tot een akkoord te komen en dat er de jongste uren belangrijke vooruitgang leek te zijn gemaakt, betreur ik dat de onderhandelingen niet tot resultaat hebben geleid", aldus PS-voorzitter Elio Di Rupo.

"We hebben sinds de start juridisch bindende garanties gevraagd voor strenge sociale en milieunormen. Voor het behoud van de openbare diensten en om te voorkomen dat Amerikaanse multinationals van het verdrag zouden kunnen profiteren. En om te vermijden dat er arbitragerechtbanken zouden komen ten koste van de rechtspraak van de staten. Wij blijven trouw aan onze waarden: het belang van de burgers primeert op dat van de multinationals", zegt Di Rupo.

De PS-voorzitter stelt naar eigen zeggen vast dat de gevraagde garanties niet binnen de vooropgestelde termijnen gegeven konden worden. "De EU-Canadatop van 27 oktober moet uitgesteld worden, zodat de partijen sereen kunnen werken en ze elk op hun eigen experten een beroep kunnen doen."

"Ik hoop dat de komende weken gebruikt zullen worden om tot een akkoord te komen dat tegemoet komt aan de zorgen die de partijen in het Waals Parlement kenbaar hebben gemaakt."

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

VIDEO: Canadees minister 'zwaar teleurgesteld'

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Freeland is 'ontgoocheld'

Chrystia Freeland heeft gereageerd nadat ze zopas de onderhandelingstafel in Namen verliet. (Het lijkt duidelijk voor mij en voor Canada dat de Europese Unie momenteel niet in staat is om een internationaal akkoord te sluiten, zelfs niet met een land als Canada, dat dezelfde waarden heeft', zo verklaarde ze.

De Canadese minister van Handel wees erop dat ze de voorbije weken hard gewerkt heeft met de Europese Commissie en lidstaten als Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije en Roemenië. Volgens haar heeft Canada heel veel geduld aan de dag gelegd. 'Canada is ontgoocheld', zei ze. De minister kondigde aan dat ze terugkeert naar haar land.

'Ik ben echt heel triest. Het enige positieve wat ik kan zeggen, is dat ik morgen terug thuis bij mijn drie kinderen zal zijn.'Chrystia Freeland
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

En nu?

In ons overzicht van een woelige dag in de Europese politiek kijken we terug, naar de beweegredenen van Paul Magnette, maar ook vooruit, naar mogelijke scenario's voor de komende weken.

'De druk loopt op, maar de steunbetogingen ook. Paul Magnette is het verzetssymbool tegen het ultraliberale Europa geworden'Olivier Mouton, journalist Le Vif
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Deville: 'Dit is niet het einde.'

Ferdi Deville, professor handelsrecht aan de UGent, reageert op Twitter op het nieuws dat Chrystia Freeland, de Canadese minister van Handel, de onderhandelingstafel verlaten heeft. Volgens hem is het niet het einde van CETA. 'Waaschijnlijk hoort dit bij het spel van de komende dagen en weken', klinkt het bij hem.

Volgens hem is het Magnette te doen om de juridische waarde van de interpretatieve nota die sinds kort bij CETA hoort en grondige aanpassingen aan het ICS-systeem. 'Waarom niet de tekst zelf aanpassen?' vraagt Deville zich af. 'Waarom niet ICS schrappen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Canada verlaat CETA-onderhandelingen met Magnette', meldt VRT

De onderhandelingen tussen Wallonië en Canada over het CETA-akkoord zijn afgesprongen. Canada heeft de onderhandelingstafel verlaten.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Merkel en Hollande blijven positief

Na de vergadering van de Europese Raad zei Frans president François Hollande dat CETA 'een illustratie is van het evenwicht tussen de openheid die we zoeken en de principes die we voorop moeten stellen'. Het akkoord biedt toegang tot Canadese openbare aanbestedingen, beschermt geografische aanduidingen, houdt milieu- en gezondheidsnormen overeind en beschermt openbare regulering, aldus het Franse staatshoofd.

Hollande zei dat hij de Waalse Paul Magnette de gewenste verduidelijkingen zal bieden, met name op het vlak van het regime voor de geschillenbeslechting tussen bedrijven en overheden dat in het verdrag is vervat.

'Het is mogelijk een compromis te vinden dat aanvaardbaar is voor iedereen en Canada doet ook alle noodzakelijke inspanningen om mogelijke dubbelzinnigheden te verduidelijken.'

In tegenstelling Charles Michel legde Duits bondskanselier Angela Merkel geen link met de aanstaande onderhandelingen van de Europese Unie met Groot-Brittannië over de toekomstige relaties na de Brexit. 'Ik heb, bij de vragen die zich nu rondom CETA stellen, niet gedacht aan de onderhandelingen over het vertrek van Groot-Brittannië', aldus Merkel.

BELGA
© BELGA
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Brussels parlement geeft geen mandaat

De Brusselse regering kan in de huidige situatie geen mandaat geven aan de federale regering om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Dat antwoordde Brussels viceminister-president Guy Vanhengel (Open Vld) vrijdag tijdens een actualiteitsdebat in het Brussels Parlement. De regering is gebonden door de resolutie van het Brussels Parlement, verduidelijkte hij.

'U zal het mij niet vaak horen zeggen hier in het parlement, maar in dit dossier volg ik de Waalse PS', verklaarde Dominiek Lootens (Vlaams Belang). Hij verzet zich tegen CETA en zei de houding van N-VA niet te begrijpen.

Vanhengel wees erop dat CETA nog in volle overleg is tussen de Waalse minister-president en Europa. Hij sloot zich aan bij de verklaring van minister-president Rudi Vervoort van donderdag. In de huidige stand van zaken kan de Brusselse regering geen mandaat geven omdat de resolutie van het parlement een aantal voorwaarden oplegt om te kunnen instemmen met een internationaal verdrag, en deze niet vervuld zijn door CETA.

Aan die toestand kan enkel iets veranderen als het Brussels Parlement op basis van nieuwe elementen in het dossier beslist een nieuwe resolutie aan te nemen waardoor de Brusselse regering wel groen licht kan geven, aldus nog Vanhengel. (BELGA)

BELGA
© BELGA
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Magnette gaat tot het gaatje

'We willen in deze onderhandeling tot het uiterste gaan. Dit gaat een nieuwe standaard vastleggen voor alle toekomstige handelsverdragen', liet Paul Magnette optekenen. 'Willen we sterke of broze regels? Willen we dat de staten nog wetten kunnen uitvaardigen of willen we liever dat de multinationals dat doen?'

Magnette verwerpt nog steeds een tijdelijk kader om toch een officiële handtekening onder het verdrag te krijgen. Die ondertekening was komende donderdag voorzien tijdens de EU-Canada-top in Brussel, maar door het verzet van de Waalse regering kan dat tot nader orde niet gebeuren.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Michel: 'Grote ongerustheid onder Europese leiders'

Charles Michel hamerde op het belang van een spoedig akkoord over de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. 'Er is grote ongerustheid onder de Europese leiders over de capaciteit van Europa om akkoorden te sluiten.'

Het akkoord zou nochtans ondertekend moeten worden op een top op 27 oktober. Kan die top met de Canadese premier Justin Trudeau nog doorgaan? 'Dat wordt één van de centrale kwesties voor de komende uren", zo reageerde Michel. Hij stelde evenwel dat de top van de staatshoofden en regeringsleiders geen ultimatum inhield. Wel hamerde de eerste minister op de 'sense of urgency'. 'Het gaat hier over de reputatie van Europa.'

Europees president Donald Tusk wees expliciet met de vinger naar de verantwoordelijkheid van de interne Belgische politiek. 'Dit is zeker een moeilijk moment voor België. Ik betreur de situatie, maar er is een grondwet en een democratie. Ik heb respect voor de keuze van de parlementen.'

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Tusk: 'Dit is ook iets politieks'

Over de kwaliteit van de openbare dienstverlening moet Wallonië zich alvast geen zorgen maken, zei Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. In zijn laatste brief aan minister-president Paul Magnette heeft hij naar eigen zeggen duidelijk gemaakt dat die geen gevolgen zal ondervinden van CETA.

Volgens Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft het verzet van Wallonië overigens meer met de Belgische politiek te maken dan met internationale politiek. 'Dit is geen formeel, technisch dilemma, we zijn hier ook getuige van iets politieks', zei de Pool.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Michel: 'Ben me bewust van de ernst van de situatie'

Onder massale persbelangstelling gaf premier Charles Michel tekst en uitleg na de Europese Raad. 'Ik besef dat de situatie extreem complex en delicaat is, voor ons land en voor Europa', zei de eerste minister. 'Ik realiseer me wel degelijk dat veel collega's dit niet begrijpen.'

De premier wil 'de dynamiek van dialoog verderzetten, zelfs als de banden de laatste uren minder hecht zijn geworden.' Zelf onderhoudt Michel het contact met de Europese Commissie en Canada, maar hij wil 'geen olie op het vuur gooien'.

Jonas Roossens/ID/photo agency
© Jonas Roossens/ID/photo agency
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Juncker: 'Geen deadlines meer'

Op een vraag van een journalist wat de volgende deadline voor de Waalse regering is, kwam Juncker niet meer met een specifieke datum. Wel liet hij verstaan dat het wat hem betreft snel mag gaan: 'Ik zei dat ik een akkoord verwachtte binnen enkele dagen. Ook vandaag zit in die enkele dagen.'

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Juncker: 'Pas over enkele dagen akkoord'

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft verklaard dat hij pas binnen enkele dagen een akkoord verwacht. Dat meldt VRT. Inmiddels is de vergadering van de Europese Raad afgelopen en is het wachten op de persconferentie van Charles Michel.

REUTERS
© REUTERS
Orakel Van Knack
door Orakel Van Knack

Magnette in de blizzard (cartoon Orakel van Knack.be)

De eenzame strijd van Paul Magnette inspireerde al menig commentator tot Asterix-vergelijkingen, maar ook bij Belgisch stripcicoon Lucky Luke (dit jaar 70 geworden) valt inspiratie te rapen:

Orakel van Knack.be
© Orakel van Knack.be
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Kherbache vraagt om respect voor de grondwet

Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) vraagt op Twitter om respect voor de grondwet. Ze heeft kritiek op wie, zoals Gwendolyn Rutten (Open Vld), CETA wil ondertekenen buiten de afwijzing van Wallonië om. Volgens de Belgische grondwet zijn handelsverdragen een bevoegdheid van de deelstaten.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Bourgeois: 'Kleine rol voor arbitrage'

De rol van het Investment Court System, het arbitragesysteem datis in het handelsakkoord, is zeer beperkt. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois vrijdag.

'Ik hoop dat hij nog een bocht neemt', zegt Geert Bourgeois. 'De bevoegdheid van die arbitrage is immers zeer beperkt. Ze speelt quasi enkel een rol bij discriminatie van Canadese bedrijven. Andere geschillen komen voor de handelsrechtbank.'

Het gaat volgens Bourgeois vooral om een ideologische vooringenomenheid bij PS. 'Maar het is niet omdat zij slechts verantwoordelijk zijn voor 10 procent van de Belgische export naar Canada dat het akkoord voor hen onbelangrijk is.' (BELGA)

BELGA
© BELGA
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Roemenië zegt ja na opheffing visumplicht

Roemenië heeft 'geen enkel bezwaar meer' tegen de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. Dat heeft president Klaus Iohannis vrijdag aangekondigd. Roemenië heeft een akkoord op zak over de gefaseerde opheffing van de Canadese visumplicht voor zijn onderdanen.

Net als Bulgarije wilde Roemenië iets in ruil voor zijn handtekening onder CETA. Beide landen wilden in ruil voor hun toestemming een garantie van Ottawa dat de visumplicht voor hun onderdanen afgeschaft zou worden. Ze zijn immers de enige EU-burgers die nog een visum nodig hebben voor een reis naar Canada. 'Vanaf 1 mei 2017 zal Canada afzien van de visumplicht voor Roemenen die eerder al een visum hebben gekregen en vanaf december 2017 wordt de visumplicht voor iedereen afgeschaft', zo verzekerde Iohannis.

Als pasmunt kan Canada gedurende drie jaar opnieuw een visumregime instellen indien het aantal illegale immigranten 'een aanzienlijke drempel' bereikt. Bulgarije van zijn kant heeft laten verstaan dat het een schriftelijk engagement van Canada wil.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Vergadering bijna afgelopen

Volgens de woordvoerder van Europees president Donald Tusk is de vergadering van de Europese Raad bijna afgelopen.

BELGA
© BELGA
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Deville: 'Dit is geen communautair spelletje'

De weigering van Magnette verbaast Ferdi Deville hoegenaamd niet. 'Je kon al opmaken uit zijn uitlatingen van de laatste dagen dat het moeilijk zou worden', reageert hij. 'De deadline (die op vrijdag lag, nvdr) heeft bij hem ook contraproductief gewerkt. Hij is een politicoloog met de EU als specialisatie, zijn academische carrière is gestoeld op het gebrek aan democratie in de Unie. Daardoor werd CETA, naast een belangrijk verdrag, voor hem ook een principekwestie. Hem door tijdsdruk de arm omwringen helpt niet.'

'Het zat Magnette ook dwars dat buitenlandse pers het Waalse verzet herleidde tot een communautair spelletje of een reactie op de goede peilingen van de extreemlinkse PTB. Ik denk dat dat niet zo is. Het Waalse parlement debatteert al een jaar over CETA. Observatoren vanuit heel de wereld die naar het parlement kwamen, zijn verbaasd over de inhoudelijke kennis van de parlementsleden.'

Volgens Deville kan Magnette niet blijven veto'en. 'Hij wil duidelijk ook een uitweg vinden. Uiteindelijk heeft hij al veel binnengehaald. De interpretatieve nota waarmee Eurocommissaris Malmström enkele andere landen heeft overtuigd, heeft dankzij hem een juridische waarde die bijna evenwaardig is aan die van het verdrag zelf. Daarvoor was die waarde heel beperkt.'

Magnette wil duidelijk nog iets binnenhalen op het gebied van het Investment Court System of ICS, het beruchte arbitragesysteem van CETA. Bedrijven kunnen zo landen aanklagen in speciala opgerichte tribunalen, die boven de nationale rechtbanken staan. 'Een mogelijkheid is een clausule in het verdrag, die stelt dat bedrijven eerst langs het nationale recht moeten passeren voor ze naar ICS gaan', zegt Deville.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Dadelijk reactie Deville

Ferdi Deville, docent handelsrecht aan de UGent, volgt het CETA-dossier van nabij op. De njet van Magnette verbaast hem niet. 'Hem tijdsdruk opleggen werkt niet.' Dadelijk volgt een uitgebreide reactie van hem.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Malmström blijft hopen

Europees Commissaris voor Buitenlandse Handel Cecilia Malmström laat ook na het nieuwe njet van Wallonië de hoop niet varen. 'Intensieve gesprekken met Wallonië nog steeds gaande', tweet ze. 'Commissie en Canada proberen er zo snel als mogelijk uit te geraken.'

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Magnette legt verder uit

'In dit stadium heb ik het gevoel dat de wil er is om vooruit te gaan', zegt Magnette over de weigering van zijn regering om CETA goed te keuren. 'Op het gebied van landbouw zijn er significante stappen gezet, maar we hebben nog altijd vragen over de arbitragebanken.

Er ligt nu reeds een openbaar arbitragemechanisme op de onderhandelingstafel, 'maar volgens onze analyse is dit onvoldoende'. Ook sprak hij van problemen op het vlak van openbare diensten.

Magnette verwerpt nog steeds een tijdelijk kader om toch een officiële handtekening onder het verdrag te krijgen. Die ondertekening was komende donderdag voorzien tijdens de EU-Canada-top in Brussel, maar door het verzet van de Waalse regering kan dat tot nader orde niet gebeuren.

'We moeten de top uitstellen, maar in dit stadium kan ik helaas nog niet overtuigd worden', klonk het bij de minister-president. Hij benadrukte dat hij zich 'positief' opstelt om tot een 'goed verdrag' te komen.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Vanmiddag in het Brussels Parlement

Vanmiddag om 14 uur komt het Brussels Parlement opnieuw samen. Vijf parlementsleden bereiden een vraag voor over de Brusselse positie tegenover CETA. Net zoals de Waalse regering is de Brusselse regering op dit moment tegen.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

BREAKING: Geen doorbraak

Paul Magnette heeft in het Waals parlement verklaard dat er nog steeds geen akkoord is over CETA. 'Er is een wil om vooruit te gaan', zegt Magnette.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Magnette in het parlement

Paul Magnette geeft op dit ogenblik uitleg in de commissie buitenlandse aangelegenheden van het Waals parlement.

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Ondertussen in Vlaanderen: de oppositie (1)

De oppositie roert zich stevig over CETA en vooral op de manier waarop het debat is gevoerd. De sp.a legde al vier maanden geleden een resolutie neer. Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) uitte woensdag zijn ongenoegen.

'Op 16 september heeft de Vlaamse regering de volmacht gegeven aan Didier Reynders de goedkeuring gegeven om te ondertekenen. Nu, een maand later dient u (Matthias Diependale van N-VA, nvdr) hier een resolutie in om hier een groot debat te houden. Waarom is dat dossier 4 maanden geleden in de commissie niet bespreekbaar gemaakt?'

'Nu roept men de hoogdringendheid in om te stemmen over een dossier waar de Vlaamse regering een maand geleden een streep onder getrokken heeft.'

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Ondertussen in Vlaanderen: de oppositie (2)

Ook Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) is al lang bezig met het CETA-dossier. In juni schreef hij al op Knack.be dat het handelsakkoord 'een volwaardig debat niet zou overleven'.

'Maar het verdrag met Canada is net als TTIP géén gewoon handelsakkoord, maar veeleer een economisch integratieverdrag dat Canada als het ware toevoegt aan de Europese binnenmarkt. Daarmee geven de EU en de lidstaten - en dus de burgers - een flink stuk zeggenschap uit handen. Dat is een fundamentele keuze voor de toekomst die nationale parlementen nooit ontzegd mag worden.'

Lees de rest van zijn opiniestuk hier.

Belga
© Belga
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Ondertussen in Vlaanderen: de meerderheid

Het Vlaams Parlement heeft CETA goedgekeurd, maar dat betekent niet dat er niet stevig over werd gedebatteerd.

Voor de meerderheid is het duidelijk een goed akkoord, dat zo snel mogelijk moet worden ondertekend. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vindt dat de Waalse regering zich isoleert op Europees vlak. Hij vreest voor reputatieschade. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten wil dan weer dat de Waalse regering genegeerd wordt en België CETA toch ondertekent. De andere regeringspartijen steunen dat idee niet.

Belga Image
© Belga Image
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Deville: 'We zijn niet in staat om inhoudelijk debat te voeren'

Volgens Ferdi Deville, docent Europees handelsbeleid aan de UGent, is het CETA-debat vervallen tot een politiek spelletje. 'Waarom wordt wie bedenkingen heeft bij CETA meteen uitgescholden voor populist of holbewoner?' vraagt hij zich af in zijn opiniestuk.

'Maar het 'beste' argument kwam voor in een zeer recent pro-CETA opiniestuk. We kunnen niet tegen het verdrag zijn want 'in België liggen ook veel Canadese soldatengraven'. In die logica moeten we misschien ook onze interne markt met die Duitsers eens herbekijken.'Ferdi Deville
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Waals Parlement komt samen om 11u30

Terwijl Magnette met Canada onderhandelt, komt commissie Europese Aangelegenheden van het Waals Parlement binnen enkele ogenblikken onder massale persbelangstelling samen. Dan zal duidelijk worden of de onderhandelingen tussen Magnette, vergezeld van Waals viceminister-president Maxime Prévot, en de Canadese Handelsminister Freeland iets opleveren.

Het debat vond oorspronkelijk plaats om 9u30, maar parlementsvoorzitter André Antoine meldde tot twee keer toe dat het debat werd uitgesteld. Hij verzekerde de Waalse volksvertegenwoordigers - en de talrijk opgedaagde Belgische en buitenlandse journalisten - dat Magnette vastberaden is om hen uitleg te komen verschaffen. (BELGA)

Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Michel: 'Ben er niet gerust in'

De contacten en onderhandelingen van de voorbije nacht hebben premier Charles Michel 'niet gerustgesteld' over het aanslepende Waalse verzet tegen het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. 'Ik heb het gevoel dat er een radicalisering van de standpunten is', zo verklaarde de eerste minister voor aanvang van de tweede dag van de Europese top in Brussel.

Michel herhaalde dat 'het moment van de waarheid' is aangebroken en dat de volgende uren 'duidelijkheid' moeten brengen. Nadien zal iedereen zijn conclusies kunnen trekken, aldus de premier, die echter 'geen olie op het vuur wil gooien' nu de onderhandelingen nog volop aan de gang zijn.

Dat Waals minister-president Paul Magnette intussen rechtstreeks met Canada onderhandelt, leek de premier niet te storen. "Als dat kan helpen, zoveel te beter."

'Ik heb het het gevoel dat er een radicalisering van de standpunten is'Charles Michel
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Reconstructie: Magnette weigert en onderhandelt, Michel belt met Trudeau

Donderdagavond verwierp de Waalse regering een nieuw compromisvoorstel. Waals minister-president Paul Magnette en zijn equipe noemden het 'onvoldoende'. Magnette vergadert intussen wel koortsachtig met onder andere Canadese minister van Handel Chrystia Freeland.

Net als Magnette zoekt premier Charles Michel mee naar een opening. Na het Waalse njet mocht hij het uitleggen aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens een diner. In de nacht van donderdag op vrijdag belde Michel met zijn Canadese ambtgenoot Justin Trudeau.

Belga
© Belga
Jasper Van Loy
door Jasper Van Loy

Wat is CETA nu eigenlijk?

De afgelopen weken beroerde het Canadees-Europees handelsverdrag CETA de gemoederen. Wilt u helemaal mee zijn? Wij hebben de grote lijnen voor u samengevat.