13.10 uur Bedankt voor het volgen van deze liveblog.

13.08 uur En daarmee komt er een einde aan de begrafenisplechtigheid van Margaret Thatcher, de enige Britse premier in vredestijd die een begrafenis met militaire eer kreeg en de eerste premier sinds Winston Churchill die begraven werd in aanwezigheid van de koningin. Het grootste huldebetoon vandaag kwam ongetwijfeld van premier David Cameron. 'Vandaag zijn wij allemaal Thatcherianen' zei Cameron Hij verdedigde met vuur de beslissing om van de begrafenis een groots en vooral peperduur eerbetoon te maken aan de enige vrouwelijke premier uit de Britse geschiedenis. Niet alle Britten zijn het daarmee eens. Toch was er weinig protest tijdens de begrafenis zelf. 13.05 uur De kist wordt in de lijkwagen gedragen

13.02 uur Zoon Marc Thatcher en zijn vrouw volgen de kist

13.01 uur De kist met het lichaam van Margaret Thatcher wordt nu van de trappen van de kathedraal gedragen

13.00 uur De klokken luiden gedempt

12.57 uur Zes secondanten nemen de kist opnieuw op de schouders. Begeleid door de familie wordt het lichaam van Margaret Thatcher uit de kathedraal gedragen.

12.56 uur De plechtigheid loopt op zijn einde

12.50 uur Alle aanwezigen zingen de hymne I Vow To Thee My Country

I vow to thee, my country, all earthly things above,
Entire and whole and perfect, the service of my love:
The love that asks no question, the love that stands the test,
That lays upon the altar, the dearest and the best

12.22 uur:De Hongaarse president Viktor Orban stuurt zijn kat naar het debat in het Europees Parlement over de Hongaarse grondwet om aanwezig te zijn op de begrafenis van Margaret Thatcher. Hongarije ligt al enkele jaren onder vuur wegens zijn (grond)wetswijzigingen die niet aan de Europese normen en waarden zouden beantwoorden.

12.20 uur: De bisschop van London, Richard Chartres, richt het woord tot de aanwezigen. Hij eert Margaret Thatcher op een af en toe grappige, maar waardige manier zonder in te gaan op de controverse van de figuur Thatcher. 'Na de storm van een politiek leven in controverse, heerst de stilte. Margaret Thatcher werd een symbool, zelfs een stroming, een -ism', maar vandaag is ze een van ons, zegt de bisschop van Londen. 'Dit is een plaats voor menselijk medeleven, een plaats voor de eenvoudige waarden die het politieke debat overstijgen, een plaats van hoop. Het moet heel moeilijk zijn voor de familieleden van deze mythologische figuur. Onze gedachten gaan uit naar Mark en Carol, haar kinderen.'
Chartres vertelt over het leven van Thachter, een vrouw die streefde naar grote onafhankelijk, maar ook deel wilde uitmaken van een grote samenleving. Hij looft haar fatsoen en doorzettingsvermogen om als vrouw de politiek in te gaan ('Toen ze werd verkozen was slechts 4 procent van de volksvertegenwoordigers een vrouw. Mensen hadden vooroordelen tegenover haar als vrouw, een vrouw met kinderen'). Ook haar leven met haar man Denis wordt aangehaald. 'Het verlies van Denis was een harde slag voor haar'.

12.15 uur: Tweede Lezing door premier David Cameron

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.' Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14. 1-6

12.10 uur: Eerste Lezing door Amanda Thatcher, de 19-jarige kleindochter van Margaret Thachter

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Efeziërs 6. 10-18

12.05 uur: David Ison, de deken van St. Paul's richt het woord tot de aanwezigen:

We zijn hier vandaag in deze kathedraal bijeen om voor de ogen van God Margaret Hilda Thatcher te herdenken, dankbaarheid te tonen voor haar leven en haar te prijzen in de handen van God. We herdenken met grote dankbaarheid haar leiderschap van deze natie, haar moed, haar standvastigheid, en haar vastberadenheid om datgene te bereiken wat zij dacht dat goed was voor het algemeen belang. We herdenken de waarden volgens dewelke zij leefde, de idealen die zij omhelsde, haar waardigheid, haar toewijding, haar fatsoen, en haar persoonlijke bezorgdheid voor het welzijn van individuen. En terwijl we herdenken, verheugen we ons over het levenslange gezelschap dat ze had met Denis, en we bidden voor haar familie en vrienden en voor al diegenen die treuren om haar overlijden. We blijven bidden voor deze natie, zijn dankbaar voor haar tradities en vrijheid, voor het heersen van de wet en voor de parlementaire democratie; we herdenken de rol die we hebben gespeeld in vrede en conflict gedurende vele eeuwen in alle delen van de wereld; bidden voor al zij die lijden door ziekte, armoede, onderdrukking of wanhoop, dat we in harmonie en waarheid de kanalen van het geloof van Christus mogen vinden, hoop en medeleven voor de hele wereld, bidden we samen...

12.10 uur De deuren van de St. Paul's kathedraal gaan dicht voor de plechtigheid. De kist wordt vooraan de kerk gebracht. 11.45 uur: Koningin Elizabeth aangekomen

Op de trappen van St. Paul's staat een militaire erehaag. Minstens duizend mensen waren rond 10.30 uur al aan de kathedraal toegestroomd. Velen hadden 's nachts aan de kathedraal gekampeerd om zeker te zijn van een plaats. De Britse premier David Cameron en zijn echtgenote zijn een van de laatsten die de kathedraal betreden. Daarna komt de familie van Thatcher, onder wie haar zoon en dochter. Als allerlaatste komt koningin Elizabeth II en de Hertog van Edinburgh. Klokslag 12 uur wordt de kist van Margaret Thatcher de kerk binnen gedragen.

11.39 uur: Zeer plechtige processie

De statige processie, begeleid door een drumband, doet heel Brits aan. Er zijn geen demonstraties langs het parcours, of ze worden niet door de BBC in beeld gebracht. Heel wat aanhangers van Thatcher zijn opgedaagd om haar een laatste eer te bewijzen. De Queen Mother (2001), prinses Diana (1997) en Winston Churchill (1965) legden dezelfde processie af tijdens hun begrafenissen Margaret Thatcher krijgt geen staatsbegrafenis, maar een 'rouwceremonie met militaire eer' in de Londense St. Paul's kathedraal.

11.32 uur: Tijdens de processie wordt elke minuut een kanonschot gelost vanuit de Tower of London. Langs de route staan 700 militairen van verschillende eenheden van het Britse leger. De waakzaamheid van de politie werd de voorbije dagen nog verhoogd na de bomaanslagen tijdens de marathon in het Amerikaanse Boston.

11.18 uur 'Ik ben Winston niet'

De begrafenis van Thatcher heeft alle allures van een staatsbegrafenis, ook al is het dat officieel niet, want dat wou ze niet. Thatcher zelf was voorstander van een kleinschaligere begrafenis ('Ik ben Winston niet', zou ze naar verluidt hebben gezegd), maar de huidige Britse regering heeft haar laatste wens duidelijk naast zich neergelegd.

Heel wat tegenstanders van Margaret Thatcher vinden de opzichtige begrafenis een doorn in het oog. Vooral het kostenplaatje (naar verluidt zo'n 10 miljoen pond) van de uitvaart is voer voor discussie. Volgens een peiling vindt 60 procent van de Britten niet dat zij moeten opdraaien voor de kosten van de begrafenis.

11.00 uur: De kist met de Union Jack wordt in een lijkwagen getransporteerd en krijgt applaus van het massaal aanwezige publiek in de straten van Londen. In de kerk van St. Clement Danes wordt de kist op een affuit gezet en zet ze zijn tocht verder.

10.58 uur: Volgens de deken van St Paul's, David Ison, zal de uitvaartplechtigheid 'relatief bescheiden' verlopen in lijn met de wens van Thatcher. De eenvoudige dienst zal in groot contrast staan met de statige ceremonie die gepaard gaat met de processie door de straten van Londen. Ison heeft een belangrijke rol gespeeld in het plannen van de begrafenis de voorbije zes jaar.

10.45 uur: De vertegenwoordigers van de Britse strijdkrachten nemen hun plaats in langs het parcours van de processie. De tegenstanders van Thatcher hebben een plek gekregen langs het parcours. De bedoeling is dat ze hun rug naar de kist keren wanneer die voorbij komt, maar vermoedelijk zal de BBC dit niet in beeld brengen.

10.41 uur: De genodigden stromen toe in de kathedraal. Onder de prominenten bevinden zich alle 32 ministers van de huidige regering en meer dan 30 leden van de kabinetten van Margaret Thatcher, Dick Cheney, Newt Gingrich, Lech Wa??sa, Henry Kissinger, de voorzitter van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso, de voormalige Zuid-Afrikaanse president F.W. de Klerk. 2.300 mensen zullen de kathedraal vullen.

10.40 uur: Big Ben zwijgt Voor het eerst in 48 jaar zullen ter ere van Thatcher de wereldberoemde klokken van de Londense Big Ben tijdens de begrafenis stilgelegd worden. Het is de eerste keer dat de klokken van de Big Ben worden stilgelegd sinds de dood van voormalig premier Winston Churchill in 1965. Gedurende die 48 jaar werden de klokken enkel nog eens het zwijgen opgelegd voor onderhoudswerken in de jaren 70.

10:24 uur: Cameron: 'Begrafenis is gepast eerbetoon'

De Britse premier David Cameron vindt de begrafenis een 'gepast eerbetoon aan een groot eerste minister die over de hele wereld gerespecteerd werd'. Dat zei hij in de Today programme op Radio 4 van de BBC. 'Andere landen zouden denken dat we het bij het verkeerde eind hebben als we dit niet op een degelijke manier zouden doen. Cameron roept tegenstanders van de IJzeren Dame op om 'respect te tonen'. 'Natuurlijk hebben mensen het recht om een andere mening te hebben, maar wanneer je rouwt om het overlijden van een 87-jarige vrouw die de eerste Britse premier was en die de job langer deed dan eender wie de voorbije 150 jaar, is het gepast om respect te tonen.'

Cameron zei tot slot dat hij door barones Thatcher 'gedeeltelijk' geïnspireerd werd om lid te worden van de Conservatieve Partij.

10.15 uur: Ook de Britse koningin Elizabeth en haar man Philip zullen aanwezig zijn. Dit is bijzonder, want de koningin woont doorgaans de begrafenis van haar premiers niet bij. De laatste keer dat ze dat deed was in 1965 toen Winston Churchill werd begraven.

10.00 uur: De deuren van de kathedraal worden geopend. Opvallende genodigden zijn actrice Joan Collins, zangeres Shirley Bassey, presentatoren Jeremy Clarkson en Terry Wogan, thrillerauteur Frederick Forsyth, theaterlegende sir Andrew Lloyd Webber en internetpionier Sir Tim Berners-Lee.

9.51 uur: Bekijk foto's van de begrafenis

9.22 uur: Enkele cijfers Er zijn maar liefst 4.000 politieagenten die de orde bewaren vandaag.

Meer dan 1.800 journalisten hebben een accreditatie

Er bevinden zich momenteel al zo'n 300 mensen aan de kathedraal van St. Paul, sommigen hebben een klapstoetje bij en de vlag van de Falklandeilanden.

In de kathedraal is plaats voor 2.300 gasten.

2 Staatsleiders en 11 premiers bevinden zich onder de gasten.

Zo'n 170 landen zijn vertegenwoordigd.

Het officiële onlinerouwregister registreerde 6.650 rouwbetuigingen

9.13 uur: Lia Van Beckhoven: 'De protesten zullen minimaal zijn' VRT-correspondente Lia Van Beckhoven verwacht weinig tumult tijdens de processie. Er zou sprake zijn dat enkele demonstranten hun rug naar de kist zullen keren wanneer die voorbij komt. Maar dat is niet zeker. Haar valt vooral de plechtstatigheid op. 'De Britten houden van ceremoniële plechtigheid, dat is ook waar zij voor staan. De mensen zien er heel serieus uit, ze hebben vlaggen bij of zijn gehuld in de Britse vlag', zegt ze in De Ochtend op Radio 1. 'Ook jongen mensen, die haar nooit hebben meegemaakt, geloven in alles waar ze voor staat en vinden haar een voorbeeld.'

9.00 uur: De Britse vlaggen aan overheidsgebouwen worden halfstok gehesen. Margaret Thatcher ligt momenteel opgebaard in de kapel van Westminster Palace, de zetel van het Britse parlement. Straks wordt haar kist naar de kapel van de luchtmacht overgebracht waar ze op een koets zal worden gelegd. De processie doorheen de straten van Londen zal zo'n 20 minuten duren. De koets zal getrokken worden door zes paarden en begeleid door alle vertegenwoordigers van de Britse strijdmacht.

8.48 uur: Maandagochtend in de vroege uurtjes trok al een 'oefenbegrafenis' voor Thatcher door de straten van Londen. Bekijk het filmpje.

8.30 uur: De straten worden afgesloten voor de processie van de kist van Thatcher onder begeleiding van militairen. De route loopt van Whitehall tot de kathedraal van St. Paul, waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt.

8.15 uur: Knack-huiscartoonist GAL bekijkt de dood van Margaret Thatcher geheel op eigen wijze.

07.45 uur: Minister Pieter De Crem (CD&V) vertegenwoordigt België: Vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) vertegenwoordigt België op de begrafenis van Thatcher. Op Radio 1 zei De Crem dat Thatcher in belangrijke mate meegeschreven heeft aan de na-oorlogse geschiedenis. Volgens De Crem heeft Thatcher Groot-Brittannië opnieuw economisch op de kaart gezet.

07.35 uur: Lees ook: 'Margaret Thatcher in 20 quotes'

Van "Ik vind het niet erg hoe mijn ministers over mij praten, zo lang ze maar doen wat ik zeg" tot "Er bestaat niet zoiets als dé samenleving. Er zijn individuele mannen en vrouwen en er zijn families": de Iron Lady in 20 quotes.

07.25 uur: Controverse over begrafenis: 'Begrafenis Margaret Thatcher zorgt nu al voor opschudding'

De begrafenis van Margaret Thatcher zorgt, geheel in lijn met haar figuur en beleid, voor controverse. De grootse opzet van de begrafenis zorgt in tijden van crisis niet enkel bij haar tegenstanders voor wrevel. Dat de begrafenis van een politiek leider die de rol van de overheid radicaal terugschroefde, en snoeide in de gezondheidsszorg en pensioenen, de Britse belastingbetaler een flinke duit zal kosten, botst op weerstand. Hoeveel de begrafenis precies zal kosten, is niet geweten. De draconische veiligheidsmaatregelen, er worden een rist staatshoofden en regeringsleiders en ook relschoppers verwacht, zullen de rekening alvast stevig laten aantikken.

07.20 uur: Lees ook: Tien weetjes over de begrafenis van Margaret Thatcher

07.15 uur: Welkom bij de liveblog over de begrafenis van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher. De eerste, en voorlopig enige, vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk wordt begraven tijdens een ceremonie in de St. Paul's kathedraal in Londen. Thatcher krijgt geen staatsbegrafenis, maar een 'rouwceremonie met militaire eer'. De kist zal vervoerd worden op een paardenkoets begeleid door een 700-tal militairen van Westminster Palace naar St. Paul's kathedraal. De Queen Mother (2001), prinses Diana (1997) en Winston Churchill (1965), die wel een staatsbegrafenis kreeg, legden dezelfde weg af tijdens hun begrafenissen. Er zijn meer dan 2.000 mensen uitgenodigd.

13.10 uur Bedankt voor het volgen van deze liveblog.13.08 uur En daarmee komt er een einde aan de begrafenisplechtigheid van Margaret Thatcher, de enige Britse premier in vredestijd die een begrafenis met militaire eer kreeg en de eerste premier sinds Winston Churchill die begraven werd in aanwezigheid van de koningin. Het grootste huldebetoon vandaag kwam ongetwijfeld van premier David Cameron. 'Vandaag zijn wij allemaal Thatcherianen' zei Cameron Hij verdedigde met vuur de beslissing om van de begrafenis een groots en vooral peperduur eerbetoon te maken aan de enige vrouwelijke premier uit de Britse geschiedenis. Niet alle Britten zijn het daarmee eens. Toch was er weinig protest tijdens de begrafenis zelf. 13.05 uur De kist wordt in de lijkwagen gedragen13.02 uur Zoon Marc Thatcher en zijn vrouw volgen de kist13.01 uur De kist met het lichaam van Margaret Thatcher wordt nu van de trappen van de kathedraal gedragen13.00 uur De klokken luiden gedempt12.57 uur Zes secondanten nemen de kist opnieuw op de schouders. Begeleid door de familie wordt het lichaam van Margaret Thatcher uit de kathedraal gedragen.12.56 uur De plechtigheid loopt op zijn einde12.50 uur Alle aanwezigen zingen de hymne I Vow To Thee My Country I vow to thee, my country, all earthly things above, Entire and whole and perfect, the service of my love: The love that asks no question, the love that stands the test, That lays upon the altar, the dearest and the best12.22 uur:De Hongaarse president Viktor Orban stuurt zijn kat naar het debat in het Europees Parlement over de Hongaarse grondwet om aanwezig te zijn op de begrafenis van Margaret Thatcher. Hongarije ligt al enkele jaren onder vuur wegens zijn (grond)wetswijzigingen die niet aan de Europese normen en waarden zouden beantwoorden.12.20 uur: De bisschop van London, Richard Chartres, richt het woord tot de aanwezigen. Hij eert Margaret Thatcher op een af en toe grappige, maar waardige manier zonder in te gaan op de controverse van de figuur Thatcher. 'Na de storm van een politiek leven in controverse, heerst de stilte. Margaret Thatcher werd een symbool, zelfs een stroming, een -ism', maar vandaag is ze een van ons, zegt de bisschop van Londen. 'Dit is een plaats voor menselijk medeleven, een plaats voor de eenvoudige waarden die het politieke debat overstijgen, een plaats van hoop. Het moet heel moeilijk zijn voor de familieleden van deze mythologische figuur. Onze gedachten gaan uit naar Mark en Carol, haar kinderen.' Chartres vertelt over het leven van Thachter, een vrouw die streefde naar grote onafhankelijk, maar ook deel wilde uitmaken van een grote samenleving. Hij looft haar fatsoen en doorzettingsvermogen om als vrouw de politiek in te gaan ('Toen ze werd verkozen was slechts 4 procent van de volksvertegenwoordigers een vrouw. Mensen hadden vooroordelen tegenover haar als vrouw, een vrouw met kinderen'). Ook haar leven met haar man Denis wordt aangehaald. 'Het verlies van Denis was een harde slag voor haar'. 12.15 uur: Tweede Lezing door premier David Cameron Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.' Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14. 1-6 12.10 uur: Eerste Lezing door Amanda Thatcher, de 19-jarige kleindochter van Margaret ThachterTen slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Efeziërs 6. 10-18 12.05 uur: David Ison, de deken van St. Paul's richt het woord tot de aanwezigen: We zijn hier vandaag in deze kathedraal bijeen om voor de ogen van God Margaret Hilda Thatcher te herdenken, dankbaarheid te tonen voor haar leven en haar te prijzen in de handen van God. We herdenken met grote dankbaarheid haar leiderschap van deze natie, haar moed, haar standvastigheid, en haar vastberadenheid om datgene te bereiken wat zij dacht dat goed was voor het algemeen belang. We herdenken de waarden volgens dewelke zij leefde, de idealen die zij omhelsde, haar waardigheid, haar toewijding, haar fatsoen, en haar persoonlijke bezorgdheid voor het welzijn van individuen. En terwijl we herdenken, verheugen we ons over het levenslange gezelschap dat ze had met Denis, en we bidden voor haar familie en vrienden en voor al diegenen die treuren om haar overlijden. We blijven bidden voor deze natie, zijn dankbaar voor haar tradities en vrijheid, voor het heersen van de wet en voor de parlementaire democratie; we herdenken de rol die we hebben gespeeld in vrede en conflict gedurende vele eeuwen in alle delen van de wereld; bidden voor al zij die lijden door ziekte, armoede, onderdrukking of wanhoop, dat we in harmonie en waarheid de kanalen van het geloof van Christus mogen vinden, hoop en medeleven voor de hele wereld, bidden we samen... 12.10 uur De deuren van de St. Paul's kathedraal gaan dicht voor de plechtigheid. De kist wordt vooraan de kerk gebracht. 11.45 uur: Koningin Elizabeth aangekomen Op de trappen van St. Paul's staat een militaire erehaag. Minstens duizend mensen waren rond 10.30 uur al aan de kathedraal toegestroomd. Velen hadden 's nachts aan de kathedraal gekampeerd om zeker te zijn van een plaats. De Britse premier David Cameron en zijn echtgenote zijn een van de laatsten die de kathedraal betreden. Daarna komt de familie van Thatcher, onder wie haar zoon en dochter. Als allerlaatste komt koningin Elizabeth II en de Hertog van Edinburgh. Klokslag 12 uur wordt de kist van Margaret Thatcher de kerk binnen gedragen. 11.39 uur: Zeer plechtige processie De statige processie, begeleid door een drumband, doet heel Brits aan. Er zijn geen demonstraties langs het parcours, of ze worden niet door de BBC in beeld gebracht. Heel wat aanhangers van Thatcher zijn opgedaagd om haar een laatste eer te bewijzen. De Queen Mother (2001), prinses Diana (1997) en Winston Churchill (1965) legden dezelfde processie af tijdens hun begrafenissen Margaret Thatcher krijgt geen staatsbegrafenis, maar een 'rouwceremonie met militaire eer' in de Londense St. Paul's kathedraal. 11.32 uur: Tijdens de processie wordt elke minuut een kanonschot gelost vanuit de Tower of London. Langs de route staan 700 militairen van verschillende eenheden van het Britse leger. De waakzaamheid van de politie werd de voorbije dagen nog verhoogd na de bomaanslagen tijdens de marathon in het Amerikaanse Boston.11.18 uur 'Ik ben Winston niet' De begrafenis van Thatcher heeft alle allures van een staatsbegrafenis, ook al is het dat officieel niet, want dat wou ze niet. Thatcher zelf was voorstander van een kleinschaligere begrafenis ('Ik ben Winston niet', zou ze naar verluidt hebben gezegd), maar de huidige Britse regering heeft haar laatste wens duidelijk naast zich neergelegd. Heel wat tegenstanders van Margaret Thatcher vinden de opzichtige begrafenis een doorn in het oog. Vooral het kostenplaatje (naar verluidt zo'n 10 miljoen pond) van de uitvaart is voer voor discussie. Volgens een peiling vindt 60 procent van de Britten niet dat zij moeten opdraaien voor de kosten van de begrafenis. 11.00 uur: De kist met de Union Jack wordt in een lijkwagen getransporteerd en krijgt applaus van het massaal aanwezige publiek in de straten van Londen. In de kerk van St. Clement Danes wordt de kist op een affuit gezet en zet ze zijn tocht verder.10.58 uur: Volgens de deken van St Paul's, David Ison, zal de uitvaartplechtigheid 'relatief bescheiden' verlopen in lijn met de wens van Thatcher. De eenvoudige dienst zal in groot contrast staan met de statige ceremonie die gepaard gaat met de processie door de straten van Londen. Ison heeft een belangrijke rol gespeeld in het plannen van de begrafenis de voorbije zes jaar. 10.45 uur: De vertegenwoordigers van de Britse strijdkrachten nemen hun plaats in langs het parcours van de processie. De tegenstanders van Thatcher hebben een plek gekregen langs het parcours. De bedoeling is dat ze hun rug naar de kist keren wanneer die voorbij komt, maar vermoedelijk zal de BBC dit niet in beeld brengen. 10.41 uur: De genodigden stromen toe in de kathedraal. Onder de prominenten bevinden zich alle 32 ministers van de huidige regering en meer dan 30 leden van de kabinetten van Margaret Thatcher, Dick Cheney, Newt Gingrich, Lech Wa??sa, Henry Kissinger, de voorzitter van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso, de voormalige Zuid-Afrikaanse president F.W. de Klerk. 2.300 mensen zullen de kathedraal vullen. 10.40 uur: Big Ben zwijgt Voor het eerst in 48 jaar zullen ter ere van Thatcher de wereldberoemde klokken van de Londense Big Ben tijdens de begrafenis stilgelegd worden. Het is de eerste keer dat de klokken van de Big Ben worden stilgelegd sinds de dood van voormalig premier Winston Churchill in 1965. Gedurende die 48 jaar werden de klokken enkel nog eens het zwijgen opgelegd voor onderhoudswerken in de jaren 70. 10:24 uur: Cameron: 'Begrafenis is gepast eerbetoon' De Britse premier David Cameron vindt de begrafenis een 'gepast eerbetoon aan een groot eerste minister die over de hele wereld gerespecteerd werd'. Dat zei hij in de Today programme op Radio 4 van de BBC. 'Andere landen zouden denken dat we het bij het verkeerde eind hebben als we dit niet op een degelijke manier zouden doen. Cameron roept tegenstanders van de IJzeren Dame op om 'respect te tonen'. 'Natuurlijk hebben mensen het recht om een andere mening te hebben, maar wanneer je rouwt om het overlijden van een 87-jarige vrouw die de eerste Britse premier was en die de job langer deed dan eender wie de voorbije 150 jaar, is het gepast om respect te tonen.' Cameron zei tot slot dat hij door barones Thatcher 'gedeeltelijk' geïnspireerd werd om lid te worden van de Conservatieve Partij. 10.15 uur: Ook de Britse koningin Elizabeth en haar man Philip zullen aanwezig zijn. Dit is bijzonder, want de koningin woont doorgaans de begrafenis van haar premiers niet bij. De laatste keer dat ze dat deed was in 1965 toen Winston Churchill werd begraven. 10.00 uur: De deuren van de kathedraal worden geopend. Opvallende genodigden zijn actrice Joan Collins, zangeres Shirley Bassey, presentatoren Jeremy Clarkson en Terry Wogan, thrillerauteur Frederick Forsyth, theaterlegende sir Andrew Lloyd Webber en internetpionier Sir Tim Berners-Lee.9.51 uur: Bekijk foto's van de begrafenis 9.22 uur: Enkele cijfers Er zijn maar liefst 4.000 politieagenten die de orde bewaren vandaag. Meer dan 1.800 journalisten hebben een accreditatie Er bevinden zich momenteel al zo'n 300 mensen aan de kathedraal van St. Paul, sommigen hebben een klapstoetje bij en de vlag van de Falklandeilanden. In de kathedraal is plaats voor 2.300 gasten. 2 Staatsleiders en 11 premiers bevinden zich onder de gasten. Zo'n 170 landen zijn vertegenwoordigd. Het officiële onlinerouwregister registreerde 6.650 rouwbetuigingen 9.13 uur: Lia Van Beckhoven: 'De protesten zullen minimaal zijn' VRT-correspondente Lia Van Beckhoven verwacht weinig tumult tijdens de processie. Er zou sprake zijn dat enkele demonstranten hun rug naar de kist zullen keren wanneer die voorbij komt. Maar dat is niet zeker. Haar valt vooral de plechtstatigheid op. 'De Britten houden van ceremoniële plechtigheid, dat is ook waar zij voor staan. De mensen zien er heel serieus uit, ze hebben vlaggen bij of zijn gehuld in de Britse vlag', zegt ze in De Ochtend op Radio 1. 'Ook jongen mensen, die haar nooit hebben meegemaakt, geloven in alles waar ze voor staat en vinden haar een voorbeeld.' 9.00 uur: De Britse vlaggen aan overheidsgebouwen worden halfstok gehesen. Margaret Thatcher ligt momenteel opgebaard in de kapel van Westminster Palace, de zetel van het Britse parlement. Straks wordt haar kist naar de kapel van de luchtmacht overgebracht waar ze op een koets zal worden gelegd. De processie doorheen de straten van Londen zal zo'n 20 minuten duren. De koets zal getrokken worden door zes paarden en begeleid door alle vertegenwoordigers van de Britse strijdmacht. 8.48 uur: Maandagochtend in de vroege uurtjes trok al een 'oefenbegrafenis' voor Thatcher door de straten van Londen. Bekijk het filmpje. 8.30 uur: De straten worden afgesloten voor de processie van de kist van Thatcher onder begeleiding van militairen. De route loopt van Whitehall tot de kathedraal van St. Paul, waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt.8.15 uur: Knack-huiscartoonist GAL bekijkt de dood van Margaret Thatcher geheel op eigen wijze.07.45 uur: Minister Pieter De Crem (CD&V) vertegenwoordigt België: Vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) vertegenwoordigt België op de begrafenis van Thatcher. Op Radio 1 zei De Crem dat Thatcher in belangrijke mate meegeschreven heeft aan de na-oorlogse geschiedenis. Volgens De Crem heeft Thatcher Groot-Brittannië opnieuw economisch op de kaart gezet.07.35 uur: Lees ook: 'Margaret Thatcher in 20 quotes'Van "Ik vind het niet erg hoe mijn ministers over mij praten, zo lang ze maar doen wat ik zeg" tot "Er bestaat niet zoiets als dé samenleving. Er zijn individuele mannen en vrouwen en er zijn families": de Iron Lady in 20 quotes.07.25 uur: Controverse over begrafenis: 'Begrafenis Margaret Thatcher zorgt nu al voor opschudding'De begrafenis van Margaret Thatcher zorgt, geheel in lijn met haar figuur en beleid, voor controverse. De grootse opzet van de begrafenis zorgt in tijden van crisis niet enkel bij haar tegenstanders voor wrevel. Dat de begrafenis van een politiek leider die de rol van de overheid radicaal terugschroefde, en snoeide in de gezondheidsszorg en pensioenen, de Britse belastingbetaler een flinke duit zal kosten, botst op weerstand. Hoeveel de begrafenis precies zal kosten, is niet geweten. De draconische veiligheidsmaatregelen, er worden een rist staatshoofden en regeringsleiders en ook relschoppers verwacht, zullen de rekening alvast stevig laten aantikken.07.20 uur: Lees ook: Tien weetjes over de begrafenis van Margaret Thatcher 07.15 uur: Welkom bij de liveblog over de begrafenis van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher. De eerste, en voorlopig enige, vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk wordt begraven tijdens een ceremonie in de St. Paul's kathedraal in Londen. Thatcher krijgt geen staatsbegrafenis, maar een 'rouwceremonie met militaire eer'. De kist zal vervoerd worden op een paardenkoets begeleid door een 700-tal militairen van Westminster Palace naar St. Paul's kathedraal. De Queen Mother (2001), prinses Diana (1997) en Winston Churchill (1965), die wel een staatsbegrafenis kreeg, legden dezelfde weg af tijdens hun begrafenissen. Er zijn meer dan 2.000 mensen uitgenodigd.