De VS is daarmee samen met Griekenland (eveneens 51 procent) van alle westerse landen de grootste voorstander van een versterkte rol voor godsdienst.

In de meeste Europese landen is de situatie net omgekeerd. Daar ziet slechts een minderheid een grotere rol voor godsdienst weggelegd. De situatie is het meest uitgesproken in Zweden (20 procent voor en 51 procent tegen), Frankrijk (24 procent tegenover 47 procent) en Nederland (28 procent tegenover 45 procent).

Het minste draagvlak voor een grotere rol voor religie is er in Japan, waar maar 15 procent van de bevolking dit ziet zitten.

Indonesië (85 procent), Kenia (74 procent), Nigeria (74 procent) en Tunesië (69 procent) zijn duidelijk wel vragende partij.

Het onderzoek maakt overigens geen onderscheid tussen de verschillende religies.

De VS is daarmee samen met Griekenland (eveneens 51 procent) van alle westerse landen de grootste voorstander van een versterkte rol voor godsdienst.In de meeste Europese landen is de situatie net omgekeerd. Daar ziet slechts een minderheid een grotere rol voor godsdienst weggelegd. De situatie is het meest uitgesproken in Zweden (20 procent voor en 51 procent tegen), Frankrijk (24 procent tegenover 47 procent) en Nederland (28 procent tegenover 45 procent). Het minste draagvlak voor een grotere rol voor religie is er in Japan, waar maar 15 procent van de bevolking dit ziet zitten. Indonesië (85 procent), Kenia (74 procent), Nigeria (74 procent) en Tunesië (69 procent) zijn duidelijk wel vragende partij. Het onderzoek maakt overigens geen onderscheid tussen de verschillende religies.