9 mei is Dag van Europa. En 2013 is het Europees Jaar van de Burger. Een heuglijke dag voor Europeërs dus. Toch staat Europa onder druk: de euro wankelt, harde besparingen treffen steeds meer lidstaten en dat er al meer dan 50 jaar niet meer gevochten werd in het eens zo gewelddadige continent, lijkt stilaan vergeten. Wat valt er dus te vieren? Wat is dat eigenlijk, die Europese identiteit? Wat heeft Europa ons opgeleverd? Vragen voor Guy Verhofstadt (Open VLD), fractieleider van de liberale fractie in het Europees parlement en vooral een van de meest visibele en vurige voorstanders van de Verenigde Staten van Europa.

Wat valt er te vieren op deze Dag van Europa? De Europese gedachte staat meer dan ooit onder druk door de Eurocrisis. En dat in het Europees Jaar van de Burger.

Guy Verhofstadt: "Europa staat inderdaad onder druk bij de mensen. Maar dat is omdat dit niet het Europa is dat ze willen, laat staan dat dit Europa ons uit de crisis kan helpen. De crisis bewijst net een tekort aan Europa, een tekort aan intergouvernementeel Europa. Willen we de crisis echt te lijf gaan, dan moeten we naar meer integratie: naar een Europese regering, naar een Europese obligatiemarkt, een economisch-financiële markt. Vandaag strijden we met 17 strategieën, werken we met 17 begrotingen, ... Wie deze Dag van Europa dus viert, zal dat niet doen met het gevoel dat dit ons Europa is."

Wat is volgens u de Europese identiteit?

Guy Verhofstadt: "Het is een beschaving, niet gebouwd op de naties. Europa is meer dan een continent, het is te vergelijken met China en India. De Indiaase beschaving kent 2.000 etnieën en heel wat talen en religies. Toch is het een federatie, en de grootste democratie ter wereld. Het Europees model staat voor de vermening van de vrije markt met een sociaal beleid. Onze cultuur gaat terug tot de Romeinse tijd, over de Verlichting en strekt zich daar nog ver na uit. Van de Atlantische Oceaan tot de Wolga vind je gemeenschappelijke kenmerken in de verschillende culturen - onze wortels zijn dezelfde. Het is pas sinds het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw dat het nationalisme die eenheid probeert onderuit te halen, door te zeggen dat we in een kamp behoren dat gebaseerd is op taal en etnie."

Wat is de grootste verwezenlijking van Europa voor u?

Guy Verhofstadt: "Dat Europa er na de Tweede Wereldoorlog in geslaagd is het nationalisme te doorbreken. Monet, Schuman en Jacques Delores hebben dat bewerkstelligd. De wereld is dan ook niet aan de naties die gebaseerd zijn op taal of etnie. Wel aan multiculturele verbanden, die eenzelfde bron van beschaving kennen. In tijden van crisis komt dat idee op de helling te staan. Mensen gaan opnieuw geloven in de valse illusies dat de problemen buiten de grenzen kunnen gehouden worden."

Wanneer komen uw Verenigde Staten van Europa er?

Guy Verhofstadt: "Ik hoop dat we de volgende stappen in die richting kunnen zetten met de conventie van 2015. Ik voel me gesterkt in dat streven door een grootschalig internetonderzoek in 10 Europese landen. Daaruit blijkt dat een meerderheid van 55 procent van de ondervraagden zo'n Verenigde Staten van Europa genegen is, tegenover 33 procent die ertegen is. Dat politici dat idee minder genegen zijn, is logisch: de Verenigde Staten van Europa komen er niet zonder transfers van de macht van de nationale staten naar het Europees niveau. En als er iets is wat politici niet graag doen, dan is het wel macht afgeven."

9 mei is Dag van Europa. En 2013 is het Europees Jaar van de Burger. Een heuglijke dag voor Europeërs dus. Toch staat Europa onder druk: de euro wankelt, harde besparingen treffen steeds meer lidstaten en dat er al meer dan 50 jaar niet meer gevochten werd in het eens zo gewelddadige continent, lijkt stilaan vergeten. Wat valt er dus te vieren? Wat is dat eigenlijk, die Europese identiteit? Wat heeft Europa ons opgeleverd? Vragen voor Guy Verhofstadt (Open VLD), fractieleider van de liberale fractie in het Europees parlement en vooral een van de meest visibele en vurige voorstanders van de Verenigde Staten van Europa. Wat valt er te vieren op deze Dag van Europa? De Europese gedachte staat meer dan ooit onder druk door de Eurocrisis. En dat in het Europees Jaar van de Burger. Guy Verhofstadt: "Europa staat inderdaad onder druk bij de mensen. Maar dat is omdat dit niet het Europa is dat ze willen, laat staan dat dit Europa ons uit de crisis kan helpen. De crisis bewijst net een tekort aan Europa, een tekort aan intergouvernementeel Europa. Willen we de crisis echt te lijf gaan, dan moeten we naar meer integratie: naar een Europese regering, naar een Europese obligatiemarkt, een economisch-financiële markt. Vandaag strijden we met 17 strategieën, werken we met 17 begrotingen, ... Wie deze Dag van Europa dus viert, zal dat niet doen met het gevoel dat dit ons Europa is."Wat is volgens u de Europese identiteit?Guy Verhofstadt: "Het is een beschaving, niet gebouwd op de naties. Europa is meer dan een continent, het is te vergelijken met China en India. De Indiaase beschaving kent 2.000 etnieën en heel wat talen en religies. Toch is het een federatie, en de grootste democratie ter wereld. Het Europees model staat voor de vermening van de vrije markt met een sociaal beleid. Onze cultuur gaat terug tot de Romeinse tijd, over de Verlichting en strekt zich daar nog ver na uit. Van de Atlantische Oceaan tot de Wolga vind je gemeenschappelijke kenmerken in de verschillende culturen - onze wortels zijn dezelfde. Het is pas sinds het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw dat het nationalisme die eenheid probeert onderuit te halen, door te zeggen dat we in een kamp behoren dat gebaseerd is op taal en etnie."Wat is de grootste verwezenlijking van Europa voor u?Guy Verhofstadt: "Dat Europa er na de Tweede Wereldoorlog in geslaagd is het nationalisme te doorbreken. Monet, Schuman en Jacques Delores hebben dat bewerkstelligd. De wereld is dan ook niet aan de naties die gebaseerd zijn op taal of etnie. Wel aan multiculturele verbanden, die eenzelfde bron van beschaving kennen. In tijden van crisis komt dat idee op de helling te staan. Mensen gaan opnieuw geloven in de valse illusies dat de problemen buiten de grenzen kunnen gehouden worden."Wanneer komen uw Verenigde Staten van Europa er?Guy Verhofstadt: "Ik hoop dat we de volgende stappen in die richting kunnen zetten met de conventie van 2015. Ik voel me gesterkt in dat streven door een grootschalig internetonderzoek in 10 Europese landen. Daaruit blijkt dat een meerderheid van 55 procent van de ondervraagden zo'n Verenigde Staten van Europa genegen is, tegenover 33 procent die ertegen is. Dat politici dat idee minder genegen zijn, is logisch: de Verenigde Staten van Europa komen er niet zonder transfers van de macht van de nationale staten naar het Europees niveau. En als er iets is wat politici niet graag doen, dan is het wel macht afgeven."