Orkaan Ida, die eind augustus en begin september tekeerging in de Verenigde Staten, richtte met 65 miljoen dollar de meeste schade aan. De tropische cycloon eiste 95 mensenlevens.

De overstromingen die midden juli grote delen van België, Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk onder water zetten, veroorzaakten alles samen zowat 43 miljard dollar aan schade. In totaal kwamen 240 mensen om. Een winterstorm in februari in de Amerikaanse staat Texas komt met 23 miljard dollar aan schade op de derde plaats.

Bij alle bedragen gaat het om schattingen van de verzekerde schade, merkt Christian Aid op. De werkelijke financiële kosten liggen waarschijnlijk dan ook hoger.

Op basis van de schattingen is 2021 volgens verzekeraar Aon het zesde jaar waarin natuurrampen wereldwijd meer dan 100 miljard dollar aan schade hebben aangericht, en het vierde jaar op rij. De eerste keer dat die drempel werd overschreden was in 2011.

De auteurs van het rapport merken op dat financiële schade vaak groter is bij rampen in rijkere landen, onder meer omdat de vastgoedprijzen er hoger liggen en de meeste zaken verzekerd zijn. De dodelijkste natuurrampen troffen vaak armere landen en regio's.

Orkaan Ida, die eind augustus en begin september tekeerging in de Verenigde Staten, richtte met 65 miljoen dollar de meeste schade aan. De tropische cycloon eiste 95 mensenlevens. De overstromingen die midden juli grote delen van België, Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk onder water zetten, veroorzaakten alles samen zowat 43 miljard dollar aan schade. In totaal kwamen 240 mensen om. Een winterstorm in februari in de Amerikaanse staat Texas komt met 23 miljard dollar aan schade op de derde plaats.Bij alle bedragen gaat het om schattingen van de verzekerde schade, merkt Christian Aid op. De werkelijke financiële kosten liggen waarschijnlijk dan ook hoger. Op basis van de schattingen is 2021 volgens verzekeraar Aon het zesde jaar waarin natuurrampen wereldwijd meer dan 100 miljard dollar aan schade hebben aangericht, en het vierde jaar op rij. De eerste keer dat die drempel werd overschreden was in 2011.De auteurs van het rapport merken op dat financiële schade vaak groter is bij rampen in rijkere landen, onder meer omdat de vastgoedprijzen er hoger liggen en de meeste zaken verzekerd zijn. De dodelijkste natuurrampen troffen vaak armere landen en regio's.