De Britse regering gaat tegen 2015 ongeveer 490.000 banen in de overheidssector schrappen. De maatregel maakt deel uit van een grootscheeps besparingsplan ter waarde van 95 miljard euro (83 miljard pond).

Minister van Financiën George Osborne maakte woensdag de verdeling bekend van de bezuinigingsmaatregelen in het kader van het meest ingrijpende Britse besparingsplan in vele decennia.

Met de bezuinigingen wil Groot-Brittannië het overheidstekort tegen het einde van het jaar terugdringen tot 10,1 procent van het bruto binnenlands product (BBP) en tot 1,1 procent in 2015.

Volgens Osborne zal het grootste deel van de geschrapte overheidsbanen worden opgevangen door natuurlijke afvloeiingen, maar ontslagen zijn niet uitgesloten. De gemiddelde uitgaven van de departementen gaan volgens de BBC met 19 procent omlaag.

Naast de bezuinigingen staan ook belastingverhogingen op het programma. Zo wordt er een nieuwe bankentaks aangekondigd.

Pensioenleeftijd omhoog

Een onderdeel van de besparingsplannen is ook het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in het jaar 2020. De verhoging geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Momenteel ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar voor mannen en op 60 jaar voor vrouwen. De verhoging zal geleidelijk gebeuren vanaf 2018 en moet jaarlijks 5 miljard pond
besparingen opleveren.

De Britse regering gaat tegen 2015 ongeveer 490.000 banen in de overheidssector schrappen. De maatregel maakt deel uit van een grootscheeps besparingsplan ter waarde van 95 miljard euro (83 miljard pond).Minister van Financiën George Osborne maakte woensdag de verdeling bekend van de bezuinigingsmaatregelen in het kader van het meest ingrijpende Britse besparingsplan in vele decennia. Met de bezuinigingen wil Groot-Brittannië het overheidstekort tegen het einde van het jaar terugdringen tot 10,1 procent van het bruto binnenlands product (BBP) en tot 1,1 procent in 2015.Volgens Osborne zal het grootste deel van de geschrapte overheidsbanen worden opgevangen door natuurlijke afvloeiingen, maar ontslagen zijn niet uitgesloten. De gemiddelde uitgaven van de departementen gaan volgens de BBC met 19 procent omlaag.Naast de bezuinigingen staan ook belastingverhogingen op het programma. Zo wordt er een nieuwe bankentaks aangekondigd.Pensioenleeftijd omhoogEen onderdeel van de besparingsplannen is ook het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in het jaar 2020. De verhoging geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Momenteel ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar voor mannen en op 60 jaar voor vrouwen. De verhoging zal geleidelijk gebeuren vanaf 2018 en moet jaarlijks 5 miljard pond besparingen opleveren.