Groenland: ijskap in 2019 tegen recordtempo gesmolten

Het afsmelten van de Groenlandse ijskap heeft in 2019 een nieuw record gebroken. Dat meldt de TU Delft.

Met 532 miljard ton was het totale verlies aan massa van de Groenlandse ijskap in 2019 hoger dan in 2012, het vorige recordjaar (464 miljard ton), wat overeenkomt met een wereldwijde gemiddelde zeespiegelstijging van 1,5 mm.

Na twee jaar van minder smelten in 2017 en 2018 stevent de ijskap nu weer af op toenemend massaverlies. De vijf grootste verliesjaren lagen in het afgelopen decennium, aldus de mededeling.

‘Het recordverlies aan massa van de Groenlandse ijskap in 2019 strookt met het algemene beeld van een snel opwarmende Noordpool. De andere, kleinere gletsjergebieden op de Noordpool, zoals Alaska en Arctisch Canada, ervoeren dat jaar ook extreme smelt in de zomer, met een sinds het begin van de satellietmetingen ongekend ijsverlies. Binnen een paar maanden verloren ze ongeveer 700 kubieke kilometer ijs. Een deel hiervan was wintersneeuw, wat leidde tot een nettoverlies van 510 km3 in 2019. Dat is meer dan drie keer het gebruikelijke ijsverlies tussen 2002 en 2018 (…), en is vergelijkbaar met het ijsverlies van de veel grotere Groenlandse ijskap die zomer’, zo gaat de mededeling verder.

Toekomstperspectief?

Bijna 40 jaar aan satellietgegevens van Groenland tonen aan dat de gletsjers op het eiland zo sterk zijn gekrompen dat zelfs als de klimaatverandering vandaag zou stoppen, de ijskap nog geruime tijd zou blijven krimpen. Deze bevinding betekent dat de Groenlandse gletsjers nu in een staat van voortdurende onbalans zijn, aldus nog de mededeling. De sneeuwval die de ijskap ieder jaar aanvult, weegt niet op tegen het ijs dat van de gletsjers de oceaan in stroomt.

De gegevens zijn gebaseerd op onderzoek van een team van internationale poolspecialisten, op grond van hun evaluatie van satellietwaarnemingen en gegevens van computermodellen. Hun resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Nature Communications Earth & Environment,

Partner Content