Greenpeace voortaan ‘ongewenst’ in Rusland

Greenpeace-actie uit 2019 in Sint-Petersburg tegen de opslag van nucleair afval. © Reuters

Rusland heeft Greenpeace ‘ongewenst’ verklaard, een maatregel die de facto alle activiteiten van de milieuorganisatie in het land verbiedt. Greenpeace is ‘een bedreiging voor de fundamenten van de grondwettelijke orde en veiligheid’, zo deelde het parket-generaal vrijdag mee.

In de mededeling stelt het parket-generaal dat Greenpeace International erop uit is ‘op ongrondwettelijke wijze het bewind omver te werpen’. De organisatie wordt ook beticht van  ‘inmenging’ in binnenlandse aangelegenheden, het verspreiden van anti-Russische propaganda en het financieren van Russische organisaties die als ‘buitenlandse agenten’ worden aanzien.  Het parket verwijt Greenpeace voorts ‘de economische fundamenten’ van Rusland ’te ondermijnen’. De ngo voert ‘informatiecampagnes’ om ‘de realisatie van rendabele infrastructuur- en energieprojecten te verhinderen’, zo luidt het in de mededeling. 

De Russische afdeling van Greenpeace, opgericht in 1992, voert sensibiliseringsacties rond klimaatverandering, bosbranden en de bescherming van bedreigde diersoorten. Rusland is één van de landen die het meest worden getroffen door klimaatverandering. Het land wordt vaak geteisterd door bosbranden.  Sinds de invasie van het Russische leger in Oekraïne heeft het Kremlin de repressie van kritische stemmen in het land sterk opgevoerd. Dat beperkt zich niet tot de politieke oppositie. In maart werd ook het WWF al tot een ‘buitenlandse agent’ bestempeld, wat de activiteiten van de organisatie voor natuurbehoud sterk bemoeilijkte.

Partner Content