Tegen het monument met de 10 geboden was klacht neergelegd door de plaatselijke satanisten, die ofwel een eigen monument voor de duivel, Baphomet, wilden naast de bijna 2 meter hoge steen met geboden, ofwel een verwijdering van de steen.

Het hooggerechtshof van Oklahoma kwam vorige week, met 7 stemmen tegen 2, tot het besluit dat de 10 geboden in het kader van de scheiding van kerk en staat niet thuis horen op overheidsland.

Ze baseerden zich op artikel II, sectie 5, van de staatswet, die stelt dat "geen overheidsgeld of -bezit ooit mag toegeëigend, toegepast, gegeven of gebruikt worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten voordele of ter ondersteuning van een sekte, een kerk, een denominatie, of een systeem van religie, of ten voordele of ter ondersteuning van een priester, predikant, dominee, of andere religieuze leermeester of hoogwaardigheidsbekleder".

Volgens de rechtbank kon er geen twijfel over bestaan dat de 10 geboden religieus van aard zijn en passen in een joods-christelijke traditie.

'Drie evenwaardige machten'

Overheidsgeld kwam er aan het monument niet te pas, maar het staat wel op staatsgrond - het werd in 2012 aan de staat geschonken door een Republikeinse volksvertegenwoordiger, Mike Ritze. In 2014 werd de steen vernield maar later kwam er een nieuwe versie.

"In Oklahoma respecteren we de wet", aldus de Republikeinse gouverneur Mary Fallin dinsdag, "en we zullen de besluiten van de rechtbank niet negeren. Maar we zijn een staat met drie evenwaardige machten."

Ze zal, zei ze, de wettelijke middelen uitputten om tegen het besluit in te gaan, en eventueel een wetswijziging in gang zetten, en al dan niet het volk raadplegen.

Een rechtenvereniging voorspelde "chaos" als de gouverneur haar plan doorzet en raakt aan het fundament van de scheiding tussen kerk en staat. En de satanisten zamelen verder geld in om hun 2 meter hoge satan te laten houwen.

The Big Lebowski

Oklahoma is verre van de enige plaats in de VS waar rond de 10 geboden strijd wordt geleverd. In de staat Alabama moest in de vroege jaren 2000 rechter Roy Moore ontslag nemen nadat hij obstinaat had geweigerd de steen met geboden weg te halen die voor zijn rechtbank was geïnstalleerd. In 2005 gaf het federaal hooggerechtshof met 5 tegen 4 aan de staat Texas de toestemming om 10 geboden voor het parlement te handhaven. Het kwam erop neer dat een meerderheid van rechters vond dat de 10 geboden "een historisch document" vormden dat had bijgedragen tot de wet van het land.

Momenteel broeit er in de staat Arkansas een rel. De staat wil, in navolging van Oklahoma, voor het parlement een ook weer privaat gefinancierde steen met de 10 geboden laten zetten, maar op dat initiatief zijn volgens tv-zender ABC verzoeken gevolgd van hindoes voor een beeld van Hanuman, de aapgod, van satanisten voor een bronzen Baphomet, met geitenkop en hoeven, en voor een monument voor veganisten. De Church of the Latter-Day Dude -- geïnspireerd door de film "The Big Lebowski" -- and the Church of the Flying Spaghetti Monster, die allebei in Oklahoma een verzoek tot monument hebben ingediend, zijn nog in dubio of ze ook in Little Rock, Arkansas, een aanvraagformulier zullen invullen.

De gouverneur van Arkansas, die instemde met de steen met geboden, heeft zich uitgesproken tegen de andere beelden omdat die niet het historisch karakter hebben van de 10 geboden.

Tegen het monument met de 10 geboden was klacht neergelegd door de plaatselijke satanisten, die ofwel een eigen monument voor de duivel, Baphomet, wilden naast de bijna 2 meter hoge steen met geboden, ofwel een verwijdering van de steen. Het hooggerechtshof van Oklahoma kwam vorige week, met 7 stemmen tegen 2, tot het besluit dat de 10 geboden in het kader van de scheiding van kerk en staat niet thuis horen op overheidsland. Ze baseerden zich op artikel II, sectie 5, van de staatswet, die stelt dat "geen overheidsgeld of -bezit ooit mag toegeëigend, toegepast, gegeven of gebruikt worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten voordele of ter ondersteuning van een sekte, een kerk, een denominatie, of een systeem van religie, of ten voordele of ter ondersteuning van een priester, predikant, dominee, of andere religieuze leermeester of hoogwaardigheidsbekleder".Volgens de rechtbank kon er geen twijfel over bestaan dat de 10 geboden religieus van aard zijn en passen in een joods-christelijke traditie.Overheidsgeld kwam er aan het monument niet te pas, maar het staat wel op staatsgrond - het werd in 2012 aan de staat geschonken door een Republikeinse volksvertegenwoordiger, Mike Ritze. In 2014 werd de steen vernield maar later kwam er een nieuwe versie. "In Oklahoma respecteren we de wet", aldus de Republikeinse gouverneur Mary Fallin dinsdag, "en we zullen de besluiten van de rechtbank niet negeren. Maar we zijn een staat met drie evenwaardige machten."Ze zal, zei ze, de wettelijke middelen uitputten om tegen het besluit in te gaan, en eventueel een wetswijziging in gang zetten, en al dan niet het volk raadplegen.Een rechtenvereniging voorspelde "chaos" als de gouverneur haar plan doorzet en raakt aan het fundament van de scheiding tussen kerk en staat. En de satanisten zamelen verder geld in om hun 2 meter hoge satan te laten houwen.Oklahoma is verre van de enige plaats in de VS waar rond de 10 geboden strijd wordt geleverd. In de staat Alabama moest in de vroege jaren 2000 rechter Roy Moore ontslag nemen nadat hij obstinaat had geweigerd de steen met geboden weg te halen die voor zijn rechtbank was geïnstalleerd. In 2005 gaf het federaal hooggerechtshof met 5 tegen 4 aan de staat Texas de toestemming om 10 geboden voor het parlement te handhaven. Het kwam erop neer dat een meerderheid van rechters vond dat de 10 geboden "een historisch document" vormden dat had bijgedragen tot de wet van het land.Momenteel broeit er in de staat Arkansas een rel. De staat wil, in navolging van Oklahoma, voor het parlement een ook weer privaat gefinancierde steen met de 10 geboden laten zetten, maar op dat initiatief zijn volgens tv-zender ABC verzoeken gevolgd van hindoes voor een beeld van Hanuman, de aapgod, van satanisten voor een bronzen Baphomet, met geitenkop en hoeven, en voor een monument voor veganisten. De Church of the Latter-Day Dude -- geïnspireerd door de film "The Big Lebowski" -- and the Church of the Flying Spaghetti Monster, die allebei in Oklahoma een verzoek tot monument hebben ingediend, zijn nog in dubio of ze ook in Little Rock, Arkansas, een aanvraagformulier zullen invullen.De gouverneur van Arkansas, die instemde met de steen met geboden, heeft zich uitgesproken tegen de andere beelden omdat die niet het historisch karakter hebben van de 10 geboden.