De onderhandelingen tussen Iran en de 5+1 (de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, China, Rusland, de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, plus Duitsland) moesten maandag in Wenen tot een akkoord leiden. Zoniet zou het voorlopig akkoord vervallen.

Dat akkoord kwam er niet, de partijen deden hun best om te vermelden dat er vooruitgang was geboekt en dat men nooit zo dicht bij overeenstemming is geweest. Men geeft zichzelf 7 maanden extra om overeenstemming te bereiken, tot 30 juni 2015.

Het voorlopige akkoord, dat eind 2013 werd gesloten, blijft voorlopig gehandhaafd. In dat akkoord verbindt Iran zich ertoe een aantal nucleaire activiteiten te beperken.

Toespraak

De Iraanse president Hassan Rohani zei tijdens een televisietoespraak dat er een definitief akkoord zal komen, en "dat er geen andere weg" was dan "onderhandelingen".

We hebben twee doeleinden, aldus de president, ons nucleair programma verderzetten en de sancties laten opheffen.

De bedoeling van de 5+1 is dat het nucleair programma van Iran zodanig ingeperkt wordt dat het niet leidt tot kernbewapening. Iran wil af van internationale sancties die de economie fnuiken.

Over de bredere context van het nucleair overleg leest u hier.

(Belga/RR)

De onderhandelingen tussen Iran en de 5+1 (de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, China, Rusland, de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, plus Duitsland) moesten maandag in Wenen tot een akkoord leiden. Zoniet zou het voorlopig akkoord vervallen.Dat akkoord kwam er niet, de partijen deden hun best om te vermelden dat er vooruitgang was geboekt en dat men nooit zo dicht bij overeenstemming is geweest. Men geeft zichzelf 7 maanden extra om overeenstemming te bereiken, tot 30 juni 2015. Het voorlopige akkoord, dat eind 2013 werd gesloten, blijft voorlopig gehandhaafd. In dat akkoord verbindt Iran zich ertoe een aantal nucleaire activiteiten te beperken.De Iraanse president Hassan Rohani zei tijdens een televisietoespraak dat er een definitief akkoord zal komen, en "dat er geen andere weg" was dan "onderhandelingen". We hebben twee doeleinden, aldus de president, ons nucleair programma verderzetten en de sancties laten opheffen.De bedoeling van de 5+1 is dat het nucleair programma van Iran zodanig ingeperkt wordt dat het niet leidt tot kernbewapening. Iran wil af van internationale sancties die de economie fnuiken.Over de bredere context van het nucleair overleg leest u hier.(Belga/RR)