De Gazette van Detroit, een publicatie die zich richt naar de meer dan 300.000 Amerikanen van Belgische origine, kreeg een belangrijke erkenning. Het zag er geruime tijd beroerd uit voor de Gazette van Detroit. De krant, die in 1914 voor het eerst van de persen rolde, kende ooit een grote bloei. Dat veranderde naarmate de oudere generatie Belgen (vooral van Vlaamse afkomst) in Wisconsin en Michigan uitstierf, en de kennis van het Nederlands onder hun nazaten bijna volledig verdween.

Ook het opnemen van Engelstalige artikels bracht weinig soelaas. Toen ook nog de nakomelingen van de oorspronkelijke investeerders overleden, zag het er zeer slecht uit voor de krant. Gelukkig namen vrijwilligers, onder wie ook een reeks nieuwe Belgische inwijkelingen, de vlag over. Zij slaagden erin media-aandacht te genereren voor het initiatief.

Sinds 23 mei is de krant erkend als non-profitorganisatie in de Verenigde Staten. Daardoor komt ze ook in aanmerking voor subsidie en sponsoring, en worden giften fiscaal aftrekbaar. Hoofdredactrice Elisabeth Kahn hoopt dat de krant daardoor een nieuw elan krijgt.

Columniste en correspondente Paula Marckx droeg op haar vlak een steentje bij. Ze interviewde de afgelopen jaren 108 Belgen voor de krant, en wil die in september allemaal samenbrengen in de gebouwen van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. (KVDB)

De Gazette van Detroit, een publicatie die zich richt naar de meer dan 300.000 Amerikanen van Belgische origine, kreeg een belangrijke erkenning. Het zag er geruime tijd beroerd uit voor de Gazette van Detroit. De krant, die in 1914 voor het eerst van de persen rolde, kende ooit een grote bloei. Dat veranderde naarmate de oudere generatie Belgen (vooral van Vlaamse afkomst) in Wisconsin en Michigan uitstierf, en de kennis van het Nederlands onder hun nazaten bijna volledig verdween. Ook het opnemen van Engelstalige artikels bracht weinig soelaas. Toen ook nog de nakomelingen van de oorspronkelijke investeerders overleden, zag het er zeer slecht uit voor de krant. Gelukkig namen vrijwilligers, onder wie ook een reeks nieuwe Belgische inwijkelingen, de vlag over. Zij slaagden erin media-aandacht te genereren voor het initiatief. Sinds 23 mei is de krant erkend als non-profitorganisatie in de Verenigde Staten. Daardoor komt ze ook in aanmerking voor subsidie en sponsoring, en worden giften fiscaal aftrekbaar. Hoofdredactrice Elisabeth Kahn hoopt dat de krant daardoor een nieuw elan krijgt. Columniste en correspondente Paula Marckx droeg op haar vlak een steentje bij. Ze interviewde de afgelopen jaren 108 Belgen voor de krant, en wil die in september allemaal samenbrengen in de gebouwen van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. (KVDB)