Het Frans parlement heeft dinsdag een verbod goedgekeurd op het dragen van een boerka of nikab in het openbaar.

Het verbod kreeg bijna unaniem groen licht. Van de parlementsleden die hun stem uitbrachten, stemden er 335 voor. Er was maar één tegenstem.

Hoewel de oppositie (socialisten, communisten en groenen) resoluut gekant is tegen het verbod weigerden bijna alle leden ervan deel te nemen aan de stemming.

De wettekst, die nog moet worden goedgekeurd door de Senaat, legt een boete van 150 euro op aan moslimvrouwen die betrapt worden op het dragen van een boerka of nikab (een sluier die het gezicht bedekt en alleen de ogen vrijlaat) in het openbaar. Een eventueel alternatief is een cursus staatsburgerschap.

Er zijn juridische reserves bij de wet. De Franse Raad van State verklaarde eerder dat er geen onbetwistbare juridische basis is voor een algemeen boerka- en nikabverbod.

Het Frans parlement heeft dinsdag een verbod goedgekeurd op het dragen van een boerka of nikab in het openbaar.Het verbod kreeg bijna unaniem groen licht. Van de parlementsleden die hun stem uitbrachten, stemden er 335 voor. Er was maar één tegenstem. Hoewel de oppositie (socialisten, communisten en groenen) resoluut gekant is tegen het verbod weigerden bijna alle leden ervan deel te nemen aan de stemming.De wettekst, die nog moet worden goedgekeurd door de Senaat, legt een boete van 150 euro op aan moslimvrouwen die betrapt worden op het dragen van een boerka of nikab (een sluier die het gezicht bedekt en alleen de ogen vrijlaat) in het openbaar. Een eventueel alternatief is een cursus staatsburgerschap.Er zijn juridische reserves bij de wet. De Franse Raad van State verklaarde eerder dat er geen onbetwistbare juridische basis is voor een algemeen boerka- en nikabverbod.