Sinds de afschaffing van de visumplicht stijgt het aantal Albanese burgers dat naar Europa reist. Maar de afschaffing betekent niet dat de kandidaten bij hun vertrek aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Franken ontmoette vrijdag in Tirana de chef van de nationale politie, Veliu Ardi. Hij vroeg hem om een 'extreme doorlichting' uit te voeren op de Albanese kandidaten bij hun vertrek.

'De touroperatoren moeten nagaan of de reisdocumenten in orde zijn, maar er is meer dan de geldigheid. Ook het doel van de reis en de middelen die men ter beschikking heeft (voldoende cash, kredietkaart,...)', lichtte directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, toe. 'Zaventem doet dat, maar Albanië moet het ook bij het vertrek doen.'

Momenteel zitten 150 Albanezen opgesloten in de Caricole van 127bis in Zaventem in afwachting van hun repatriëring. 136 anderen werden onlangs uitgewezen. 'Soms gaan het om fraude, soms gaat het eenvoudig om een oude vrouw die niet over de juiste papieren beschikt omdat ze slecht geïnformeerd werd', verklaarde Francken.

Eind mei reist een Albanese delegatie, met de top van de politie en adjunct-minister van Binnenlandse Zaken Rovena Voda, naar België. De Albanese autoriteiten tonen zich bereidwillig nu het land aan de deur klopt van de Europese Unie en premier Charles Michel (MR) maandag een bezoek brengt aan het land. De delegatie moet zich een beeld vormen van de asielproblematiek die door België geschetst wordt.

Albanië staat in de top van de landen met de meeste asielaanvragen in België, terwijl het land als 'veilig' beschouwd wordt en zijn onderdanen bijna geen kans maken om erkend te worden. De Albanese autoriteiten willen weten vanuit welke regio de asielzoekers komen en welke inlichtingen ze geven.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties benadrukt in campagnes welke de manieren zijn om via wettelijke weg te emigreren en de negatieve gevolgen van illegale migratie. Zowel België als Nederland nemen deel aan deze campagne. In de luchthaven van Rinas en Tirana en in de haven van Durres worden brochures verspreid. Staatssecretaris Francken wil dat de IOM de inspanningen verhoogt, onder meer via de sociale media.

Sinds de afschaffing van de visumplicht stijgt het aantal Albanese burgers dat naar Europa reist. Maar de afschaffing betekent niet dat de kandidaten bij hun vertrek aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Franken ontmoette vrijdag in Tirana de chef van de nationale politie, Veliu Ardi. Hij vroeg hem om een 'extreme doorlichting' uit te voeren op de Albanese kandidaten bij hun vertrek. 'De touroperatoren moeten nagaan of de reisdocumenten in orde zijn, maar er is meer dan de geldigheid. Ook het doel van de reis en de middelen die men ter beschikking heeft (voldoende cash, kredietkaart,...)', lichtte directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, toe. 'Zaventem doet dat, maar Albanië moet het ook bij het vertrek doen.' Momenteel zitten 150 Albanezen opgesloten in de Caricole van 127bis in Zaventem in afwachting van hun repatriëring. 136 anderen werden onlangs uitgewezen. 'Soms gaan het om fraude, soms gaat het eenvoudig om een oude vrouw die niet over de juiste papieren beschikt omdat ze slecht geïnformeerd werd', verklaarde Francken. Eind mei reist een Albanese delegatie, met de top van de politie en adjunct-minister van Binnenlandse Zaken Rovena Voda, naar België. De Albanese autoriteiten tonen zich bereidwillig nu het land aan de deur klopt van de Europese Unie en premier Charles Michel (MR) maandag een bezoek brengt aan het land. De delegatie moet zich een beeld vormen van de asielproblematiek die door België geschetst wordt. Albanië staat in de top van de landen met de meeste asielaanvragen in België, terwijl het land als 'veilig' beschouwd wordt en zijn onderdanen bijna geen kans maken om erkend te worden. De Albanese autoriteiten willen weten vanuit welke regio de asielzoekers komen en welke inlichtingen ze geven. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties benadrukt in campagnes welke de manieren zijn om via wettelijke weg te emigreren en de negatieve gevolgen van illegale migratie. Zowel België als Nederland nemen deel aan deze campagne. In de luchthaven van Rinas en Tirana en in de haven van Durres worden brochures verspreid. Staatssecretaris Francken wil dat de IOM de inspanningen verhoogt, onder meer via de sociale media.