Een journaliste van Fox News, een duidelijk Republikeins georiënteerde nieuwszender, heeft de voormalige vicepresident Dick Cheney meedogenloos de mantel uitgeveegd over de huidige Irak-crisis.

In een opiniebijdrage in de Wall Street Journal gaf Dick Cheney de Amerikaanse president Barack Obama aanvankelijk zelf een veeg uit de pan: 'Zelden had een Amerikaanse president het zo bij het verkeerde eind over zoveel ten koste van zovelen', zo schreef hij. Maar tijdens een interview op Fox News kreeg Cheney een koekje van eigen deeg.

Fox News-presentatrice Megyn Kelly berispte de Republikein in haar woensdagse talkshow namelijk in zijn eigen woorden. 'Keer op keer heeft de geschiedenis bewezen dat u het ook bij het verkeerde eind had in Irak. U zei dat er geen twijfel bestond dat Saddam Hoessein over massavernietigingswapens beschikte. U zei dat we zouden verwelkomd worden als bevrijders. In 2005 zei u dat de revolte op haar laatste benen liep, en u zei dat extremisten na onze laatste interventie "hun strategie van jihad" zouden moeten herzien. Met nu bijna een triljoen dollar gespendeerd te hebben en met bijna 4.500 Amerikaanse doden, wat zegt u tegen diegenen die zeggen dat u het zo bij het verkeerde eind had over zoveel ten koste van zovelen?'

Cheney was duidelijk van de wijs gebracht: 'Nee, ik ga fundamenteel niet akkoord, Reagan - ik bedoel, Megyn', stamelde Cheney met zijn dochter aan zijn zij. Maar gelukkig voor hem waren de volgende vragen iets makkelijker.

Een journaliste van Fox News, een duidelijk Republikeins georiënteerde nieuwszender, heeft de voormalige vicepresident Dick Cheney meedogenloos de mantel uitgeveegd over de huidige Irak-crisis. In een opiniebijdrage in de Wall Street Journal gaf Dick Cheney de Amerikaanse president Barack Obama aanvankelijk zelf een veeg uit de pan: 'Zelden had een Amerikaanse president het zo bij het verkeerde eind over zoveel ten koste van zovelen', zo schreef hij. Maar tijdens een interview op Fox News kreeg Cheney een koekje van eigen deeg. Fox News-presentatrice Megyn Kelly berispte de Republikein in haar woensdagse talkshow namelijk in zijn eigen woorden. 'Keer op keer heeft de geschiedenis bewezen dat u het ook bij het verkeerde eind had in Irak. U zei dat er geen twijfel bestond dat Saddam Hoessein over massavernietigingswapens beschikte. U zei dat we zouden verwelkomd worden als bevrijders. In 2005 zei u dat de revolte op haar laatste benen liep, en u zei dat extremisten na onze laatste interventie "hun strategie van jihad" zouden moeten herzien. Met nu bijna een triljoen dollar gespendeerd te hebben en met bijna 4.500 Amerikaanse doden, wat zegt u tegen diegenen die zeggen dat u het zo bij het verkeerde eind had over zoveel ten koste van zovelen?'Cheney was duidelijk van de wijs gebracht: 'Nee, ik ga fundamenteel niet akkoord, Reagan - ik bedoel, Megyn', stamelde Cheney met zijn dochter aan zijn zij. Maar gelukkig voor hem waren de volgende vragen iets makkelijker.