'Ik heb net een ontwerpverklaring over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië naar de 27 lidstaten gestuurd. De Commissievoorzitter (Jean-Claude Juncker, nvdr.) heeft me geïnformeerd dat die is overeengekomen op het niveau van onderhandelaars en in principe overeengekomen op politiek niveau', zo meldde Europees president Donald Tusk.

Tusk leidt zondag een buitengewone top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders waar de politieke verklaring over de toekomstige relaties moet goedgekeurd worden. Het 26 pagina's tellende document is niet bindend, maar het legt wel de krijtlijnen vast voor de toekomstige samenwerking tussen de Europeanen en de Britten na de brexit.

Zo engageren de Europese Unie en Groot-Brittannië zich in de inleiding van de politieke verklaring tot 'een ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap op vlak van handel en economische samenwerking, wetshandshaving en strafrecht, buitenlands beleid, veiligheid en defensie en bredere domeinen van samenwerking'.

Beide partijen willen onder meer werken aan 'een evenwichtig economisch partnerschap'. Dat behelst onder meer een 'vrijhandelszone' voor goederen, die diepgaande samenwerking op het vlak van regelgeving en douane combineert en gestut wordt door afspraken die 'een gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie' moet garanderen.

De deal tussen de onderhandelaars van de Europese Commissie en de Britse regering betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. De politieke verklaring wordt momenteel bestudeerd door de ambassadeurs van de lidstaten. Vrijdag buigen de 'sherpa's' van de staatshoofden en regeringsleiders zich over de tekst. 'Het werk gaat voort', zo reageerde de woordvoerder van Juncker op vragen waarom de verklaring niet rept over Gibraltar.

Gibraltar is de voorbije dagen één van de voornaamste struikelblokken in de onderhandelingen geworden. De Spaanse premier Pedro Sanchez dreigde er eerder deze week mee om het echtscheidingsakkoord met de Britten niet goed te keuren. De Spanjaarden eisen sterkere garanties dat ze rechtstreeks betrokken zullen blijven bij alle beslissingen over de toekomst van Gibraltar.

Ook het echtscheidingsverdrag moet zondag het fiat krijgen van de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Over het 585 pagina's tellende verdrag, dat onder meer de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en de financiële afwikkeling van het Britse lidmaatschap regelt, bereikte beide partijen vorige week reeds een akkoord, dat vervolgens goedgekeurd moet worden door het Europees en het Brits parlement.

Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie op 29 maart volgend jaar, maar in het verdrag is een overgangsperiode tot eind 2020 ingebouwd. In die periode blijven de Britten in ruil voor financiële bijdrages en respect voor de Europese regelgeving toegang behouden tot de Europese douane-unie en eenheidsmarkt. Het moet overheden, burgers en bedrijven tijd geven om zich voor te bereiden. Volgens de verklaring kan deze periode eventueel nog eens met maximaal twee jaar verlengd worden tot eind 2022.

'Ik heb net een ontwerpverklaring over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië naar de 27 lidstaten gestuurd. De Commissievoorzitter (Jean-Claude Juncker, nvdr.) heeft me geïnformeerd dat die is overeengekomen op het niveau van onderhandelaars en in principe overeengekomen op politiek niveau', zo meldde Europees president Donald Tusk. Tusk leidt zondag een buitengewone top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders waar de politieke verklaring over de toekomstige relaties moet goedgekeurd worden. Het 26 pagina's tellende document is niet bindend, maar het legt wel de krijtlijnen vast voor de toekomstige samenwerking tussen de Europeanen en de Britten na de brexit.Zo engageren de Europese Unie en Groot-Brittannië zich in de inleiding van de politieke verklaring tot 'een ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap op vlak van handel en economische samenwerking, wetshandshaving en strafrecht, buitenlands beleid, veiligheid en defensie en bredere domeinen van samenwerking'. Beide partijen willen onder meer werken aan 'een evenwichtig economisch partnerschap'. Dat behelst onder meer een 'vrijhandelszone' voor goederen, die diepgaande samenwerking op het vlak van regelgeving en douane combineert en gestut wordt door afspraken die 'een gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie' moet garanderen.De deal tussen de onderhandelaars van de Europese Commissie en de Britse regering betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. De politieke verklaring wordt momenteel bestudeerd door de ambassadeurs van de lidstaten. Vrijdag buigen de 'sherpa's' van de staatshoofden en regeringsleiders zich over de tekst. 'Het werk gaat voort', zo reageerde de woordvoerder van Juncker op vragen waarom de verklaring niet rept over Gibraltar.Gibraltar is de voorbije dagen één van de voornaamste struikelblokken in de onderhandelingen geworden. De Spaanse premier Pedro Sanchez dreigde er eerder deze week mee om het echtscheidingsakkoord met de Britten niet goed te keuren. De Spanjaarden eisen sterkere garanties dat ze rechtstreeks betrokken zullen blijven bij alle beslissingen over de toekomst van Gibraltar. Ook het echtscheidingsverdrag moet zondag het fiat krijgen van de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Over het 585 pagina's tellende verdrag, dat onder meer de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en de financiële afwikkeling van het Britse lidmaatschap regelt, bereikte beide partijen vorige week reeds een akkoord, dat vervolgens goedgekeurd moet worden door het Europees en het Brits parlement. Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie op 29 maart volgend jaar, maar in het verdrag is een overgangsperiode tot eind 2020 ingebouwd. In die periode blijven de Britten in ruil voor financiële bijdrages en respect voor de Europese regelgeving toegang behouden tot de Europese douane-unie en eenheidsmarkt. Het moet overheden, burgers en bedrijven tijd geven om zich voor te bereiden. Volgens de verklaring kan deze periode eventueel nog eens met maximaal twee jaar verlengd worden tot eind 2022.