'Ik zal niet op kantoor zijn vanaf 31 oktober tot het einde van het jaar, net zomin als mijn vrouwelijke collega's. Als je vraag dringend is, stuur die dan naar John, Jeroen of een andere man, zij worden wel nog doorbetaald.' Met deze 'out of office' vragen de socialistische vrouwenbewegingen zij-kant en PES Women aandacht voor 'Unequal Pay Day'.

Vanaf deze dag voor ongelijk loon beginnen Europese vrouwen 'gratis' te werken, als je hun jaarsalaris vergelijkt met dat van mannen. Het verschil bedraagt 16 procent bij vergelijking van de gemiddelde brutouurlonen van vrouwen en mannen.

Voor België spreekt zij-kant van een kloof van 20 procent. Die is dan weer gebaseerd op de brutomaandlonen van voltijds en deeltijds werkenden samen.

In 1999 verdienden vrouwen nog 28 procent minder dan hun mannelijke collega's. 'Er is dus vooruitgang geboekt', zeggen de initiatiefnemers. Maar tegen dit tempo 'moeten we nog 40 jaar campagnevoeren en is loongelijkheid pas gerealiseerd in 2055'.

De loonkloof bestaat ondanks het principe gelijk loon voor gelijk werk. Vrouwen werken echter vaker deeltijds dan mannen, nemen vaker zorgverlof (zoals ouderschapsverlof) op, werken vaker in 'zachte' sectoren met lagere lonen en minder voltijdse contracten, en botsen op het glazen plafond.

Zij-kant en PES Women pleiten onder meer voor een collectieve arbeidsduurvermindering, quota in directiecomités van overheids- en beursbedrijven, en verplicht geboorteverlof.

'Ik zal niet op kantoor zijn vanaf 31 oktober tot het einde van het jaar, net zomin als mijn vrouwelijke collega's. Als je vraag dringend is, stuur die dan naar John, Jeroen of een andere man, zij worden wel nog doorbetaald.' Met deze 'out of office' vragen de socialistische vrouwenbewegingen zij-kant en PES Women aandacht voor 'Unequal Pay Day'.Vanaf deze dag voor ongelijk loon beginnen Europese vrouwen 'gratis' te werken, als je hun jaarsalaris vergelijkt met dat van mannen. Het verschil bedraagt 16 procent bij vergelijking van de gemiddelde brutouurlonen van vrouwen en mannen.Voor België spreekt zij-kant van een kloof van 20 procent. Die is dan weer gebaseerd op de brutomaandlonen van voltijds en deeltijds werkenden samen. In 1999 verdienden vrouwen nog 28 procent minder dan hun mannelijke collega's. 'Er is dus vooruitgang geboekt', zeggen de initiatiefnemers. Maar tegen dit tempo 'moeten we nog 40 jaar campagnevoeren en is loongelijkheid pas gerealiseerd in 2055'.De loonkloof bestaat ondanks het principe gelijk loon voor gelijk werk. Vrouwen werken echter vaker deeltijds dan mannen, nemen vaker zorgverlof (zoals ouderschapsverlof) op, werken vaker in 'zachte' sectoren met lagere lonen en minder voltijdse contracten, en botsen op het glazen plafond. Zij-kant en PES Women pleiten onder meer voor een collectieve arbeidsduurvermindering, quota in directiecomités van overheids- en beursbedrijven, en verplicht geboorteverlof.