Twee jaar nadat de Europese Commissie haar voorstel op tafel had gelegd, schaarden de Europese onderhandelaars zich maandag achter een resem nieuwe afvaldoelstellingen. Ze moeten alle lidstaten ertoe aanzetten de overstap te maken naar een kringloopeconomie. Zo moet tegen 2035 65 procent van het huishoudelijk afval in Europa gerecycleerd worden, met tussentijdse doelstellingen in 2025 (55 procent) en 2030 (60 procent). Die doelstellingen moeten ervoor zorgen dat tegen 2035 nog maximaal 10 procent van het huishoudelijk afval op stortplaatsen belandt.

Nu wordt nog steeds ongeveer een derde van het huishoudelijk afval in Europa gestort. Tegen 2030 moet ook 70 procent van het verpakkingsmateriaal gerecycleerd worden. Biloi België behoort tot de betere leerlingen van de klas. Vlaanderen haalde in 2015 al een recyclagepercentage van 63 procent en het dumpen van huishoudelijk afval op stortplaatsen gebeurt haast niet meer.

Volgens de Openbare Afvalstoffenmaatchappij (OVAM) is er wel nog wat werk aan de winkel inzake de recyclage van sommige verpakkingsmaterialen. Zo is voor plastic een Europese doelstelling van 50 procent tegen 2025 afgesproken, Vlaanderen zit momenteel op zo'n 30 procent.

Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) spreekt van 'een belangrijke stap vooruit'. Hij stelt tevreden vast dat Europa steeds meer opschuift naar het Vlaamse model. 'Selectieve inzameling zoals we dat in Vlaanderen kennen, is al sinds 2015 verplicht. Verschillende lidstaten maken echter handig gebruik van achterpoortjes, waardoor uitzonderingen eerder de regel zijn. Dit akkoord maakt daar resoluut een einde aan.'

Naar verwachting zullen de lidstaten en het Europees Parlement in het eerste kwartaal van volgend jaar definitief het licht op groen zetten voor het hele pakket. Dat bevat naast recyclagedoelstellingen ook maatregelen om de afvalberg kleiner te maken. Zo is het streefdoel vastgelegd om het voedselafval in Europa tegen 2050 te halveren.

Twee jaar nadat de Europese Commissie haar voorstel op tafel had gelegd, schaarden de Europese onderhandelaars zich maandag achter een resem nieuwe afvaldoelstellingen. Ze moeten alle lidstaten ertoe aanzetten de overstap te maken naar een kringloopeconomie. Zo moet tegen 2035 65 procent van het huishoudelijk afval in Europa gerecycleerd worden, met tussentijdse doelstellingen in 2025 (55 procent) en 2030 (60 procent). Die doelstellingen moeten ervoor zorgen dat tegen 2035 nog maximaal 10 procent van het huishoudelijk afval op stortplaatsen belandt. Nu wordt nog steeds ongeveer een derde van het huishoudelijk afval in Europa gestort. Tegen 2030 moet ook 70 procent van het verpakkingsmateriaal gerecycleerd worden. Biloi België behoort tot de betere leerlingen van de klas. Vlaanderen haalde in 2015 al een recyclagepercentage van 63 procent en het dumpen van huishoudelijk afval op stortplaatsen gebeurt haast niet meer. Volgens de Openbare Afvalstoffenmaatchappij (OVAM) is er wel nog wat werk aan de winkel inzake de recyclage van sommige verpakkingsmaterialen. Zo is voor plastic een Europese doelstelling van 50 procent tegen 2025 afgesproken, Vlaanderen zit momenteel op zo'n 30 procent. Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) spreekt van 'een belangrijke stap vooruit'. Hij stelt tevreden vast dat Europa steeds meer opschuift naar het Vlaamse model. 'Selectieve inzameling zoals we dat in Vlaanderen kennen, is al sinds 2015 verplicht. Verschillende lidstaten maken echter handig gebruik van achterpoortjes, waardoor uitzonderingen eerder de regel zijn. Dit akkoord maakt daar resoluut een einde aan.' Naar verwachting zullen de lidstaten en het Europees Parlement in het eerste kwartaal van volgend jaar definitief het licht op groen zetten voor het hele pakket. Dat bevat naast recyclagedoelstellingen ook maatregelen om de afvalberg kleiner te maken. Zo is het streefdoel vastgelegd om het voedselafval in Europa tegen 2050 te halveren.