'Dit is een eerste stap om de kloof te dichten tussen wat mensen verwachten van Europa en wat Europa kan leveren', kondigde vicevoorzitter Margaritis Schinas aan.

Het nieuwe gezondheidsprogramma EU4Health maakt deel uit van de voorstellen voor de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het economische herstelfonds. Om de schok van de coronapandemie te boven te komen, wil de Commissie via het fonds haar uitgaven de komende jaren fors optrekken. Gezondheidszorg is één van die domeinen die er wel bij zouden varen. 'We hebben geleerd uit de crisis dat burgers vele zaken verwachten van de Europese Unie, ook op domeinen waar de bevoegdheden van de Europese Unie heel beperkt zijn, en gezondheidszorg is daarvan wel het beste voorbeeld', legde Schinas uit. Health4EU is volgens de Griek 'een eerste concrete stap' om die 'asymmetrie van verwachtingen' aan te pakken.

'Zakgeld'

Budgettair voorziet de Commissie alleszins een grote sprong voorwaarts. Ze mikt voor EU4Health op een enveloppe van 9,4 miljard euro tot 2027. Dat is zo'n 23 keer meer dan de 413 miljoen euro die tot dusver voorhanden was voor gezondheidsuitgaven. 'Laat ons eerlijk zijn, dat was gewoon wat zakgeld', erkende Schinas. Met het geld wil de Commissie maatregelen financieren om Europa beter voor te bereiden op toekomstige crisissen, om de strategische capaciteit aan medische producten in Europa te verbeteren en om nationale gezondheidssystemen te versterken. Agentschappen als het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) krijgen een belangrijkere rol. Gezondheidszorg blijft eerst en vooral een nationale bevoegdheid, en Schinas beklemtoonde dat de Commissie met EU4Health binnen het huidige institutionele kader blijft. 'We veranderen het verdrag niet, maar we benutten het zo volledig mogelijk.' De vicevoorzitter vindt het niettemin noodzakelijk dat de geplande conferentie over de toekomst van Europa een debat lanceert over een echte 'gezondheidsunie'.

'Dit is een eerste stap om de kloof te dichten tussen wat mensen verwachten van Europa en wat Europa kan leveren', kondigde vicevoorzitter Margaritis Schinas aan. Het nieuwe gezondheidsprogramma EU4Health maakt deel uit van de voorstellen voor de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het economische herstelfonds. Om de schok van de coronapandemie te boven te komen, wil de Commissie via het fonds haar uitgaven de komende jaren fors optrekken. Gezondheidszorg is één van die domeinen die er wel bij zouden varen. 'We hebben geleerd uit de crisis dat burgers vele zaken verwachten van de Europese Unie, ook op domeinen waar de bevoegdheden van de Europese Unie heel beperkt zijn, en gezondheidszorg is daarvan wel het beste voorbeeld', legde Schinas uit. Health4EU is volgens de Griek 'een eerste concrete stap' om die 'asymmetrie van verwachtingen' aan te pakken.Budgettair voorziet de Commissie alleszins een grote sprong voorwaarts. Ze mikt voor EU4Health op een enveloppe van 9,4 miljard euro tot 2027. Dat is zo'n 23 keer meer dan de 413 miljoen euro die tot dusver voorhanden was voor gezondheidsuitgaven. 'Laat ons eerlijk zijn, dat was gewoon wat zakgeld', erkende Schinas. Met het geld wil de Commissie maatregelen financieren om Europa beter voor te bereiden op toekomstige crisissen, om de strategische capaciteit aan medische producten in Europa te verbeteren en om nationale gezondheidssystemen te versterken. Agentschappen als het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) krijgen een belangrijkere rol. Gezondheidszorg blijft eerst en vooral een nationale bevoegdheid, en Schinas beklemtoonde dat de Commissie met EU4Health binnen het huidige institutionele kader blijft. 'We veranderen het verdrag niet, maar we benutten het zo volledig mogelijk.' De vicevoorzitter vindt het niettemin noodzakelijk dat de geplande conferentie over de toekomst van Europa een debat lanceert over een echte 'gezondheidsunie'.