De Europese Commissie wil dat de Europese begroting voor de periode 2014 tot 2020 stijgt met vijf procent, tot ruim 1.000 miljard euro. Ook moet de begroting vanaf 2014 deels gefinancierd worden door een taks op financiële transacties en een Europese btw.

Dat heeft de Commissie bepleit in haar voorstellen voor de meerjarenbegroting 2014-2020. Nu volgen onderhandelingen met het Europese parlement en de lidstaten.

Eigen inkomsten

De Europese Commissie wil vanaf 2014 een begroting die minder afhankelijk is van de nationale bijdrages van de lidstaten en meer over eigen inkomsten kan beschikken. Ze wil daartoe een taks op financiële transacties en een nieuwe Europese btw invoeren.

Momenteel wordt de Europese begroting voor 80 procent gevoed door nationale bijdrages. Dat heeft volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso geleid tot voortdurende spanningen tussen 'winnaars en verliezers' en de invoering van ondoorgrondelijke correctiemechanismen als de korting op de Britse bijdrage. Die mechanismen moeten hervormd worden.

Tegenstand

Volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso is de begroting "meer dan ooit Europees en op integratie gericht". De focus ligt op de toegevoegde waarde die uitgaven op Europees niveau kunnen hebben voor de creatie van jobs en economische groei.

Verwacht wordt echter dat de voorstellen op zware tegenstand zullen stuiten in sommige lidstaten. Zo hadden Frankrijk, Duitsland, Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk een bevriezing van de uitgaven bepleit. Ze vinden dat ook Europa de broeksriem moet aanhalen nu de regeringen in eigen land harde besparingen moeten doorvoeren.

De Britse regering heeft het voorstel van de Europese Commissie al 'onrealistisch' genoemd. (Belga/KVDA)

De Europese Commissie wil dat de Europese begroting voor de periode 2014 tot 2020 stijgt met vijf procent, tot ruim 1.000 miljard euro. Ook moet de begroting vanaf 2014 deels gefinancierd worden door een taks op financiële transacties en een Europese btw. Dat heeft de Commissie bepleit in haar voorstellen voor de meerjarenbegroting 2014-2020. Nu volgen onderhandelingen met het Europese parlement en de lidstaten. Eigen inkomsten De Europese Commissie wil vanaf 2014 een begroting die minder afhankelijk is van de nationale bijdrages van de lidstaten en meer over eigen inkomsten kan beschikken. Ze wil daartoe een taks op financiële transacties en een nieuwe Europese btw invoeren. Momenteel wordt de Europese begroting voor 80 procent gevoed door nationale bijdrages. Dat heeft volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso geleid tot voortdurende spanningen tussen 'winnaars en verliezers' en de invoering van ondoorgrondelijke correctiemechanismen als de korting op de Britse bijdrage. Die mechanismen moeten hervormd worden. Tegenstand Volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso is de begroting "meer dan ooit Europees en op integratie gericht". De focus ligt op de toegevoegde waarde die uitgaven op Europees niveau kunnen hebben voor de creatie van jobs en economische groei. Verwacht wordt echter dat de voorstellen op zware tegenstand zullen stuiten in sommige lidstaten. Zo hadden Frankrijk, Duitsland, Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk een bevriezing van de uitgaven bepleit. Ze vinden dat ook Europa de broeksriem moet aanhalen nu de regeringen in eigen land harde besparingen moeten doorvoeren. De Britse regering heeft het voorstel van de Europese Commissie al 'onrealistisch' genoemd. (Belga/KVDA)