"We hopen dat von der Leyen geen contradictie ziet tussen het steunen van vluchtelingen en Europese waarden", zo tweette de groene cofractieleider Ska Keller.

De Griekse conservatief Margaritas Schinas moet in het team van von der Leyen de vicevoorzitter voor "Onze Europese levenswijze beschermen" worden. Dat is de titel van één van de beleidsprioriteiten in haar politieke programma dat de Duitse opvolger van Jean-Claude Juncker in juli had gepresenteerd in het Europees Parlement.

In haar programma slaat die titel onder meer op de bescherming van de rechtsstaat en interne veiligheid, alsook migratie."Onze Europese levenswijze, dat betekent vasthouden aan onze waarden. De schoonheid van de waardigheid van elke mens is één van de meest kostbare waarden", zo legde von der Leyen dinsdag op een persconferentie het verband tussen de Europese levenswijze en het migratiedossier uit.

Von der Leyen voegde toe dat Schinas bevoegd wordt voor de hele keten van het migratiedossier, van de relaties met de landen van oorsprong over de bescherming van de buitengrenzen en de strijd tegen mensensmokkelaars tot het recht op asiel en legale migratie. In het Europees Parlement blijkt niet iedereen blij met de titel. "Het is beangstigend om te zien dat er een voorstel is voor een portefeuille 'onze Europese levenswijze beschermen' die migratie en grensbescherming omvat. We hopen dat von der Leyen geen contradictie ziet tussen het steunen van vluchtelingen en Europese waarden", zo tweette de groene cofractieleider Ska Keller.

Ook de Britse sociaaldemocraat Claude Moraes reageerde ontstemd. "De migratieportefeuille van de Europese Commissie 'onze Europese levenswijze beschermen' noemen is zeer beledigend", aldus Moraes, die laat optekenen dat hij "dit echet probleem" zal aansnijden binnen de sociaaldemocratische fractie.

Het Europees Parlement moet de voltallige Europese Commissie het vertrouwen schenken vooraleer die aan de slag kan gaan.

Von der Leyen zelf kon bij haar verkiezing in juli niet rekenen op de steun van een deel van de sociaaldemocraten en de groenen. Met tien commissarissen is de sociaaldemocratische familie nu wel het sterkst vertegenwoordigd in de ploeg van de Duitse. Keller toont zich dan weer tevreden over de gendergelijkheid en het belang van de klimaatkwestie voor de nieuwe Commissie.

"We hopen dat von der Leyen geen contradictie ziet tussen het steunen van vluchtelingen en Europese waarden", zo tweette de groene cofractieleider Ska Keller. De Griekse conservatief Margaritas Schinas moet in het team van von der Leyen de vicevoorzitter voor "Onze Europese levenswijze beschermen" worden. Dat is de titel van één van de beleidsprioriteiten in haar politieke programma dat de Duitse opvolger van Jean-Claude Juncker in juli had gepresenteerd in het Europees Parlement. In haar programma slaat die titel onder meer op de bescherming van de rechtsstaat en interne veiligheid, alsook migratie."Onze Europese levenswijze, dat betekent vasthouden aan onze waarden. De schoonheid van de waardigheid van elke mens is één van de meest kostbare waarden", zo legde von der Leyen dinsdag op een persconferentie het verband tussen de Europese levenswijze en het migratiedossier uit. Von der Leyen voegde toe dat Schinas bevoegd wordt voor de hele keten van het migratiedossier, van de relaties met de landen van oorsprong over de bescherming van de buitengrenzen en de strijd tegen mensensmokkelaars tot het recht op asiel en legale migratie. In het Europees Parlement blijkt niet iedereen blij met de titel. "Het is beangstigend om te zien dat er een voorstel is voor een portefeuille 'onze Europese levenswijze beschermen' die migratie en grensbescherming omvat. We hopen dat von der Leyen geen contradictie ziet tussen het steunen van vluchtelingen en Europese waarden", zo tweette de groene cofractieleider Ska Keller. Ook de Britse sociaaldemocraat Claude Moraes reageerde ontstemd. "De migratieportefeuille van de Europese Commissie 'onze Europese levenswijze beschermen' noemen is zeer beledigend", aldus Moraes, die laat optekenen dat hij "dit echet probleem" zal aansnijden binnen de sociaaldemocratische fractie. Het Europees Parlement moet de voltallige Europese Commissie het vertrouwen schenken vooraleer die aan de slag kan gaan. Von der Leyen zelf kon bij haar verkiezing in juli niet rekenen op de steun van een deel van de sociaaldemocraten en de groenen. Met tien commissarissen is de sociaaldemocratische familie nu wel het sterkst vertegenwoordigd in de ploeg van de Duitse. Keller toont zich dan weer tevreden over de gendergelijkheid en het belang van de klimaatkwestie voor de nieuwe Commissie.