Het Brussels gewest baseerde zich voor het verbod op de afwezigheid van een wetenschappelijke consensus over de schadelijkheid van het product. Maar die argumentatie kan de Europese Commissie niet overtuigen. Die komt op de proppen met een lijst van experten die aangeven dat 'er geen reden is om glyfosaat te bestempelen als kankerverwekkend'.

Het is niet de eerste episode in de discussie tussen het gewest en de Commissie over glyfosaat. Eerder dit jaar stapte het Brussels Gewest zelf naar het Europees Hof van Justitie toen de vergunning voor glyfosaat werd verlengd. In die klacht wees het Gewest net op het ontbreken van het voorzorgsprincipe.

Het Brussels gewest baseerde zich voor het verbod op de afwezigheid van een wetenschappelijke consensus over de schadelijkheid van het product. Maar die argumentatie kan de Europese Commissie niet overtuigen. Die komt op de proppen met een lijst van experten die aangeven dat 'er geen reden is om glyfosaat te bestempelen als kankerverwekkend'. Het is niet de eerste episode in de discussie tussen het gewest en de Commissie over glyfosaat. Eerder dit jaar stapte het Brussels Gewest zelf naar het Europees Hof van Justitie toen de vergunning voor glyfosaat werd verlengd. In die klacht wees het Gewest net op het ontbreken van het voorzorgsprincipe.