Een ruime meerderheid van de Europarlementsleden heeft zich in Straatsburg uitgesproken voor het behoud van het voorstel om het moederschapsverlof te verlengen tot 20 weken. De Europese Commissie denkt er immers aan het voorstel in te trekken omdat de lidstaten het er maar niet over eens raken.

Onderhandelingen hervatten

Europese regels schrijven voor dat het moederschapsverlof minimaal veertien weken moet bedragen. Zeven jaar geleden haalde de toenmalige Commissie de krantenkoppen met haar voorstel om het verlof op te trekken tot achttien weken. Het Europees Parlement wou daar nog eens twee weken bijdoen, met behoud van de volledige wedde, en brak ook een lans voor tien dagen vaderschapsverlof.

Onder de regeringen bestond echter grote tegenkanting en het dossier raakte hopeloos geblokkeerd. Eind vorig jaar kondigde de nieuwe Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker dan maar aan dat het voorstel in het kader van haar streven naar "betere regelgeving" mogelijk ingetrokken wordt. In een met 419 tegen 97 stemmen goedgekeurde resolutie (bij 161 onthoudingen) roepen de Europese volksvertegenwoordigers het team van Juncker op om dat voornemen te herzien en de onderhandelingen met de lidstaten te hervatten met het oog op een akkoord in de tweede helft van dit jaar.

'Affront voor democratisch proces'

Marie Arena (PS), auteur van de resolutie, vindt dat het parlement met deze stemming een duidelijk signaal naar de Commissie heeft gestuurd. Een terugtrekking van het voorstel zou volgens Bart Staes (Groen) "een affront voor het Europees democratisch proces" betekenen. Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt een verlenging tot achttien weken "haalbaarder". "Twintig weken met volledig behoud van het salaris is voor de sociale zekerheid en de overheidsbegroting een zware last." (Belga/WB)

Een ruime meerderheid van de Europarlementsleden heeft zich in Straatsburg uitgesproken voor het behoud van het voorstel om het moederschapsverlof te verlengen tot 20 weken. De Europese Commissie denkt er immers aan het voorstel in te trekken omdat de lidstaten het er maar niet over eens raken.Europese regels schrijven voor dat het moederschapsverlof minimaal veertien weken moet bedragen. Zeven jaar geleden haalde de toenmalige Commissie de krantenkoppen met haar voorstel om het verlof op te trekken tot achttien weken. Het Europees Parlement wou daar nog eens twee weken bijdoen, met behoud van de volledige wedde, en brak ook een lans voor tien dagen vaderschapsverlof. Onder de regeringen bestond echter grote tegenkanting en het dossier raakte hopeloos geblokkeerd. Eind vorig jaar kondigde de nieuwe Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker dan maar aan dat het voorstel in het kader van haar streven naar "betere regelgeving" mogelijk ingetrokken wordt. In een met 419 tegen 97 stemmen goedgekeurde resolutie (bij 161 onthoudingen) roepen de Europese volksvertegenwoordigers het team van Juncker op om dat voornemen te herzien en de onderhandelingen met de lidstaten te hervatten met het oog op een akkoord in de tweede helft van dit jaar. Marie Arena (PS), auteur van de resolutie, vindt dat het parlement met deze stemming een duidelijk signaal naar de Commissie heeft gestuurd. Een terugtrekking van het voorstel zou volgens Bart Staes (Groen) "een affront voor het Europees democratisch proces" betekenen. Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt een verlenging tot achttien weken "haalbaarder". "Twintig weken met volledig behoud van het salaris is voor de sociale zekerheid en de overheidsbegroting een zware last." (Belga/WB)