Een coalitie van Europarlementsleden uit verschillende politieke partijen had een resolutie op de agenda gezet. Ze drongen erop aan dat de Commissie de richtlijn over de zomertijd zou aanpassen en een einde zou maken aan de halfjaarlijkse uurwijziging, die een negatieve impact zou hebben op de volksgezondheid, de verkeersveiligheid en de economie.

'De kwetsbaren in onze samenleving, zoals kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, ondervinden heel wat last door de verstoring van hun bioritme', zei Mark Demesmaeker (N-VA). De uurwisseling is volgens hem onnodig, want onder meer door de intrede van de ledlamp levert ze niet of nauwelijks de gewenste energiebesparingen op. Tom Vandenkendelaere (CD&V) beaamde. Hij merkt ook aanzienlijke gevolgen voor de landbouw. 'De melkveesector bijvoorbeeld spreekt van een omzetverlies van 10 procent door verminderde melkproductie.'

Voor Hilde Vautmans (Open Vld) mag alles dan weer blijven zoals het is. 'Niemand ontkent dat er ongemakken zijn, maar die wegen niet op tegen de voordelen. Het zomeruur behouden betekent gedurende zeven maanden een uur langer zonlicht, fijne zomeravonden, terrasjes,... dat is levenskwaliteit.' Ook een afschaffing van het winteruur is volgens haar niet aan te raden. 'Vijf maanden een uur later licht: dan moeten de kinderen in het donker met de fiets naar school.'

De resolutie, goedgekeurd met 384 tegen 153 stemmen, kwam uiteindelijk niet ongehavend uit de stemming. De oproep tot stopzetting van de uurwijziging werd gewijzigd in een verzoek aan de Commissie om de voor- en nadelen af te wegen op basis van de beschikbare wetenschappelijke input. Volgens Ivo Belet (CD&V) mag er pas beslist worden wanneer de gevolgen in de hele Europese Unie duidelijk zijn. 'Sommige landen willen geen zomeruur meer, andere willen het zomeruur het hele jaar door. We moeten ons niet in de chaos storten', meent Belet, die tevreden is dat de 'silent majority' in het halfrond aan het langste eind trok. 'De kwestie is ook niet hoogdringend. Er is hier genoeg werk op de plank.'

Ook eurocommissaris Violeta Bulc had in het voorafgaande debat verklaard dat het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van het geschuif met de wijzer niet eenduidig is. Ook stipte ze aan dat enkel Finland op Europese ministerraden had aangedrongen op een afschaffing van winter- en zomertijd. Eén zaak staat voor de eurocommissaris wel al vast: de lidstaten op eigen houtje over uurwisselingen laten beslissen, is geen optie, want dat zou het functioneren van de Europese eenheidsmarkt dan weer verstoren.

Een coalitie van Europarlementsleden uit verschillende politieke partijen had een resolutie op de agenda gezet. Ze drongen erop aan dat de Commissie de richtlijn over de zomertijd zou aanpassen en een einde zou maken aan de halfjaarlijkse uurwijziging, die een negatieve impact zou hebben op de volksgezondheid, de verkeersveiligheid en de economie. 'De kwetsbaren in onze samenleving, zoals kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, ondervinden heel wat last door de verstoring van hun bioritme', zei Mark Demesmaeker (N-VA). De uurwisseling is volgens hem onnodig, want onder meer door de intrede van de ledlamp levert ze niet of nauwelijks de gewenste energiebesparingen op. Tom Vandenkendelaere (CD&V) beaamde. Hij merkt ook aanzienlijke gevolgen voor de landbouw. 'De melkveesector bijvoorbeeld spreekt van een omzetverlies van 10 procent door verminderde melkproductie.' Voor Hilde Vautmans (Open Vld) mag alles dan weer blijven zoals het is. 'Niemand ontkent dat er ongemakken zijn, maar die wegen niet op tegen de voordelen. Het zomeruur behouden betekent gedurende zeven maanden een uur langer zonlicht, fijne zomeravonden, terrasjes,... dat is levenskwaliteit.' Ook een afschaffing van het winteruur is volgens haar niet aan te raden. 'Vijf maanden een uur later licht: dan moeten de kinderen in het donker met de fiets naar school.'De resolutie, goedgekeurd met 384 tegen 153 stemmen, kwam uiteindelijk niet ongehavend uit de stemming. De oproep tot stopzetting van de uurwijziging werd gewijzigd in een verzoek aan de Commissie om de voor- en nadelen af te wegen op basis van de beschikbare wetenschappelijke input. Volgens Ivo Belet (CD&V) mag er pas beslist worden wanneer de gevolgen in de hele Europese Unie duidelijk zijn. 'Sommige landen willen geen zomeruur meer, andere willen het zomeruur het hele jaar door. We moeten ons niet in de chaos storten', meent Belet, die tevreden is dat de 'silent majority' in het halfrond aan het langste eind trok. 'De kwestie is ook niet hoogdringend. Er is hier genoeg werk op de plank.'Ook eurocommissaris Violeta Bulc had in het voorafgaande debat verklaard dat het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van het geschuif met de wijzer niet eenduidig is. Ook stipte ze aan dat enkel Finland op Europese ministerraden had aangedrongen op een afschaffing van winter- en zomertijd. Eén zaak staat voor de eurocommissaris wel al vast: de lidstaten op eigen houtje over uurwisselingen laten beslissen, is geen optie, want dat zou het functioneren van de Europese eenheidsmarkt dan weer verstoren.