De Europarlementsleden schaarden zich in een spoedzitting achter de tijdelijke noodmaatregel die de Europese Commissie vorige week had voorgesteld om de druk op de landen aan de Europese buitengrenzen te verlichten. Het gaat om 54.000 vluchtelingen in Hongarije, ruim 50.000 in Griekenland en ruim 15.000 in Italië die door middel van een bindende verdeelsleutel gespreid zouden worden over de andere lidstaten.

Als grootste en rijkste lidstaat wordt van Duitsland de grootste inspanning gevraagd, met meer dan 31.000 vluchtelingen. België zou 4.564 vluchtelingen moeten opvangen. Net als de andere lidstaten ontvangt ons land 6.000 euro per vluchteling die het overneemt van de drie landen. Hongarije, Griekenland en Italië krijgen 500 euro per persoon om de vervoerskosten te dekken.

N-VA mist totaalaanpak

Het halfrond keurde het voorstel zonder aanpassingen goed met een meerderheid van 370 tegen 134 stemmen bij 52 onthoudingen. De christendemocratische en conservatieve EVP, de sociaaldemocraten, de liberalen, groenen en uiterst links leverden de benodigde stemmen. Leden van regeringspartijen uit landen als Hongarije en Slovakije doorbraken wel de rangen van hun fractie.

Van de aanwezige Belgische Europarlementsleden stemden enkel de vier N-VA-vertegenwoordigers tegen het voorstel. De partij mist nog steeds een "totaalaanpak". "N-VA is nog steeds voorstander van een verplichte spreiding van asielzoekers. Een spreidingsplan op zich volstaat echter niet en moet ingebed zijn in een ruim pakket van effectieve maatregelen", zo verwijst Sander Loones onder meer naar het uitblijven van maatregelen om de Europese buitengrenzen te versterken.

Spreidingsplan zonder Boedapest?

Het Europees parlement heeft in dit dossier enkel adviesrecht, maar de stemming stuurt wel een signaal naar de ministers van Binnenlandse Zaken, die dinsdag een tweede poging ondernemen om een vergelijk te vinden over dit spreidingsplan. Eerder hadden de lidstaten wel al ingestemd om 40.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland op vrijwillige basis te verdelen.

De Luxemburgse minister van Immigratie en Asiel Jean Asselborn, die de vergaderingen van de ministers leidt, erkende al dat de zoektocht naar een compromis geen sinecure wordt. Zo weigert het Hongarije van de conservatieve premier Viktor Orban aanzien te worden als een land aan de Europese buitengrenzen. Boedapest wil dan ook geen aanspraak maken op het spreidingsplan. Ook landen als Tsjechië, Slovakije en Estland willen niet weten van een bindend plan.

Europees trustfonds voor Libanon, Jordanië en Turkije

Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz kondigde donderdag voor de stemming ook aan dat hij een brief gaat sturen om de lidstaten op te roepen hun bijdrage te storten in het Europese trustfonds dat buurlanden als Libanon, Jordanië en Turkije moet helpen bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Ook België heeft nog geen geld overgemaakt, zo stelt sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt aan de kaak.

"Het is wansmakelijk dat regeringen aan hun bevolking vertellen dat vluchtelingen in de regio moeten opgevangen worden en dat we ook daar hulp moeten bieden, maar als het er op aan komt niet willen bijdragen. Het zogenaamde Madad Fonds, dat al in december 2014 werd opgericht, moet vier miljard euro bijeen brengen, waarvan 1,8 miljard euro uit de Europese budgetten komt. Tot op heden hebben enkel Duitsland en Italië respectievelijk een schamele 5 en 3 miljoen euro gestort", aldus Van Brempt. (Belga/NSK)

Tusk roept EU-leiders samen

De Europese staatshoofden en regeringsleiders komen op woensdag 23 september naar Brussel voor een bijzondere top over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat heeft Europees president Donald Tusk aangekondigd.

Verscheidene regeringsleiders, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, hadden de voorbije dagen aangedrongen op een topberaad om een gemeenschappelijke aanpak van de vluchtelingencrisis te bespreken. De Europese top start om 18.00 uur. Een dag eerder ondernemen de ministers van Binnenlandse Zaken een tweede poging om een vergelijk te vinden over een Europees spreidingsplan voor 120.000 asielzoekers die aankomen in Griekenland, Italië en Hongarije.

De Europarlementsleden schaarden zich in een spoedzitting achter de tijdelijke noodmaatregel die de Europese Commissie vorige week had voorgesteld om de druk op de landen aan de Europese buitengrenzen te verlichten. Het gaat om 54.000 vluchtelingen in Hongarije, ruim 50.000 in Griekenland en ruim 15.000 in Italië die door middel van een bindende verdeelsleutel gespreid zouden worden over de andere lidstaten.Als grootste en rijkste lidstaat wordt van Duitsland de grootste inspanning gevraagd, met meer dan 31.000 vluchtelingen. België zou 4.564 vluchtelingen moeten opvangen. Net als de andere lidstaten ontvangt ons land 6.000 euro per vluchteling die het overneemt van de drie landen. Hongarije, Griekenland en Italië krijgen 500 euro per persoon om de vervoerskosten te dekken.N-VA mist totaalaanpakHet halfrond keurde het voorstel zonder aanpassingen goed met een meerderheid van 370 tegen 134 stemmen bij 52 onthoudingen. De christendemocratische en conservatieve EVP, de sociaaldemocraten, de liberalen, groenen en uiterst links leverden de benodigde stemmen. Leden van regeringspartijen uit landen als Hongarije en Slovakije doorbraken wel de rangen van hun fractie.Van de aanwezige Belgische Europarlementsleden stemden enkel de vier N-VA-vertegenwoordigers tegen het voorstel. De partij mist nog steeds een "totaalaanpak". "N-VA is nog steeds voorstander van een verplichte spreiding van asielzoekers. Een spreidingsplan op zich volstaat echter niet en moet ingebed zijn in een ruim pakket van effectieve maatregelen", zo verwijst Sander Loones onder meer naar het uitblijven van maatregelen om de Europese buitengrenzen te versterken.Spreidingsplan zonder Boedapest?Het Europees parlement heeft in dit dossier enkel adviesrecht, maar de stemming stuurt wel een signaal naar de ministers van Binnenlandse Zaken, die dinsdag een tweede poging ondernemen om een vergelijk te vinden over dit spreidingsplan. Eerder hadden de lidstaten wel al ingestemd om 40.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland op vrijwillige basis te verdelen. De Luxemburgse minister van Immigratie en Asiel Jean Asselborn, die de vergaderingen van de ministers leidt, erkende al dat de zoektocht naar een compromis geen sinecure wordt. Zo weigert het Hongarije van de conservatieve premier Viktor Orban aanzien te worden als een land aan de Europese buitengrenzen. Boedapest wil dan ook geen aanspraak maken op het spreidingsplan. Ook landen als Tsjechië, Slovakije en Estland willen niet weten van een bindend plan.Europees trustfonds voor Libanon, Jordanië en TurkijeEuropees Parlementsvoorzitter Martin Schulz kondigde donderdag voor de stemming ook aan dat hij een brief gaat sturen om de lidstaten op te roepen hun bijdrage te storten in het Europese trustfonds dat buurlanden als Libanon, Jordanië en Turkije moet helpen bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Ook België heeft nog geen geld overgemaakt, zo stelt sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt aan de kaak."Het is wansmakelijk dat regeringen aan hun bevolking vertellen dat vluchtelingen in de regio moeten opgevangen worden en dat we ook daar hulp moeten bieden, maar als het er op aan komt niet willen bijdragen. Het zogenaamde Madad Fonds, dat al in december 2014 werd opgericht, moet vier miljard euro bijeen brengen, waarvan 1,8 miljard euro uit de Europese budgetten komt. Tot op heden hebben enkel Duitsland en Italië respectievelijk een schamele 5 en 3 miljoen euro gestort", aldus Van Brempt. (Belga/NSK)