Tijdens een debat in het Europees Parlement in Straatsburg hebben de Europese ministers van Verkeer dinsdag felle kritiek gekregen wegens de aanpak van de vulkaancrisis.

De Europarlementsleden hekelden dat de Europese regeringen zich voor het algemeen vliegverbod dagenlang eenzijdig op het computermodel van het Volcanic Ash Advisory Centre van de Londense Met Office hebben gebaseerd.

Pas op maandag, vijf dagen na de uitbarsting van de vulkaan, werd beslist tot Europees overleg, waarbij werd besloten tot een geleidelijke heropening van het Europees luchtruim.

Dat gebeurde op aanbeveling van Eurocontrol, de organisatie die instaat voor de veiligheid van het Europees luchtverkeer.

In zijn repliek wees Europees Commissaris van Transport Siim Kallas op het uitzonderlijk karakter van de gebeurtenissen (de vulkaanuitbarsting).

Hij zei dat politici geen arbitraire beslissingen kunnen nemen als de veiligheid van passagiers op het spel staat.

Ze moeten een beroep doen op bestaande modellen en het advies van onafhankelijke experts en instellingen, aldus Kallas.

Toch meende hij dat er op termijn lessen moeten worden getrokken uit de gebeurtenissen. Volgens Kallas zou een eenmaking van het Europese luchtruim de beste oplossing zijn.

Tijdens een debat in het Europees Parlement in Straatsburg hebben de Europese ministers van Verkeer dinsdag felle kritiek gekregen wegens de aanpak van de vulkaancrisis.De Europarlementsleden hekelden dat de Europese regeringen zich voor het algemeen vliegverbod dagenlang eenzijdig op het computermodel van het Volcanic Ash Advisory Centre van de Londense Met Office hebben gebaseerd.Pas op maandag, vijf dagen na de uitbarsting van de vulkaan, werd beslist tot Europees overleg, waarbij werd besloten tot een geleidelijke heropening van het Europees luchtruim.Dat gebeurde op aanbeveling van Eurocontrol, de organisatie die instaat voor de veiligheid van het Europees luchtverkeer.In zijn repliek wees Europees Commissaris van Transport Siim Kallas op het uitzonderlijk karakter van de gebeurtenissen (de vulkaanuitbarsting). Hij zei dat politici geen arbitraire beslissingen kunnen nemen als de veiligheid van passagiers op het spel staat. Ze moeten een beroep doen op bestaande modellen en het advies van onafhankelijke experts en instellingen, aldus Kallas. Toch meende hij dat er op termijn lessen moeten worden getrokken uit de gebeurtenissen. Volgens Kallas zou een eenmaking van het Europese luchtruim de beste oplossing zijn.