Het koppel, met kinderen van 5 en 6, afkomstig uit de Syrische stad Aleppo, had op de ambassade van België in de Libanese hoofdstad Beiroet visa van korte duur aangevraagd om zo asiel aan te kunnen vragen in België, waar een bevriend gezin hen kon opvangen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had de visa geweigerd omdat het gezin eigenlijk op een lang verblijf uit was met asiel als ultieme doel.

Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verplichtte de Belgische staat om omwille van de ernstige veiligheidsrisico's een doorgangsbewijs of een visum voor drie maanden af te leveren. Na een procedureslag werd de visumaanvraag definitief verworpen. Volgens de klagers was er sprake van een schending van het verbod op onmenselijke of onterende behandeling en van het recht op een eerlijk proces. Het Hof oordeelde echter dat de klagers niet onder de Belgische jurisdictie vallen. Volgens het Hof is er ook geen schending van het recht op een eerlijk proces door het niet-toekennen van de visa. Het Hof merkte niettemin op dat haar beslissing niet betekent dat staten geen inspanningen kunnen leveren om te toegang tot asielprocedures te vergemakkelijken via hun ambassades en consulaten.

'Winnen over de hele lijn'

Toenmalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken reageerde opgetogen in een reeks tweets. 'We winnen over heel de lijn', schreef hij. 'Wekenlang werd ik door media, juridische en politieke wereld uitgespuwd omdat ik hallucinante uitspraak van de RVV-rechter (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, red.) weigerde uit te voeren. Ik hield voet bij stuk, geen asielaanvragen op onze ambassades. 11 Lidstaten waaronder Frankrijk en Duitsland sloten zich bij me aan. We wonnen alles', besloot hij.

Het koppel, met kinderen van 5 en 6, afkomstig uit de Syrische stad Aleppo, had op de ambassade van België in de Libanese hoofdstad Beiroet visa van korte duur aangevraagd om zo asiel aan te kunnen vragen in België, waar een bevriend gezin hen kon opvangen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had de visa geweigerd omdat het gezin eigenlijk op een lang verblijf uit was met asiel als ultieme doel. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verplichtte de Belgische staat om omwille van de ernstige veiligheidsrisico's een doorgangsbewijs of een visum voor drie maanden af te leveren. Na een procedureslag werd de visumaanvraag definitief verworpen. Volgens de klagers was er sprake van een schending van het verbod op onmenselijke of onterende behandeling en van het recht op een eerlijk proces. Het Hof oordeelde echter dat de klagers niet onder de Belgische jurisdictie vallen. Volgens het Hof is er ook geen schending van het recht op een eerlijk proces door het niet-toekennen van de visa. Het Hof merkte niettemin op dat haar beslissing niet betekent dat staten geen inspanningen kunnen leveren om te toegang tot asielprocedures te vergemakkelijken via hun ambassades en consulaten. Toenmalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken reageerde opgetogen in een reeks tweets. 'We winnen over heel de lijn', schreef hij. 'Wekenlang werd ik door media, juridische en politieke wereld uitgespuwd omdat ik hallucinante uitspraak van de RVV-rechter (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, red.) weigerde uit te voeren. Ik hield voet bij stuk, geen asielaanvragen op onze ambassades. 11 Lidstaten waaronder Frankrijk en Duitsland sloten zich bij me aan. We wonnen alles', besloot hij.