Europees Hof dreigt met zware dwangsommen als Polen oerbos blijft kappen

Omdat Polen niet reageerde op een eerste aanmaning, en intussen al meer dan honderd jaar oude bomen tegen de vlakte gaan, stuurde de Commissie een laatste waarschuwing. © AFP

Het Europees Hof van Justitie legt Polen een dwangsom van minstens 100.000 euro per dag op als het niet stopt met het kappen van bomen in het vermaarde woud van Bialowieza, een van de weinig overblijvende oerbossen van Europa.

De Europese Commissie en Polen ruziën al lang over de bomenkap in het woud, dat unieke fauna herbergt, waaronder de grootste bizonpopulatie van het oude continent. Het wordt beschermd in het kader van het Europese netwerk Natura 2000. Polen houdt staande dat het bomen kapt om het bos te beschermen tegen houtwormen, het verkeer veiliger te maken en het risico op bosbranden te verminderen.

De Commissie vindt dan weer dat de kap van soms eeuwenoude bomen een bedreiging vormt voor de integriteit van het beschermde natuurgebied. De operaties gaan volgens haar veel verder dan wat noodzakelijk is voor het duurzame beheer van het woud.

De Commissie, die onlangs ruggesteun kreeg van Unesco, stapte nu naar het Europese Hof van Justitie. Niet enkel om het geschil ten gronde te beslechten, maar ‘rekening houdend met de omvang van de bosoperaties’ vroeg de Commissie het Hof ook om ‘voorlopige maatregelen’ te nemen ‘die Polen verplichten om het kappen van bomen onmiddellijk op te schorten’.

‘Polen moet onmiddellijk ophouden met de kap, behalve in uitzonderlijke gevallen waar anders de openbare veiligheid in het gedrang komt’, zo klinkt het bij het Europees Hof.

Partner Content