De organisatie met hoofdzetel in Wenen bevroeg 25.500 mensen in de 28 EU-lidstaten die behoren tot een minderheidsgroep. In vergelijking met een bevraging uit 2008 blijkt dat de respondenten geconfronteerd worden met eenzelfde vorm van intolerantie en haat als tien jaar geleden, luidt het rapport.

Bijna vier op de tien geïnterviewden liet weten dat ze in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd werden, en dan voornamelijk op de arbeidsmarkt. Het gaat dan vooral om mensen uit Noord-Afrika, Sub-Sahara-Afrika en Roma's. Meer dan drie op de tien mensen wier ouders migreerden, werd het afgelopen jaar belaagd omwille van hun etnische achtergrond.

'Deze nieuwe resultaten tonen aan dat onze wetten en beleidsintenties niet voldoende zijn om de mensen te beschermen die het nodig hebben', zegt Michael O'Flaherty, directeur van FRA. 'Met elke daad van discriminatie en haat, hollen we de sociale cohesie uit en creëren we op die manier ongelijkheden die een impact hebben op verschillende generaties, met alle verwoestende gevolgen van dien.'

Mensen uit minderhedengroepen tonen meer vertrouwen in de overheid dan de algemene bevolking en voelen zich sterk verbonden met het land waarin ze wonen, toont het onderzoek aan. Wie echter het slachtoffer werd van discriminatie of haat heeft een minder sterke band met het land.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia bevestigt. Van de mensen met een Noord-Afrikaanse en Turkse achtergrond die het afgelopen jaar gediscrimineerd werden in België, gebeurde dat bij 20 procent tijdens de zoektocht naar werk, zo zegt de organisatie. Het Europese gemiddelde ligt op 12 procent.

'Een pijnlijk verschil tussen Belgische respondenten en de gemiddelde Europese respondent komt ook terug in het ervaren van pesterijen vanwege etniciteit of migratieachtergrond. Het Europese gemiddelde is hier 24 procent. In België ligt dat percentage op maar liefst 32 procent', zegt Unia. De organisatie pleit voor gerichte praktijktesten. 'Op de arbeidsmarkt kansen missen vanwege je achtergrond, is niet te aanvaarden.'

De organisatie met hoofdzetel in Wenen bevroeg 25.500 mensen in de 28 EU-lidstaten die behoren tot een minderheidsgroep. In vergelijking met een bevraging uit 2008 blijkt dat de respondenten geconfronteerd worden met eenzelfde vorm van intolerantie en haat als tien jaar geleden, luidt het rapport. Bijna vier op de tien geïnterviewden liet weten dat ze in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd werden, en dan voornamelijk op de arbeidsmarkt. Het gaat dan vooral om mensen uit Noord-Afrika, Sub-Sahara-Afrika en Roma's. Meer dan drie op de tien mensen wier ouders migreerden, werd het afgelopen jaar belaagd omwille van hun etnische achtergrond. 'Deze nieuwe resultaten tonen aan dat onze wetten en beleidsintenties niet voldoende zijn om de mensen te beschermen die het nodig hebben', zegt Michael O'Flaherty, directeur van FRA. 'Met elke daad van discriminatie en haat, hollen we de sociale cohesie uit en creëren we op die manier ongelijkheden die een impact hebben op verschillende generaties, met alle verwoestende gevolgen van dien.' Mensen uit minderhedengroepen tonen meer vertrouwen in de overheid dan de algemene bevolking en voelen zich sterk verbonden met het land waarin ze wonen, toont het onderzoek aan. Wie echter het slachtoffer werd van discriminatie of haat heeft een minder sterke band met het land. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia bevestigt. Van de mensen met een Noord-Afrikaanse en Turkse achtergrond die het afgelopen jaar gediscrimineerd werden in België, gebeurde dat bij 20 procent tijdens de zoektocht naar werk, zo zegt de organisatie. Het Europese gemiddelde ligt op 12 procent. 'Een pijnlijk verschil tussen Belgische respondenten en de gemiddelde Europese respondent komt ook terug in het ervaren van pesterijen vanwege etniciteit of migratieachtergrond. Het Europese gemiddelde is hier 24 procent. In België ligt dat percentage op maar liefst 32 procent', zegt Unia. De organisatie pleit voor gerichte praktijktesten. 'Op de arbeidsmarkt kansen missen vanwege je achtergrond, is niet te aanvaarden.'