Zorgen om Poolse rechtsstaat: Europese Commissie vraagt financiële sancties

Didier Reynders op 30 juni 2021. © Getty Images

De Europese Commissie wil dat het Europees Hof van Justitie financiële sancties treft tegen Polen in het conflict rond de rechtsstaat. Ze heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het Hof, zo maakte ze dinsdag bekend.

Het conflict tussen de Commissie en Polen draait om omstreden gerechtelijke hervormingen die Warschau de voorbije jaren heeft doorgevoerd. Het gaat met name om de oprichting van een omstreden tuchtkamer voor rechters in het opperste gerechtshof. Volgens tegenstanders heeft de conservatieve regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de tuchtkamer in het leven geroepen om kritische rechters de mond te kunnen snoeren.

Midden juli vaardigde het Europees Hof een vernietigend arrest uit waarin het stelt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen niet langer gegarandeerd is en vraagt om de activiteiten van de tuchtkamer op te schorten. De Europese Commissie gaf Warschau daarop een ultimatum: de regering had tot 16 augustus de tijd om de uitspraak van het Hof te respecteren. Het Grondwettelijke Tribunaal in Polen oordeelde daarna echter dat de beslissingen van het Hof in Luxemburg niet stroken met de Poolse grondwet, waarmee Warschau bovendien raakte aan het voorrangsbeginsel.

In augustus liet de Poolse regering wel weten dat ze de komende maanden hervormingen zou doorvoeren en de tuchtkamer zou ontmantelen, maar die belofte stelde de Europese Commissie niet tevreden. Zij vraagt nu aan het Hof van Jusititie om Polen dwangsommen op te leggen per dag dat het land zich niet schikt naar zijn arrest van midden juli. Daarnaast stuurde de Commissie ook zelf een brief met een formeel verzoek om Polen aan te manen om het arrest na te leven

‘Ik heb altijd gezegd dat de Commissie niet zal aarzelen om alle nodige maatregelen te nemen om de volledige toepassing van het Europees recht te verzekeren’, zegt Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders. Het is ‘essentieel’ dat Polen zich schikt naar de arresten van het Hof van Justitie, benadrukt hij voorts. ‘Daarom onderneemt de Commissie vandaag actie.’

Partner Content