Reynders vindt steun voor groter Europees justitiebudget

Didier Reynders

Niet alleen het Europees Parlement, maar ook heel wat lidstaten steunen het voorstel van de Europese Commissie om de komende zeven jaar meer uit te geven aan justitie. Dat is gebleken tijdens overleg met de bevoegde ministers, zegt commissaris voor Justitie Didier Reynders.

Maandag vond de eerste informele Europese ministerraad onder Duits voorzitterschap plaats. De ministers van Justitie van de lidstaten debatteerden tijdens hun video-overleg over de rechtsstaat in tijden van corona en over de strijd tegen desinformatie en ‘hate speech’.

Herstelfonds

Ook de Europese meerjarenbegroting was een thema. De Europese Commissie wil in de periode 2021-2027 947 miljoen euro spenderen aan justitie, recht en waarden en krijgt daar de steun voor van het Europees Parlement. Het halfrond wil zelfs meer dan 1 miljard euro uitgeven. Ter vergelijking: de Commissie legde vorige maand een herziene meerjarenbegroting op tafel ter waarde van 1.100 miljard euro, die ze wil aanvullen met een herstelfonds van 750 miljard.

In februari stelde Europese Raadsvoorzitter Charles Michel nog een compromis over de meerjarenbegroting voor dat 761 miljoen euro voor justitie voorzag. Dat veel lidstaten nu toch akkoord lijken te gaan met een verhoging tot bijna 1 miljard, heeft volgens Reynders te maken met de coronacrisis en haar effecten. ‘Je kunt onmogelijk meer aandacht vragen voor de slachtoffers van bijvoorbeeld gendergerelateerd geweld en voor de rechtsstaat, maar tegelijk beknibbelen op de begroting.’

Scorebord

Volgende week vrijdag en zaterdag komende de Europese leiders naar Brussel om zich over de meerjarenbegroting te buigen. Dan zal misschien al duidelijk worden hoe het Europese justitiebudget er de komende zeven jaar zal uitzien. In vergelijking met de totale begroting mag het dan wel om een klein bedrag gaan, maar Reynders benadrukt dat het geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld steun aan de vorming van rechters en procureurs, maar ook voor de civiele maatschappij (zoals ngo’s, denktanks, slachtoffers en minderheden).

Vrijdag 10 juli presenteert de Commissie het nieuwe EU-scorebord voor justitie, met een overzicht van het functioneren van de verschillende rechtsstelsels in de EU. In september wordt het eerste verslag gepubliceerd van de naleving van de rechtsstatelijke principes door de lidstaten, waarbij Reynders een ‘aantal opmerkingen’ belooft. Zo was er de voorbije maanden bezorgdheid over de maatregelen die in Hongarije en Polen genomen werden om de coronacrisis te bestrijden. (Belga)

Partner Content