Nederlands parlement wil tegen 2025 af van tol Westerscheldetunnel voor auto’s

Westerscheldetunnel © @ Wikipedia, creative commons

De Tweede Kamer wil dat de Westerscheldetunnel, die Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland verbindt, uiterlijk per 2025 tolvrij wordt voor personenauto’s en motoren. Een meerderheid van de Kamer zal tijdens het debat over de Prinsjesdagplannen een motie hiertoe steunen van ChristenUnie, CDA en SGP. Dekking moet worden gevonden in het Nationaal Groeifonds en een “redelijke bijdrage” van de provincie Zeeland.

Afschaffing zou onder meer “sociale en economische voordelen” bieden voor de Zeeuwen en Zuidwest-Nederland, aldus de indieners van de motie. Ze willen verder dat de regering gaat kijken of afschaffen van de tol voor het vrachtverkeer “mogelijk en verstandig is, mede gelet op de risico’s van aanzuigende werking en extra stikstofemissies”.

Het kabinet zal het voorstel niet tegenhouden. Wel vindt premier Mark Rutte het feit dat de Kamer het plan wil bekostigen met het Groeifonds “ingewikkeld”. Hij zei het gevoel te krijgen dat het Groeifonds een “graaifonds” gaat worden.

De Westerscheldetunnel verbindt Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland. De Zeeuwen willen al langer van de tol af. De Tweede Kamer kan zich daar wel in vinden. Vorig jaar nam die nog een motie aan om de tunnel “zo spoedig mogelijk” tolvrij te maken.

Er zijn flinke kosten verbonden aan het schrappen van de tol. Vorig jaar meldde toenmalig minister Barbara Visser van Infrastructuur nog dat afschaffing van de tolheffing in 2022 zeker 340 miljoen euro aan tolinkomsten kost tot 2033, het jaar waarin de tolheffing zou eindigen. Voor elk jaar dat de afschaffing later ingaat, wordt dat 30 miljoen euro lager.

Een retour door de tunnel, die in 2003 in gebruik is genomen, kost voor een personenauto 10 euro. Voor veelgebruikers is het de helft.

Partner Content